Aftryk og fortrolighedspolitik

I. Aftryk

Oplysninger i henhold til § 5 i lov om digitale tjenester (DDG)

Tjenesteudbyder

Euregio grundskole Gronau/Epe

repræsenteret af:
Dagmar Dengler
Rektor

Gildehauser Damm 49

48599 Gronau


Databeskyttelsesansvarlig

Ira Waltermann

E-mail: datenschutz.bor1@bdsb.nrw.schule

Tim Bittorf

E-mail: datenschutz.bor2@bdsb.nrw.schule

Den kompetente tilsynsmyndighed er

Den statslige kommissær for databeskyttelse og informationsfrihed NRW (LDI)
Postfach 20 04 44
40102 Düsseldorf
Tlf.: 0211/38424-0
E-mail: poststelle@ldi.nrw.de

Bemærkninger om ansvar for indhold og links

Oplysningerne på denne hjemmeside opdateres løbende. På trods af omhyggelig redigering kan data være ændret, eller der kan være opstået fejl. Vi beder om din forståelse i denne henseende. Vi beder om besked, hvis vores eget indhold måske ikke er helt fejlfrit, opdateret og komplet.

Ansvar i henhold til § 7 DDG

Skolen stiller sit tilbud til rådighed under følgende betingelser for brug:

Skolen er som tjenesteudbyder i henhold til § 7 stk. 1 DDG ansvarlig for sit eget indhold, som den stiller til rådighed for brug i overensstemmelse med de gældende regler. Ansvar for skader af materiel eller immateriel karakter, der er forårsaget af brugen af indholdet, er udelukket, undtagen i tilfælde af forsæt eller grov uagtsomhed. I det omfang indholdet er skabt af en tredjepart, er forfatteren af det respektive dokument eller klienten ansvarlig for indholdet.

Udelukkelse af ansvar i henhold til § 8 DDG

Skolen gør sig udtrykkeligt ikke indholdet af det eksterne indhold, der gøres tilgængeligt via hyperlinks, til eget og kan derfor ikke garantere for dets rigtighed, fuldstændighed og tilgængelighed. Skolen har ingen indflydelse på den nuværende og fremtidige udformning og indholdet af de linkede sider og tager udtrykkeligt afstand fra dem. Hvis skolen opdager eller bliver opmærksom på, at linkede sider indeholder ulovligt indhold eller indhold, der er uforeneligt med dens mission, vil de tilsvarende links straks blive fjernet.

Ophavsret

Indholdet og værkerne på dette websted, der er oprettet og leveret af webstedets operatører, er underlagt tysk lov om ophavsret. Reproduktion, redigering, distribution og enhver form for anvendelse uden for ophavsretslovens grænser kræver - medmindre andet er angivet - skriftligt samtykke fra den respektive forfatter eller skaber. For så vidt som indholdet på siderne i dette tilbud ikke blev oprettet af webstedsoperatøren, respekteres tredjeparts ophavsret. Hvis du alligevel bliver opmærksom på en krænkelse af ophavsretten, bedes du informere os herom. Hvis vi bliver opmærksomme på eventuelle overtrædelser, vil sådant indhold blive fjernet med det samme.

II. Privatlivspolitik

Operatøren af dette websted tager databeskyttelse alvorligt. Brug af tilbuddet er muligt uden at give personlige data, medmindre andet udtrykkeligt er angivet. Hvis der indsamles personoplysninger, f.eks. navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, sker dette på frivillig basis. De indsamlede data vil kun blive behandlet til de formål, der er angivet på tidspunktet for indsamlingen, og vil ikke blive videregivet til tredjepart uden udtrykkeligt samtykke.

På trods af de tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der er truffet for at sikre sikkerheden af de behandlede data i overensstemmelse med det aktuelle tekniske niveau, er fuldstændig beskyttelse ikke mulig ved transmission af data via internettet, f.eks. ved kommunikation via e-mail eller ved brug af gratis, ubeskyttede WLAN-hotspots, og dermed kan ulovlig adgang fra uautoriserede tredjeparter ikke være mulig.

Serverens logfiler

Når du bruger dette tilbud, indsamles og gemmes oplysninger automatisk af den tekniske udbyder i såkaldte serverlogfiler, som automatisk overføres af den anvendte internetbrowser. Logfilerne indeholder følgende data:

 • Browsertype og -version
 • Anvendt styresystem
 • Referrer URL (adressen på den side, hvorfra linket blev lavet)
 • Værtsnavn på den computer, der har adgang
 • Internetudbyder
 • Tidspunkt for serveranmodningen
 • overført datamængde

Oplysningerne bruges til at sikre en problemfri drift af tilbuddet og kan ikke henføres til bestemte personer. Disse data flettes ikke med andre datakilder.

Småkager

Cookies bruges og gemmes på dit system, når du får dette tilbud. Cookies bruges til følgende formål:

 • Øge brugervenligheden og forbedre brugeroplevelsen af tilbuddet
 • Analyse af surfeadfærd

De data, der behandles af cookies, behandles på grundlag af § 15 (3) DDG og art. 6 (1) lit. f GDPR fra den legitime interesse i de ovennævnte formål.
De indsamlede data anonymiseres ved hjælp af tekniske foranstaltninger, der gør det umuligt at henføre dataene til din person. Ved at foretage de relevante indstillinger i den internetbrowser, der bruges til at bruge webstedet, kan du forhindre lagring og overførsel af de tilknyttede data og slette cookies, der allerede er gemt. Dette kan dog betyde, at ikke alle funktioner på webstedet kan bruges i fuldt omfang.

Kontakt- og bestillingsformularer

Der kan være mulighed for at foretage forespørgsler og bestille materialer elektronisk. De data, der indsamles til disse formål, vil kun blive behandlet til håndtering og behandling af forespørgsler eller ordrer og til opfølgende spørgsmål. Oplysningerne vil ikke blive videregivet til uautoriserede tredjeparter. Om nødvendigt sendes bestilte materialer med posten via eksterne tjenesteudbydere, der er bestilt af udbyderen af tilbuddet, og til hvem de data, der er nødvendige for forsendelsen, overføres.

Nyhedsbrev

Der kan være et tilbud om at abonnere på nyhedsbreve. Til dette formål kræves en e-mailadresse samt oplysninger, der bekræfter lovligt ejerskab og samtykke til at modtage nyhedsbrevstilbuddet.
Samtykke givet til behandling af data til afsendelse af nyhedsbrevet kan til enhver tid tilbagekaldes, for eksempel via linket "afmeld" i nyhedsbrevene.

Facebook-plugins

Det er muligt, at plugins fra det sociale netværk Facebook er integreret på siderne i dette tilbud. Facebook-plugins kan genkendes på Facebook-logoet eller "Like"-knappen.

Når du besøger en hjemmeside med et integreret Facebook-plugin, oprettes der en direkte forbindelse mellem den anvendte browser og Facebook-serveren. Facebook modtager derved information om, at hjemmesiden blev besøgt med den IP-adresse, som browseren bruger. Hvis der klikkes på Facebooks "Like"-knap under en igangværende Facebook-session, dvs. hvis den besøgende har en Facebook-konto og er logget ind der i baggrunden, kan indholdet af internettilbuddet knyttes til den personlige Facebook-profil. Dette gør det muligt for Facebook at tildele besøget på en internetside til brugerkontoen.

Yderligere oplysninger om dette kan findes i Metas privatlivspolitik på https://www.facebook.com/privacy/policy.

Instagram

Det er muligt, at funktioner fra Instagram-tjenesten er integreret på siderne i dette tilbud.

Ved brug af Instagram-funktioner under en igangværende Instagram-session, dvs. hvis den besøgende har en Instagram-konto og er logget ind der i baggrunden, kan Instagram tildele besøget på en hjemmeside til den personlige Instagram-brugerkonto.

Yderligere oplysninger om dette kan findes i Metas privatlivspolitik på https://www.facebook.com/privacy/policy.

YouTube

Det er muligt, at plugins fra YouTube-siden, der drives af Google, bruges på siderne i dette tilbud.

Når du besøger hjemmesider, der er udstyret med et YouTube-plugin, oprettes der en forbindelse til YouTube-serverne. YouTube modtager derved oplysninger om, at webstedet blev besøgt med den IP-adresse, der bruges af browseren. Under en igangværende YouTube-session, dvs. hvis den besøgende har en YouTube-konto og er logget ind der i baggrunden, kan YouTube tildele besøget på en hjemmeside til den personlige YouTube-brugerkonto.

Yderligere oplysninger om dette kan findes i YouTubes privatlivspolitik på: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Twitter

Det er muligt, at funktioner fra Twitter-tjenesten er integreret på siderne i dette tilbud.

Ved brug af Twitter-funktionerne og "Re-Tweet"-funktionen under en igangværende Twitter-session, dvs. hvis den besøgende har en Twitter-konto og er logget ind der i baggrunden, kan Twitter tildele besøget på en hjemmeside til den personlige Twitter-brugerkonto.

Yderligere oplysninger om dette kan findes i Twitters privatlivspolitik på https://twitter.com/privacy.

Sletning og blokering af personlige data

Personoplysninger opbevares og behandles kun i det tidsrum, der kræves til de formål, der er angivet på indsamlingstidspunktet, eller i det omfang, det er fastsat i love og bestemmelser, som den dataansvarlige er underlagt.
Hvis det formål, der er angivet på indsamlingstidspunktet, ophører med at gælde, eller hvis lovbestemte opbevaringsperioder udløber, slettes de lagrede data.

De registreredes rettigheder

Registrerede har til enhver tid ret til

 • til information om de data, der vedrører dem.
 • at rette forkerte oplysninger om dem.
 • til sletning af data om dem, hvis de ikke længere er nødvendige, hvis de behandles ulovligt, eller hvis samtykke til behandling er blevet trukket tilbage.
 • at begrænse behandlingen af data om dem, f.eks. for at hævde yderligere rettigheder.
 • til dataportabilitet med henblik på at gøre de pågældende data tilgængelige for andre procedurer, hvis det er nødvendigt.
 • i en specifik situation at gøre indsigelse mod yderligere behandling af data vedrørende dem.

Et givet samtykke til behandling af personoplysninger kan til enhver tid tilbagekaldes. De pågældende personoplysninger vil ikke blive behandlet yderligere efter tilbagekaldelse, medmindre tvingende legitime grunde til behandlingen tilsidesætter den registreredes interesser, rettigheder og friheder, eller behandlingen tjener til at hævde, udøve eller forsvare juridiske krav. For at udøve deres rettigheder skal de registrerede kontakte den kontaktadresse, der er angivet i aftrykket eller administratorerne af hjemmesiden.

Hvis de registrerede mener, at deres data er blevet behandlet ulovligt, kan de også kontakte NRW State Commissioner for Data Protection and Freedom of Information, Kavalleriestr. 2-4, 40213 Düsseldorf.

Indsigelse mod reklamemails

Brug af kontaktdata offentliggjort inden for rammerne af aftryksforpligtelsen til at sende reklame- og informationsmateriale, der ikke udtrykkeligt er blevet anmodet om, er hermed udtrykkeligt forbudt. Operatøren af siderne forbeholder sig udtrykkeligt retten til at tage retslige skridt i tilfælde af uopfordret afsendelse af reklameoplysninger, såsom spam-e-mails.