Impresszum és adatvédelmi szabályzat

I. Impresszum

A digitális szolgáltatásokról szóló törvény (DDG) 5. §-a szerinti tájékoztatás

Szolgáltató

Euregio Általános Iskola Gronau/Epe

Képviseli:
Dagmar Dengler
Igazgatónő

Gildehauser Damm 49

48599 Gronau


Adatvédelmi tisztviselő

Ira Waltermann

E-mail: datenschutz.bor1@bdsb.nrw.schule

Tim Bittorf

E-mail: datenschutz.bor2@bdsb.nrw.schule

Az illetékes felügyeleti hatóság

Az adatvédelemért és az információszabadságért felelős tartományi biztos NRW (LDI)
Postfach 20 04 44
40102 Düsseldorf
Tel.: 0211/38424-0
E-mail: poststelle@ldi.nrw.de

Megjegyzés a tartalomért és a linkekért való felelősségről

A weboldalon található információkat folyamatosan frissítjük. A gondos szerkesztés ellenére előfordulhat, hogy az adatok megváltoztak, vagy hibák merültek fel. Ezzel kapcsolatban kérjük megértését. Kérjük értesítését, ha saját tartalmunk esetleg nem teljesen hibátlan, naprakész és teljes.

Felelősség a DDG 7. § értelmében

Az iskola az alábbi felhasználási feltételek mellett teszi elérhetővé kínálatát:

Az iskola a DDG 7. § (1) bekezdése szerinti szolgáltatóként felelős a saját tartalmáért, amelyet a vonatkozó előírásoknak megfelelően bocsát rendelkezésre. A tartalom használata által okozott vagyoni vagy nem vagyoni jellegű károkért való felelősség kizárva, kivéve a szándékosság vagy súlyos gondatlanság esetét. Amennyiben a tartalmat harmadik fél készítette, a tartalomért az adott dokumentum szerzője vagy az ügyfél felel.

A felelősség kizárása a DDG 8. §-a értelmében

Az iskola kifejezetten nem teszi magáévá a hiperhivatkozásokon keresztül elérhetővé tett külső tartalmak tartalmát, és ezért nem tud garanciát vállalni azok helyességére, teljességére és elérhetőségére. Az iskola nincs befolyással a hivatkozott oldalak jelenlegi és jövőbeli kialakítására és tartalmára, és kifejezetten elhatárolódik azoktól. Ha az iskola felfedezi vagy tudomására jut, hogy a hivatkozott oldalak illegális vagy a küldetésnyilatkozatával összeegyeztethetetlen tartalmat tartalmaznak, a megfelelő linkeket azonnal eltávolítja.

Szerzői jog

A weboldalon található, az oldal üzemeltetői által létrehozott és rendelkezésre bocsátott tartalmak és művek a német szerzői jog hatálya alá tartoznak. A sokszorosításhoz, szerkesztéshez, terjesztéshez és a szerzői jog korlátain kívüli bármilyen felhasználáshoz - eltérő rendelkezés hiányában - az adott szerző vagy alkotó írásbeli hozzájárulása szükséges. Amennyiben a jelen ajánlat oldalainak tartalmát nem az oldal üzemeltetője hozta létre, a harmadik felek szerzői jogait tiszteletben tartjuk. Amennyiben mégis tudomására jutna, hogy a szerzői jogokat megsértették, kérjük, tájékoztasson minket erről. Amennyiben jogsértésről szerezünk tudomást, az ilyen tartalmakat azonnal eltávolítjuk.

II. adatvédelmi politika

A weboldal üzemeltetője komolyan veszi az adatvédelmet. Az ajánlat használata személyes adatok megadása nélkül is lehetséges, kivéve, ha kifejezetten másképp nem rendelkezik. Amennyiben személyes adatok, pl. név, cím, telefonszám, e-mail cím gyűjtésére kerül sor, az önkéntes alapon történik. Az összegyűjtött adatokat csak a gyűjtéskor megadott célokra dolgozzuk fel, és kifejezett hozzájárulás nélkül nem adjuk át harmadik félnek.

A feldolgozott adatok biztonsága érdekében a technika állásának megfelelően hozott technikai és szervezési intézkedések ellenére az interneten keresztül történő adattovábbításkor, például az e-mailes kommunikáció vagy az ingyenes, nem védett WLAN hotspotok használata során nem lehetséges a teljes védelem, így nem biztos, hogy az adatokhoz illetéktelen harmadik személyek jogellenes módon hozzáférhetnek.

Szerver naplófájlok

A jelen ajánlat használata során a technikai szolgáltató automatikusan információkat gyűjt és tárol az úgynevezett szervernaplófájlokban, amelyeket a használt internetböngésző automatikusan továbbít. A naplófájlok a következő adatokat tartalmazzák:

 • Böngésző típusa és verziója
 • Használt operációs rendszer
 • Referrer URL (annak az oldalnak a címe, ahonnan a hivatkozás származik)
 • A hozzáférő számítógép gazdaneve
 • Internetszolgáltató
 • A kiszolgálói kérés időpontja
 • átvitt adatmennyiség

Az adatokat az ajánlat zavartalan működésének biztosítására használják, és nem rendelhetők hozzá konkrét személyekhez. Ezeket az adatokat nem vonják össze más adatforrásokkal.

Sütik

A sütiket az Ön rendszerén tároljuk, amikor a jelen ajánlatot nyújtjuk. A sütiket a következő célokra használjuk:

 • Növelje a felhasználóbarátságot és javítsa az ajánlat felhasználói élményét.
 • A szörfös viselkedés elemzése

A sütik által feldolgozott adatokat a DDG 15. § (3) bekezdése és a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján a fent említett célokhoz fűződő jogos érdek alapján kezeljük.
Az összegyűjtött adatokat technikai intézkedésekkel anonimizáljuk, így az adatok nem rendelhetők az Ön személyéhez. A weboldal használatához használt internetes böngésző megfelelő beállításaival megakadályozhatja a kapcsolódó adatok tárolását és továbbítását, valamint törölheti a már tárolt cookie-kat. Ez azonban azzal járhat, hogy a weboldal nem minden funkciója használható teljes mértékben.

Kapcsolat és rendelési űrlapok

Lehetőség van elektronikus úton is érdeklődni és anyagokat rendelni. Az e célból gyűjtött adatokat kizárólag a megkeresések vagy megrendelések kezelése és feldolgozása, valamint az utólagos kérdések kezelése céljából dolgozzuk fel. Az adatokat nem adjuk tovább illetéktelen harmadik félnek. Szükség esetén a megrendelt anyagokat postai úton, az ajánlattevő által megbízott külső szolgáltatókon keresztül küldik el, akiknek a küldéshez szükséges adatokat továbbítják.

Hírlevél

Előfordulhat, hogy hírlevélre való feliratkozásra vonatkozó ajánlatot tesznek. Ehhez szükség van egy e-mail címre, valamint a jogszerű tulajdonjogot és a hírlevél-ajánlat fogadásához való hozzájárulást igazoló információkra.
A hírlevél küldéséhez adott hozzájárulás bármikor visszavonható, például a hírlevelekben található "leiratkozás" link segítségével.

Facebook bővítmények

Lehetséges, hogy a Facebook közösségi hálózat pluginjai integrálva vannak az ajánlat oldalain. A Facebook pluginok a Facebook logóról vagy a "Tetszik" gombról ismerhetők fel.

Amikor egy integrált Facebook-csatlakozóval rendelkező webhelyet látogat meg, közvetlen kapcsolat jön létre a használt böngésző és a Facebook szervere között. A Facebook így a böngésző által használt IP-címmel kapja meg azt az információt, hogy a webhelyet meglátogatták. Ha a Facebook "Tetszik" gombjára egy folyamatban lévő Facebook-munkamenet során kattintanak, azaz ha a látogató rendelkezik Facebook-fiókkal, és a háttérben bejelentkezik oda, az internetes ajánlat tartalma összekapcsolható a személyes Facebook-profilban. Ez lehetővé teszi a Facebook számára, hogy az internetes oldal látogatását a felhasználói fiókhoz rendelje.

Erről további információkat a Meta adatvédelmi szabályzatában talál a https://www.facebook.com/privacy/policy oldalon.

Instagram

Lehetséges, hogy az Instagram szolgáltatás funkciói integrálódnak az ajánlat oldalaira.

Az Instagram-funkciók használatakor egy folyamatban lévő Instagram-munkamenet során, azaz ha a látogatónak van Instagram-fiókja, és a háttérben be van oda jelentkezve, az Instagram a weboldal látogatását a személyes Instagram felhasználói fiókhoz rendelheti.

Erről további információkat a Meta adatvédelmi szabályzatában talál a https://www.facebook.com/privacy/policy oldalon.

YouTube

Lehetséges, hogy a Google által üzemeltetett YouTube oldal pluginjait használják az ajánlat oldalain.

Amikor olyan weboldalakat látogat, amelyek rendelkeznek YouTube-csatlakozóval, kapcsolat jön létre a YouTube szervereivel. A YouTube így a böngésző által használt IP-cím segítségével megkapja az információt, hogy a webhelyet meglátogatták. Egy folyamatban lévő YouTube-munkamenet során, azaz ha a látogató rendelkezik YouTube-fiókkal, és a háttérben bejelentkezik oda, a YouTube a weboldal látogatását a személyes YouTube felhasználói fiókhoz rendelheti.

További információ a YouTube adatvédelmi szabályzatában található: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Twitter

Lehetséges, hogy a Twitter szolgáltatás funkciói integrálódnak az ajánlat oldalaira.

A Twitter-funkciók és a "Re-Tweet" funkció használatakor egy folyamatban lévő Twitter-munkamenet során, azaz ha a látogatónak van Twitter-fiókja, és a háttérben be van jelentkezve, a Twitter a weboldal látogatását a személyes Twitter felhasználói fiókhoz rendelheti.

Erről további információkat a Twitter adatvédelmi szabályzatában talál a https://twitter.com/privacy oldalon.

Személyes adatok törlése és zárolása

A személyes adatok tárolása és feldolgozása csak a gyűjtéskor megadott céloknak megfelelő ideig vagy az adatkezelőre vonatkozó törvények és rendeletek által előírt mértékben történik.
Ha a gyűjtéskor megadott cél megszűnik, vagy ha a törvényes tárolási időszakok lejárnak, a tárolt adatokat töröljük.

Az érintettek jogai

Az érintetteknek bármikor jogukban áll

 • a rájuk vonatkozó adatokról szóló információkhoz.
 • a rájuk vonatkozó téves adatok helyesbítése.
 • a rájuk vonatkozó adatok törlésére, ha azok már nem szükségesek, ha azokat jogellenesen kezelik, vagy ha a feldolgozáshoz adott hozzájárulást visszavonták.
 • a rájuk vonatkozó adatok feldolgozásának korlátozására, például további jogok érvényesítése érdekében.
 • az adatok hordozhatósága, hogy a kérdéses adatokat szükség esetén más eljárások számára is hozzáférhetővé tegyék.
 • konkrét helyzetben tiltakozni a rájuk vonatkozó adatok további feldolgozása ellen.

A személyes adatok feldolgozásához adott hozzájárulás bármikor visszavonható. Az érintett személyes adatok a visszavonást követően nem kerülnek további feldolgozásra, kivéve, ha a feldolgozás kényszerítő erejű jogos okai elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy ha a feldolgozás jogi igények érvényesítését, gyakorlását vagy védelmét szolgálja. Az érintetteknek jogaik gyakorlása érdekében az impresszumban megadott elérhetőségre vagy a weboldal adminisztrátoraihoz kell fordulniuk.

Ha az érintettek feltételezik, hogy adataik feldolgozása jogellenes, akkor az NRW tartományi adatvédelmi és információszabadság-ügyi biztoshoz (Kavalleriestr. 2-4, 40213 Düsseldorf) is fordulhatnak.

Tiltakozás a reklámlevelek ellen

Az impresszumadási kötelezettség keretében közzétett elérhetőségi adatok felhasználása kifejezetten nem kért reklám- és tájékoztató anyagok küldésére kifejezetten tilos. Az oldalak üzemeltetője kifejezetten fenntartja magának a jogot, hogy jogi lépéseket tegyen a rekláminformációk kéretlen küldése, például spam e-mailek küldése esetén.