Avtrykk og personvernerklæring

I. Avtrykk

Informasjon i henhold til § 5 Lov om digitale tjenester (DTL)

Tjenesteleverandør

Euregio grunnskole Gronau/Epe

representert ved:
Dagmar Dengler
Rektor

Gildehauser Damm 49

48599 Gronau


Personvernombud

Ira Waltermann

E-post: datenschutz.bor1@bdsb.nrw.schule

Tim Bittorf

E-post: datenschutz.bor2@bdsb.nrw.schule

Den kompetente tilsynsmyndigheten er

Landesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit NRW (LDI)
Postfach 20 04 44
40102 Düsseldorf
Tel.: 0211/38424-0
E-post: poststelle@ldi.nrw.de

Merknad om ansvar for innhold og lenker

Informasjonen på dette nettstedet oppdateres kontinuerlig. Til tross for omhyggelig redigering kan data ha endret seg eller det kan ha oppstått feil. Vi ber om din forståelse for dette. Vi ber om beskjed dersom vårt eget innhold ikke er helt feilfritt, oppdatert og fullstendig.

Ansvar i henhold til § 7 DDG

Skolen gjør sitt tilbud tilgjengelig i henhold til følgende bruksvilkår:

Skolen er ansvarlig som tjenesteleverandør i henhold til § 7 nr. 1 DDG for sitt eget innhold som den gjør tilgjengelig for bruk i samsvar med gjeldende regelverk. Ansvar for skader av materiell eller immateriell art som skyldes bruk av innholdet er utelukket, unntatt i tilfeller av forsett eller grov uaktsomhet. I den grad innholdet er opprettet av en tredjepart, er forfatteren av det respektive dokumentet eller klienten ansvarlig for innholdet.

Ansvarsfraskrivelse i henhold til § 8 DDG

Skolen gjør seg uttrykkelig ikke innholdet i det eksterne innholdet som gjøres tilgjengelig via hyperkoblinger, til sitt eget og kan derfor ikke garantere for at det er korrekt, fullstendig og tilgjengelig. Skolen har ingen innflytelse på den nåværende og fremtidige utformingen og innholdet på de lenkede sidene og tar uttrykkelig avstand fra dem. Hvis skolen oppdager eller blir oppmerksom på at lenkede sider inneholder ulovlig innhold eller innhold som er uforenlig med skolens formålsparagraf, vil de aktuelle lenkene bli fjernet umiddelbart.

Opphavsrett

Innholdet og verkene på dette nettstedet som er opprettet og levert av nettstedets operatører, er underlagt tysk lov om opphavsrett. Reproduksjon, redigering, distribusjon og enhver form for bruk utenfor opphavsrettens grenser krever - med mindre annet er angitt - skriftlig samtykke fra den respektive forfatteren eller skaperen. I den grad innholdet på sidene i dette tilbudet ikke er laget av nettstedsoperatøren, respekteres opphavsretten til tredjeparter. Skulle du likevel bli oppmerksom på brudd på opphavsretten, ber vi deg informere oss om dette. Hvis vi blir oppmerksomme på overtredelser, vil slikt innhold bli fjernet umiddelbart.

II. Personvernerklæring

Operatøren av dette nettstedet tar personvern på alvor. Bruk av tilbudet er mulig uten å oppgi personopplysninger, med mindre annet er uttrykkelig angitt. Hvis det samles inn personopplysninger, f.eks. navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, skjer dette på frivillig basis. De innsamlede opplysningene vil kun bli behandlet for de formålene som er oppgitt på innsamlingstidspunktet, og vil ikke bli gitt videre til tredjeparter uten uttrykkelig samtykke.

Til tross for de tekniske og organisatoriske tiltakene som er iverksatt for å garantere sikkerheten til de behandlede dataene i samsvar med det nyeste innen fagområdet, er det ikke mulig å oppnå fullstendig beskyttelse ved overføring av data via Internett, f.eks. ved kommunikasjon via e-post eller ved bruk av gratis, ubeskyttede WLAN-hotspots, og dermed er det ikke sikkert at uautoriserte tredjeparter kan få ulovlig tilgang.

Serverloggfiler

Når du bruker dette tilbudet, blir informasjon automatisk samlet inn og lagret av den tekniske leverandøren i såkalte serverloggfiler, som automatisk overføres av nettleseren som brukes. Loggfilene inneholder følgende opplysninger:

 • Nettlesertype og -versjon
 • Operativsystem som brukes
 • Referrer URL (adressen til siden som lenken ble opprettet fra)
 • Vertsnavnet til datamaskinen som har tilgang
 • Internett-tjenesteleverandør
 • Tidspunkt for serverforespørselen
 • overført datamengde

Opplysningene brukes til å sikre problemfri drift av tilbudet og kan ikke tilordnes bestemte personer. Disse dataene slås ikke sammen med andre datakilder.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler brukes og lagres på systemet ditt når du mottar dette tilbudet. Informasjonskapslene brukes til følgende formål:

 • Øke brukervennligheten og forbedre brukeropplevelsen av tilbudet.
 • Analyse av surfeatferd

Opplysningene som behandles av informasjonskapsler, behandles på grunnlag av § 15 (3) DDG og art. 6 (1) lit. f GDPR fra den legitime interessen i de ovennevnte formålene.
Opplysningene som samles inn, anonymiseres ved hjelp av tekniske tiltak, slik at det ikke er mulig å tilordne opplysningene til din person. Ved å foreta de riktige innstillingene i nettleseren som brukes til å bruke nettstedet, kan du forhindre lagring og overføring av de tilknyttede dataene og slette informasjonskapsler som allerede er lagret. Dette kan imidlertid føre til at ikke alle funksjonene på nettstedet kan brukes fullt ut.

Kontakt- og bestillingsskjemaer

Det kan være mulig å gjøre forespørsler og bestille materiale elektronisk. Opplysningene som samles inn for disse formålene, vil kun bli behandlet for å håndtere og behandle forespørsler eller bestillinger og for oppfølgingsspørsmål. Opplysningene vil ikke bli gitt videre til uautoriserte tredjeparter. Ved behov sendes bestilt materiale per post via eksterne tjenesteleverandører som er engasjert av tilbyderen av tilbudet, og som de nødvendige opplysningene for forsendelsen overføres til.

Nyhetsbrev

Det kan være et tilbud om å abonnere på nyhetsbrev. For dette formålet kreves en e-postadresse samt informasjon som bekrefter lovlig eierskap og samtykke til å motta tilbudet om nyhetsbrev.
Samtykke til behandling av data for å sende nyhetsbrev kan når som helst trekkes tilbake, for eksempel via lenken "unsubscribe" i nyhetsbrevene.

Facebook-plugins

Det er mulig at plugins fra det sosiale nettverket Facebook er integrert på sidene i dette tilbudet. Facebook-pluginene er gjenkjennelige med Facebook-logoen eller "Like"-knappen.

Når du besøker et nettsted med en integrert Facebook-plugin, opprettes det en direkte forbindelse mellom nettleseren som brukes og Facebook-serveren. Facebook mottar dermed informasjon om at nettstedet ble besøkt med IP-adressen som brukes av nettleseren. Hvis det klikkes på Facebooks "Like"-knapp under en pågående Facebook-økt, dvs. hvis den besøkende har en Facebook-konto og er logget inn der i bakgrunnen, kan innholdet i internettilbudet kobles til den personlige Facebook-profilen. Dette gjør det mulig for Facebook å tilordne besøket på en internettside til brukerkontoen.

Mer informasjon om dette finner du i Metas personvernerklæring på https://www.facebook.com/privacy/policy.

Instagram

Det er mulig at funksjoner i Instagram-tjenesten er integrert på sidene i dette tilbudet.

Ved bruk av Instagram-funksjoner under en pågående Instagram-økt, dvs. hvis den besøkende har en Instagram-konto og er logget inn der i bakgrunnen, kan Instagram tilordne besøket på et nettsted til den personlige Instagram-brukerkontoen.

Mer informasjon om dette finner du i Metas personvernerklæring på https://www.facebook.com/privacy/policy.

YouTube

Det er mulig at plugins fra YouTube-nettstedet som drives av Google, brukes på sidene i dette tilbudet.

Når du besøker nettsteder som er utstyrt med en YouTube-plugin, opprettes det en forbindelse til YouTubes servere. YouTube mottar dermed informasjon om at nettstedet ble besøkt med IP-adressen som brukes av nettleseren. Under en pågående YouTube-økt, dvs. hvis den besøkende har en YouTube-konto og er logget inn der i bakgrunnen, kan YouTube tilordne besøket på et nettsted til den personlige YouTube-brukerkontoen.

Du finner mer informasjon om dette i YouTubes personvernerklæring på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Twitter

Det er mulig at funksjoner fra Twitter-tjenesten er integrert på sidene i dette tilbudet.

Ved bruk av Twitter-funksjonene og "Re-Tweet"-funksjonen under en pågående Twitter-økt, dvs. hvis den besøkende har en Twitter-konto og er logget inn der i bakgrunnen, kan Twitter tilordne besøket på et nettsted til den personlige Twitter-brukerkontoen.

Du finner mer informasjon om dette i Twitters personvernerklæring på https://twitter.com/privacy.

Sletting og blokkering av personopplysninger

Personopplysninger vil kun bli lagret og behandlet i den tidsperioden som er nødvendig for de formålene som ble oppgitt på innsamlingstidspunktet, eller i den utstrekning det er fastsatt i lover og forskrifter som den behandlingsansvarlige er underlagt.
Hvis formålet som ble oppgitt på innsamlingstidspunktet opphører eller hvis lovbestemte lagringsperioder utløper, vil de lagrede opplysningene bli slettet.

De registrertes rettigheter

De registrerte har til enhver tid rett til å

 • til informasjon om dataene som gjelder dem.
 • for å korrigere uriktige opplysninger om dem.
 • til sletting av opplysninger om dem hvis de ikke lenger er nødvendige, hvis de behandles ulovlig eller hvis samtykket til behandling er trukket tilbake.
 • å begrense behandlingen av opplysninger om dem, f.eks. for å gjøre gjeldende ytterligere rettigheter.
 • til dataportabilitet for å gjøre de aktuelle opplysningene tilgjengelige for andre prosedyrer, om nødvendig.
 • i en bestemt situasjon å motsette seg videre behandling av opplysninger om dem.

Samtykke til behandling av personopplysninger kan når som helst trekkes tilbake. De berørte personopplysningene skal ikke behandles videre etter tilbakekalling, med mindre tvingende legitime grunner for behandlingen overstyrer den registrertes interesser, rettigheter og friheter, eller behandlingen tjener til å hevde, utøve eller forsvare juridiske krav. For å utøve sine rettigheter, bør de registrerte kontakte kontaktadressen som er angitt i avtrykket eller administratorene av nettstedet.

Hvis den registrerte mener at opplysningene om ham eller henne er blitt behandlet på ulovlig vis, kan han eller hun også kontakte NRW State Commissioner for Data Protection and Freedom of Information, Kavalleriestr. 2-4, 40213 Düsseldorf.

Innsigelse mot reklamepost

Bruk av kontaktdata som er publisert innenfor rammen av avtrykksplikten til å sende reklame og informasjonsmateriell som ikke er uttrykkelig forespurt, er herved uttrykkelig forbudt. Operatøren av sidene forbeholder seg uttrykkelig retten til å ta rettslige skritt i tilfelle uønsket sending av reklameinformasjon, for eksempel spam-e-post.