Odtis in pravilnik o zasebnosti

I. Odtis

Informacije v skladu s 5. členom Zakona o digitalnih storitvah (DDG)

Ponudnik storitev

Splošna šola Euregio Gronau/Epe

zastopa:
Dagmar Dengler
ravnateljica

Gildehauser Damm 49

48599 Gronau


Pooblaščenec za varstvo podatkov

Ira Waltermann

E-naslov: datenschutz.bor1@bdsb.nrw.schule

Tim Bittorf

E-naslov: datenschutz.bor2@bdsb.nrw.schule

Pristojni nadzorni organ je

Državni komisar za varstvo podatkov in svobodo obveščanja NRW (LDI)
Postfach 20 04 44
40102 Düsseldorf
Tel.: 0211/38424-0
E-mail: poststelle@ldi.nrw.de

Opozorilo o odgovornosti za vsebino in povezave

Informacije na tem spletnem mestu se nenehno posodabljajo. Kljub skrbnemu urejanju se lahko podatki spremenijo ali pa pride do napak. V zvezi s tem vas prosimo za razumevanje. Prosimo za obvestilo, če naša lastna vsebina morda ni povsem brez napak, posodobljena in popolna.

Odgovornost v smislu člena 7 DDG

Šola daje svojo ponudbo na voljo pod naslednjimi pogoji uporabe:

Šola je kot ponudnik storitev v skladu s 1. odstavkom 7. člena DDG odgovorna za lastne vsebine, ki jih daje na voljo za uporabo v skladu z veljavnimi predpisi. Odgovornost za materialno ali nematerialno škodo, ki je nastala zaradi uporabe vsebine, je izključena, razen v primeru naklepa ali hude malomarnosti. Če vsebino ustvari tretja oseba, je za vsebino odgovoren avtor zadevnega dokumenta ali stranka.

Izključitev odgovornosti v smislu člena 8 DDG

Šola izrecno ne sprejema vsebine zunanjih vsebin, ki so dostopne prek hiperpovezav, za svojo in zato ne more jamčiti za njihovo pravilnost, popolnost in razpoložljivost. Šola nima nobenega vpliva na trenutno in prihodnjo obliko in vsebino povezanih strani ter se od njih izrecno distancira. Če šola odkrije ali izve, da povezane strani vsebujejo nezakonito vsebino ali vsebino, ki ni v skladu z njenim poslanstvom, bo ustrezne povezave nemudoma odstranila.

Avtorske pravice

Za vsebine in dela tega spletnega mesta, ki jih ustvarjajo in zagotavljajo upravljavci spletnega mesta, velja nemško avtorsko pravo. Za razmnoževanje, urejanje, distribucijo in kakršno koli uporabo zunaj meja avtorskega prava je potrebno - če ni drugače navedeno - pisno soglasje zadevnega avtorja ali ustvarjalca. Če vsebine na straneh te ponudbe ni ustvaril upravljavec spletnega mesta, se upoštevajo avtorske pravice tretjih oseb. Če kljub temu opazite kršitev avtorskih pravic, nas o tem ustrezno obvestite. Če bomo za kršitve izvedeli, bomo takšno vsebino nemudoma odstranili.

II. pravilnik o zasebnosti

Upravljavec tega spletnega mesta resno obravnava varstvo podatkov. Uporaba ponudbe je mogoča brez posredovanja osebnih podatkov, razen če ni izrecno navedeno drugače. Če se zbirajo osebni podatki, npr. ime, naslov, telefonska številka, e-poštni naslov, je to prostovoljno. Zbrani podatki bodo obdelani samo za namene, ki so bili navedeni ob zbiranju, in ne bodo posredovani tretjim osebam brez izrecne privolitve.

Kljub tehničnim in organizacijskim ukrepom, sprejetim za zagotovitev varnosti obdelanih podatkov v skladu z najnovejšimi dosežki, popolna zaščita pri prenosu podatkov prek interneta, npr. pri komuniciranju po elektronski pošti ali uporabi brezplačnih nezaščitenih vročih točk WLAN, ni mogoča, zato nezakonit dostop nepooblaščenih tretjih oseb ni mogoč.

Dnevniške datoteke strežnika

Pri uporabi te ponudbe tehnični ponudnik samodejno zbira in shranjuje informacije v tako imenovanih strežniških dnevniških datotekah, ki jih samodejno prenaša uporabljeni spletni brskalnik. Dnevniške datoteke vsebujejo naslednje podatke:

 • Vrsta in različica brskalnika
 • Uporabljeni operacijski sistem
 • URL napotitelja (naslov strani, s katere je bila ustvarjena povezava)
 • Ime gostitelja računalnika, do katerega dostopate
 • Ponudnik internetnih storitev
 • Čas strežniške zahteve
 • količina prenesenih podatkov

Podatki se uporabljajo za zagotavljanje nemotenega delovanja ponudbe in jih ni mogoče dodeliti določenim osebam. Ti podatki niso združeni z drugimi viri podatkov.

Piškotki

Piškotki se uporabljajo in shranjujejo v vašem sistemu pri zagotavljanju te ponudbe. Piškotki se uporabljajo za naslednje namene:

 • Povečanje prijaznosti do uporabnika in izboljšanje uporabniške izkušnje s ponudbo.
 • Analiza obnašanja pri deskanju

Podatki, ki se obdelujejo s piškotki, se obdelujejo na podlagi člena 15(3) DDG in člena 6(1)(f) GDPR iz zakonitega interesa za zgoraj navedene namene.
Zbrani podatki so anonimizirani s tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo pripisovanje podatkov vaši osebi. Z ustreznimi nastavitvami v spletnem brskalniku, ki ga uporabljate za uporabo spletne strani, lahko preprečite shranjevanje in prenos povezanih podatkov ter izbrišete že shranjene piškotke. Vendar to lahko pomeni, da vseh funkcij spletnega mesta ne boste mogli uporabljati v celoti.

Obrazci za stike in naročila

Poizvedbe in naročanje gradiva je mogoče opraviti elektronsko. Podatki, zbrani v te namene, bodo obdelani le za obravnavo in obdelavo poizvedb ali naročil ter za nadaljnja vprašanja. Podatki ne bodo posredovani nepooblaščenim tretjim osebam. Po potrebi se naročeno gradivo pošlje po pošti prek zunanjih ponudnikov storitev, ki jih naroči ponudnik ponudbe in katerim se posredujejo podatki, potrebni za pošiljanje.

Glasilo

Morda bo na voljo ponudba za prijavo na e-novice. V ta namen je treba navesti e-poštni naslov ter informacije, ki potrjujejo zakonito lastništvo, in soglasje za prejemanje ponudbe za prejemanje novic.
Dano soglasje za obdelavo podatkov za pošiljanje novic je mogoče kadar koli preklicati, na primer prek povezave "odjava" v novicah.

Vtičniki za Facebook

Možno je, da so na straneh te ponudbe vgrajeni vtičniki družabnega omrežja Facebook. Vtičniki Facebook so prepoznavni po logotipu Facebook ali gumbu "Všeč mi je".

Ob obisku spletnega mesta z vgrajenim vtičnikom Facebook se med uporabljenim brskalnikom in strežnikom Facebook vzpostavi neposredna povezava. Facebook tako prejme informacijo, da je bila spletna stran obiskana z naslovom IP, ki ga uporablja brskalnik. Če je gumb "Všeč mi je" na Facebooku kliknjen med potekajočo sejo Facebooka, tj. če ima obiskovalec račun na Facebooku in je tam v ozadju prijavljen, se lahko vsebina spletne ponudbe poveže v osebni profil na Facebooku. To Facebooku omogoča, da obisk spletne strani pripiše uporabniškemu računu.

Več informacij o tem je na voljo v Metinem pravilniku o zasebnosti na spletni strani https://www.facebook.com/privacy/policy.

Instagram

Možno je, da so na straneh te ponudbe vključene funkcije storitve Instagram.

Pri uporabi funkcij Instagrama med tekočo sejo Instagrama, tj. če ima obiskovalec račun Instagram in je vanj prijavljen v ozadju, lahko Instagram obisk spletnega mesta pripiše osebnemu uporabniškemu računu Instagrama.

Več informacij o tem je na voljo v Metinem pravilniku o zasebnosti na spletni strani https://www.facebook.com/privacy/policy.

YouTube

Možno je, da se na straneh te ponudbe uporabljajo vtičniki spletnega mesta YouTube, ki ga upravlja Google.

Ob obisku spletnih mest, ki so opremljena z vtičnikom YouTube, se vzpostavi povezava s strežniki YouTube. YouTube tako prejme informacijo, da je bila spletna stran obiskana z naslovom IP, ki ga uporablja brskalnik. Med tekočo sejo YouTube, tj. če ima obiskovalec račun YouTube in je vanj prijavljen v ozadju, lahko YouTube obisk spletne strani pripiše osebnemu uporabniškemu računu YouTube.

Več informacij o tem je na voljo v YouTubovi politiki zasebnosti na naslovu: https: //www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Twitter

Možno je, da so na straneh te ponudbe vključene funkcije storitve Twitter.

Pri uporabi funkcij Twitterja in funkcije "Re-Tweet" med potekajočo sejo Twitterja, tj. če ima obiskovalec račun Twitter in je vanj prijavljen v ozadju, lahko Twitter obisk spletnega mesta pripiše osebnemu uporabniškemu računu Twitterja.

Več informacij o tem je na voljo v Twitterjevem pravilniku o zasebnosti na naslovu https://twitter.com/privacy.

Brisanje in blokiranje osebnih podatkov

Osebni podatki se hranijo in obdelujejo le toliko časa, kolikor zahtevajo nameni, navedeni ob zbiranju, ali kolikor določajo zakoni in predpisi, ki veljajo za upravljavca.
Če namen, naveden ob zbiranju, preneha veljati ali če potečejo zakonsko določena obdobja hrambe, se shranjeni podatki izbrišejo.

Pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki

Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, imajo pravico kadar koli

 • do informacij o podatkih, ki se nanašajo nanje.
 • popraviti napačne podatke o njih.
 • do izbrisa podatkov v zvezi z njimi, če niso več potrebni, če se obdelujejo nezakonito ali če je bilo soglasje za obdelavo preklicano.
 • omejiti obdelavo podatkov, ki se nanašajo nanje, na primer za uveljavljanje nadaljnjih pravic.
 • do prenosljivosti podatkov, da bi bili zadevni podatki po potrebi na voljo v drugih postopkih.
 • da v določenih primerih ugovarjajo nadaljnji obdelavi podatkov, ki se nanašajo nanje.

Soglasje za obdelavo osebnih podatkov lahko kadar koli prekličete. Zadevni osebni podatki se po preklicu ne obdelujejo več, razen če nujni zakoniti razlogi za obdelavo prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali če obdelava služi uveljavljanju, izvajanju ali obrambi pravnih zahtevkov. Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, se morajo za uveljavljanje svojih pravic obrniti na kontaktni naslov, naveden v odtisu, ali na skrbnike spletnega mesta.

Če posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, menijo, da so bili njihovi podatki obdelani nezakonito, se lahko obrnejo tudi na državnega pooblaščenca za varstvo podatkov in svobodo obveščanja v zvezni deželi Severni Porenje-Vestfalija, Kavalleriestr. 2-4, 40213 Düsseldorf.

Ugovor zoper oglaševalsko pošto

Uporaba kontaktnih podatkov, objavljenih v okviru obveznosti odtisa, za pošiljanje oglaševalskega in informativnega gradiva, ki ni bilo izrecno zahtevano, je izrecno prepovedana. Upravljavec strani si izrecno pridržuje pravico do pravnih ukrepov v primeru nezaželenega pošiljanja oglaševalskih informacij, kot so neželena elektronska sporočila.