Nadruk i polityka prywatności

I. Nadruk

Informacje zgodnie z § 5 ustawy o usługach cyfrowych (DDG)

Dostawca usług

Euregio Comprehensive School Gronau/Epe

reprezentowana przez:
Dagmar Dengler
Pani Dyrektor!

Gildehauser Damm 49

48599 Gronau


Inspektor ochrony danych

Ira Waltermann

E-mail: datenschutz.bor1@bdsb.nrw.schule

Tim Bittorf

E-mail: datenschutz.bor2@bdsb.nrw.schule

Właściwym organem nadzorczym jest

Ochrony Danych i Wolności Informacji NRW (LDI)
Postfach 20 04 44
40102 Düsseldorf
Tel.: 0211/38424-0
E-mail: poststelle@ldi.nrw.de

Uwaga dotycząca odpowiedzialności za treści i linki

Informacje na tej stronie są stale aktualizowane. Pomimo starannej edycji, dane mogły ulec zmianie lub mogły wystąpić błędy. Prosimy Państwa o wyrozumiałość w tym względzie. Prosimy o powiadomienie nas, jeśli nasze własne treści mogą nie być całkowicie wolne od błędów, aktualne i kompletne.

Odpowiedzialność w rozumieniu § 7 DDG

Szkoła udostępnia swoją ofertę na następujących warunkach:

Szkoła ponosi odpowiedzialność jako usługodawca zgodnie z § 7 ust. 1 DDG za własne treści, które udostępnia do użytku zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odpowiedzialność za szkody materialne lub niematerialne spowodowane korzystaniem z treści jest wykluczona, z wyjątkiem przypadków umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa. W zakresie, w jakim treści są tworzone przez osoby trzecie, odpowiedzialność za treść ponosi autor danego dokumentu lub klient.

Wyłączenie odpowiedzialności w rozumieniu § 8 DDG

Szkoła wyraźnie nie przyjmuje treści zewnętrznych treści udostępnianych za pośrednictwem hiperłączy jako własnych i dlatego nie może zagwarantować ich poprawności, kompletności i dostępności. Szkoła nie ma wpływu na aktualny i przyszły kształt oraz treść stron, do których prowadzą linki, i wyraźnie dystansuje się od nich. Jeśli szkoła odkryje lub dowie się, że strony, do których prowadzą linki, zawierają nielegalne treści lub treści niezgodne z jej misją, odpowiednie linki zostaną natychmiast usunięte.

Prawa autorskie

Treści i dzieła na tej stronie internetowej stworzone i dostarczone przez operatorów strony podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, edytowanie, rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju wykorzystywanie poza granicami prawa autorskiego wymaga - o ile nie określono inaczej - pisemnej zgody odpowiedniego autora lub twórcy. O ile treści na stronach niniejszej oferty nie zostały stworzone przez operatora strony, prawa autorskie osób trzecich są przestrzegane. Jeśli mimo to dowiedzą się Państwo o naruszeniu praw autorskich, prosimy nas o tym poinformować. Jeśli dowiemy się o jakichkolwiek naruszeniach, takie treści zostaną natychmiast usunięte.

II. polityka prywatności

Operator tej strony internetowej poważnie traktuje ochronę danych. Korzystanie z oferty jest możliwe bez podawania danych osobowych, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. Jeśli gromadzone są dane osobowe, np. imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności. Zebrane dane będą przetwarzane wyłącznie w celach określonych w momencie ich zbierania i nie będą przekazywane osobom trzecim bez wyraźnej zgody.

Pomimo środków technicznych i organizacyjnych podjętych w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, pełna ochrona nie jest możliwa podczas przesyłania danych przez Internet, np. podczas komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub korzystania z bezpłatnych, niezabezpieczonych hotspotów WLAN, a tym samym nieuprawniony dostęp osób trzecich może być niemożliwy.

Pliki dziennika serwera

Podczas korzystania z niniejszej oferty informacje są automatycznie gromadzone i przechowywane przez dostawcę technicznego w tak zwanych plikach dziennika serwera, które są automatycznie przesyłane przez używaną przeglądarkę internetową. Pliki dziennika zawierają następujące dane:

 • Typ i wersja przeglądarki
 • Używany system operacyjny
 • Referrer URL (adres strony, z której został utworzony link)
 • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
 • Dostawca usług internetowych
 • Czas żądania serwera
 • ilość przesłanych danych

Dane te są wykorzystywane w celu zapewnienia bezproblemowego działania oferty i nie mogą być przypisane do konkretnych osób. Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Ciasteczka

Pliki cookie są wykorzystywane i przechowywane w Państwa systemie podczas dostarczania niniejszej oferty. Pliki cookie są wykorzystywane do następujących celów:

 • Zwiększenie przyjazności dla użytkownika i poprawa komfortu korzystania z oferty.
 • Analiza zachowania podczas surfowania

Dane przetwarzane przez pliki cookie są przetwarzane na podstawie § 15 (3) RODO i art. 6 (1) lit. f RODO w oparciu o uzasadniony interes w wyżej wymienionych celach.
Gromadzone dane są anonimizowane za pomocą środków technicznych, co uniemożliwia przypisanie ich do Państwa osoby. Dokonując odpowiednich ustawień w przeglądarce internetowej używanej do korzystania ze strony internetowej, mogą Państwo zapobiec przechowywaniu i przesyłaniu powiązanych danych oraz usunąć pliki cookie, które zostały już zapisane. Może to jednak oznaczać, że nie wszystkie funkcje strony internetowej będą mogły być wykorzystywane w pełnym zakresie.

Formularze kontaktowe i zamówienia

Może istnieć możliwość składania zapytań i zamawiania materiałów drogą elektroniczną. Dane gromadzone w tych celach będą przetwarzane wyłącznie w celu obsługi i przetwarzania zapytań lub zamówień oraz w przypadku pytań uzupełniających. Dane nie będą przekazywane nieupoważnionym osobom trzecim. W razie potrzeby zamówione materiały są wysyłane pocztą za pośrednictwem zewnętrznych usługodawców zleconych przez dostawcę oferty, którym przekazywane są dane wymagane do wysyłki.

Newsletter

Może pojawić się oferta subskrypcji biuletynów. W tym celu wymagane jest podanie adresu e-mail oraz informacji weryfikujących legalną własność i zgodę na otrzymywanie oferty newslettera.
Zgodę udzieloną na przetwarzanie danych w celu wysyłania newslettera można w każdej chwili odwołać, na przykład za pomocą linku "anuluj subskrypcję" w newsletterach.

Wtyczki Facebooka

Możliwe jest, że wtyczki sieci społecznościowej Facebook są zintegrowane na stronach tej oferty. Wtyczki Facebooka można rozpoznać po logo Facebooka lub przycisku "Lubię to".

Podczas odwiedzania strony internetowej ze zintegrowaną wtyczką Facebooka nawiązywane jest bezpośrednie połączenie między używaną przeglądarką a serwerem Facebooka. Facebook otrzymuje w ten sposób informację, że strona internetowa została odwiedzona za pomocą adresu IP używanego przez przeglądarkę. Jeśli przycisk "Lubię to" na Facebooku zostanie kliknięty podczas trwającej sesji na Facebooku, tzn. jeśli odwiedzający ma konto na Facebooku i jest tam zalogowany w tle, treść oferty internetowej może zostać powiązana z osobistym profilem na Facebooku. Umożliwia to Facebookowi przypisanie wizyty na stronie internetowej do konta użytkownika.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Meta pod adresem https://www.facebook.com/privacy/policy.

Instagram

Możliwe jest, że funkcje serwisu Instagram są zintegrowane na stronach tej oferty.

W przypadku korzystania z funkcji Instagrama podczas trwającej sesji na Instagramie, tj. jeśli odwiedzający ma konto na Instagramie i jest tam zalogowany w tle, Instagram może przypisać wizytę na stronie internetowej do osobistego konta użytkownika Instagrama.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Meta pod adresem https://www.facebook.com/privacy/policy.

YouTube

Możliwe, że na stronach tej oferty używane są wtyczki witryny YouTube obsługiwanej przez Google.

Podczas odwiedzania stron internetowych wyposażonych we wtyczkę YouTube nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. YouTube otrzymuje w ten sposób informację, że strona internetowa została odwiedzona za pomocą adresu IP używanego przez przeglądarkę. Podczas trwającej sesji YouTube, tj. jeśli odwiedzający ma konto YouTube i jest tam zalogowany w tle, YouTube może przypisać wizytę na stronie internetowej do osobistego konta użytkownika YouTube.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności YouTube pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Twitter

Możliwe jest, że funkcje serwisu Twitter są zintegrowane na stronach tej oferty.

Podczas korzystania z funkcji Twittera i funkcji "Re-Tweet" podczas trwającej sesji Twittera, tj. jeśli odwiedzający ma konto na Twitterze i jest tam zalogowany w tle, Twitter może przypisać wizytę na stronie internetowej do osobistego konta użytkownika Twittera.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Twittera pod adresem https://twitter.com/privacy.

Usuwanie i blokowanie danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane wyłącznie przez okres wymagany do celów określonych w momencie ich gromadzenia lub w zakresie przewidzianym przez przepisy ustawowe i wykonawcze, którym podlega administrator.
Jeśli cel określony w momencie gromadzenia danych nie ma już zastosowania lub jeśli upłyną ustawowe okresy przechowywania, przechowywane dane zostaną usunięte.

Prawa osób, których dane dotyczą

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo w dowolnym momencie

 • do informacji o dotyczących ich danych.
 • w celu skorygowania nieprawidłowych danych ich dotyczących.
 • do usunięcia dotyczących ich danych, jeśli nie są już potrzebne, jeśli są przetwarzane niezgodnie z prawem lub jeśli zgoda na ich przetwarzanie została wycofana.
 • do ograniczenia przetwarzania dotyczących ich danych, np. w celu dochodzenia dalszych praw.
 • do przenoszenia danych w celu udostępnienia przedmiotowych danych innym procedurom, jeśli zajdzie taka potrzeba.
 • wniesienia sprzeciwu, w określonej sytuacji, wobec dalszego przetwarzania dotyczących ich danych.

Zgoda udzielona na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Dane osobowe, których to dotyczy, nie będą dalej przetwarzane po cofnięciu zgody, chyba że ważne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych. Aby skorzystać ze swoich praw, osoby, których dane dotyczą, powinny skontaktować się z adresem kontaktowym wskazanym w stopce redakcyjnej lub z administratorami strony internetowej.

Jeśli osoby, których dane dotyczą, przypuszczają, że ich dane były przetwarzane niezgodnie z prawem, mogą również skontaktować się z Krajowym Pełnomocnikiem NRW ds. Ochrony Danych i Wolności Informacji, Kavalleriestr. 2-4, 40213 Düsseldorf.

Sprzeciw wobec przesyłek reklamowych

Wykorzystanie danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku nadruku do wysyłania materiałów reklamowych i informacyjnych, które nie zostały wyraźnie zamówione, jest niniejszym wyraźnie zabronione. Operator strony wyraźnie zastrzega sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego wysyłania informacji reklamowych, takich jak spam.