Afdruk & Privacybeleid

I. Afdruk

Informatie volgens § 5 Wet op de digitale diensten (DDG)

Dienstverlener

Euregiogemeenschappelijke school Gronau/Epe

vertegenwoordigd door:
Dagmar Dengler
Directrice

Gildehauser Damm 49

48599 Gronau


Functionaris voor gegevensbescherming

Ira Waltermann

E-mail: datenschutz.bor1@bdsb.nrw.schule

Tim Bittorf

E-mail: datenschutz.bor2@bdsb.nrw.schule

De bevoegde toezichthoudende autoriteit is

De Rijkscommissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie NRW (LDI)
Postfach 20 04 44
40102 Düsseldorf
Tel.: 0211/38424-0
E-mail: poststelle@ldi.nrw.de

Opmerking over aansprakelijkheid voor inhoud en links

De informatie op deze website wordt voortdurend bijgewerkt. Ondanks zorgvuldige bewerking kunnen gegevens veranderd zijn of kunnen er fouten zijn opgetreden. Wij vragen uw begrip hiervoor. Wij vragen om kennisgeving als onze eigen inhoud mogelijk niet volledig foutloos, actueel en volledig is.

Aansprakelijkheid in de zin van § 7 DDG

De school stelt haar aanbod beschikbaar onder de volgende gebruiksvoorwaarden:

Als een dienstverlener is de school verantwoordelijk in overeenstemming met Sectie 7 (1) DDG voor haar eigen inhoud die zij beschikbaar stelt voor gebruik in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Aansprakelijkheid voor schade van materiële of immateriële aard veroorzaakt door het gebruik van de inhoud is uitgesloten, behalve in gevallen van opzet of grove nalatigheid. Voor zover de inhoud door derden is gecreëerd, is de auteur van het betreffende document of de klant verantwoordelijk voor de inhoud.

Uitsluiting van aansprakelijkheid in de zin van § 8 DDG

De school neemt de inhoud van de externe inhoud die via hyperlinks toegankelijk wordt gemaakt uitdrukkelijk niet over als haar eigen inhoud en kan daarom geen garantie geven voor de juistheid, volledigheid en beschikbaarheid ervan. De school heeft geen invloed op de huidige en toekomstige vormgeving en inhoud van de gelinkte pagina's en distantieert zich hier uitdrukkelijk van. Als de school ontdekt of zich ervan bewust wordt dat gelinkte pagina's illegale inhoud of inhoud die niet verenigbaar is met haar missie bevatten, zullen de desbetreffende links onmiddellijk worden verwijderd.

Copyright

De door de sitebeheerders gemaakte en beschikbaar gestelde inhoud en werken van deze website vallen onder het Duitse auteursrecht. De reproductie, bewerking, verspreiding en elke vorm van gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht vereisen - tenzij anders vermeld - de schriftelijke toestemming van de respectieve auteur of maker. Voor zover de inhoud op de pagina's van deze aanbieding niet door de site-exploitant is gemaakt, worden de auteursrechten van derden gerespecteerd. Mocht u desondanks een inbreuk op het auteursrecht ontdekken, dan verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen. Als wij op de hoogte worden gesteld van inbreuken, zal dergelijke inhoud onmiddellijk worden verwijderd.

II. privacybeleid

De exploitant van deze website neemt gegevensbescherming serieus. Het gebruik van het aanbod is mogelijk zonder het verstrekken van persoonlijke gegevens, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Indien persoonlijke gegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, worden verzameld, gebeurt dit op vrijwillige basis. De verzamelde gegevens worden alleen voor de op het moment van verzamelen aangegeven doeleinden verwerkt en worden niet zonder uitdrukkelijke toestemming aan derden doorgegeven.

Ondanks de technische en organisatorische maatregelen die genomen zijn om de veiligheid van de verwerkte gegevens te garanderen in overeenstemming met de stand van de techniek, is volledige bescherming niet mogelijk bij het verzenden van gegevens via het internet, bijv. bij communicatie via e-mail of het gebruik van gratis, onbeveiligde WLAN-hotspots, waardoor onrechtmatige toegang door onbevoegde derden niet mogelijk is.

Server logbestanden

Bij het gebruik van dit aanbod wordt automatisch informatie verzameld en door de technische aanbieder opgeslagen in zogenaamde serverlogbestanden, die automatisch door de gebruikte internetbrowser worden verzonden. De logbestanden bevatten de volgende gegevens:

 • Browser type en versie
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Referrer URL (adres van de pagina vanwaar de link afkomstig is)
 • Hostnaam van de computer die toegang krijgt
 • Internetprovider
 • Tijd van de serveraanvraag
 • overgedragen gegevensvolume

De gegevens worden gebruikt om een probleemloze werking van het aanbod te garanderen en kunnen niet worden toegewezen aan specifieke personen. Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Cookies

Bij het aanbieden van deze aanbieding worden cookies gebruikt en op uw systeem opgeslagen. De cookies worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

 • De gebruiksvriendelijkheid verhogen en de gebruikerservaring van het aanbod verbeteren
 • Analyse van het surfgedrag

De door cookies verwerkte gegevens worden verwerkt op basis van § 15 (3) DDG en art. 6 (1) lit. f GDPR vanuit het legitieme belang in de hierboven genoemde doeleinden.
De verzamelde gegevens worden door technische maatregelen geanonimiseerd, waardoor het niet mogelijk is om de gegevens aan uw persoon toe te wijzen. Door de juiste instellingen in de internetbrowser waarmee u de website gebruikt, kunt u het opslaan en verzenden van de bijbehorende gegevens voorkomen en reeds opgeslagen cookies verwijderen. Dit kan echter betekenen dat niet alle functies van de website volledig gebruikt kunnen worden.

Contact- en bestelformulieren

Het is mogelijk om elektronisch vragen te stellen en materialen te bestellen. De gegevens die voor deze doeleinden worden verzameld, zullen alleen worden verwerkt voor het behandelen en verwerken van de vragen of bestellingen en voor vervolgvragen. De gegevens worden niet doorgegeven aan onbevoegde derden. Indien nodig worden bestelde materialen per post verzonden via externe dienstverleners in opdracht van de aanbieder van het aanbod, aan wie de voor verzending vereiste gegevens worden doorgegeven.

Nieuwsbrief

Er kan een aanbod zijn om u te abonneren op nieuwsbrieven. Hiervoor is een e-mailadres nodig, evenals informatie ter verificatie van rechtmatig eigenaarschap en toestemming om de nieuwsbriefaanbieding te ontvangen.
Toestemming voor de verwerking van gegevens voor het verzenden van de nieuwsbrief kan te allen tijde worden ingetrokken, bijvoorbeeld via de "unsubscribe"-link in de nieuwsbrieven.

Facebook-plugins

Het is mogelijk dat plugins van het sociale netwerk Facebook op de pagina's van deze aanbieding zijn geïntegreerd. De Facebook-plugins zijn herkenbaar aan het Facebook-logo of de "Vind ik leuk"-knop.

Wanneer u een website bezoekt met een geïntegreerde Facebook-plugin, wordt er een rechtstreekse verbinding tot stand gebracht tussen de gebruikte browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt daardoor de informatie dat de website met het door de browser gebruikte IP-adres is bezocht. Als tijdens een lopende Facebook-sessie op de Facebook "Like"-knop wordt geklikt, d.w.z. als de bezoeker een Facebook-account heeft en daar op de achtergrond is ingelogd, kan de inhoud van het internetaanbod in het persoonlijke Facebook-profiel worden gekoppeld. Hierdoor kan Facebook het bezoek aan een internetpagina toewijzen aan het gebruikersaccount.

Meer informatie hierover kunt u vinden in het privacybeleid van Meta op https://www.facebook.com/privacy/policy.

Instagram

Het is mogelijk dat functies van de Instagram-service geïntegreerd zijn op de pagina's van dit aanbod.

Bij het gebruik van Instagram-functionaliteiten tijdens een lopende Instagram-sessie, d.w.z. als de bezoeker een Instagram-account heeft en daar op de achtergrond is ingelogd, kan Instagram het bezoek aan een website toewijzen aan het persoonlijke Instagram-gebruikersaccount.

Meer informatie hierover kunt u vinden in het privacybeleid van Meta op https://www.facebook.com/privacy/policy.

YouTube

Het is mogelijk dat op de pagina's van deze aanbieding plug-ins van de YouTube-site van Google worden gebruikt.

Bij het bezoeken van websites die zijn uitgerust met een YouTube-plugin, wordt een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. YouTube ontvangt daarbij de informatie dat de website met het door de browser gebruikte IP-adres is bezocht. Tijdens een lopende YouTube-sessie, d.w.z. als de bezoeker een YouTube-account heeft en daar op de achtergrond is ingelogd, kan YouTube het bezoek aan een website toewijzen aan het persoonlijke YouTube-gebruikersaccount.

Meer informatie hierover kunt u vinden in het privacybeleid van YouTube op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Twitter

Het is mogelijk dat functies van de Twitter-dienst geïntegreerd zijn op de pagina's van deze aanbieding.

Bij gebruik van de Twitter-functies en de functie "Re-Tweet" tijdens een lopende Twitter-sessie, d.w.z. als de bezoeker een Twitter-account heeft en daar op de achtergrond is ingelogd, kan Twitter het bezoek aan een website toewijzen aan het persoonlijke Twitter-gebruikersaccount.

Meer informatie hierover kunt u vinden in het privacybeleid van Twitter op https://twitter.com/privacy.

Verwijderen en blokkeren van persoonlijke gegevens

Persoonsgegevens worden alleen opgeslagen en verwerkt voor de periode die nodig is voor de doeleinden die op het moment van verzamelen zijn aangegeven, of voor zover dit wordt bepaald door wet- en regelgeving waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.
Als het doel dat op het moment van verzamelen is aangegeven niet langer van toepassing is of als wettelijke bewaartermijnen verstrijken, worden de opgeslagen gegevens gewist.

Rechten van betrokkenen

Betrokkenen hebben te allen tijde het recht om

 • tot informatie over de gegevens die op hen betrekking hebben.
 • om onjuiste gegevens over hen te corrigeren.
 • op het wissen van gegevens die op hen betrekking hebben als ze niet langer nodig zijn, als ze onwettig worden verwerkt of als de toestemming voor de verwerking is ingetrokken.
 • om de verwerking van hun gegevens te beperken, bijv. om andere rechten te doen gelden.
 • op gegevensoverdraagbaarheid om de gegevens in kwestie indien nodig beschikbaar te maken voor andere procedures.
 • in een specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verdere verwerking van gegevens die op hen betrekking hebben.

Toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens kan te allen tijde worden ingetrokken. De betreffende persoonsgegevens worden na herroeping niet verder verwerkt, tenzij dwingende legitieme gronden voor de verwerking zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen. Om hun rechten uit te oefenen, dienen betrokkenen contact op te nemen met het contactadres dat in het impressum staat vermeld of met de beheerders van de website.

Als betrokkenen van mening zijn dat hun gegevens onrechtmatig zijn verwerkt, kunnen zij ook contact opnemen met de NRW Staatscommissaris voor Gegevensbescherming en Vrijheid van Informatie, Kavalleriestr. 2-4, 40213 Düsseldorf.

Bezwaar tegen reclamemails

Het gebruik van in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het verzenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal is hierbij uitdrukkelijk verboden. De exploitant van de pagina's behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, zoals spam e-mails.