Εκτύπωση & Πολιτική απορρήτου

I. Αποτύπωμα

Πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 5 του νόμου περί ψηφιακών υπηρεσιών (DDG)

Πάροχος υπηρεσιών

Euregio Comprehensive School Gronau/Epe

εκπροσωπείται από:
Dagmar Dengler
Διευθύντρια

Gildehauser Damm 49

48599 Gronau


Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

Ira Waltermann

E-mail: datenschutz.bor1@bdsb.nrw.schule

Tim Bittorf

E-mail: datenschutz.bor2@bdsb.nrw.schule

Η αρμόδια εποπτική αρχή είναι

Ο κρατικός επίτροπος για την προστασία των δεδομένων και την ελευθερία της πληροφόρησης NRW (LDI)
Postfach 20 04 44
40102 Düsseldorf
Τηλ.: 0211/38424-0
E-mail: poststelle@ldi.nrw.de

Σημείωση σχετικά με την ευθύνη για τα περιεχόμενα και τους συνδέσμους

Οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο ενημερώνονται συνεχώς. Παρά την προσεκτική επεξεργασία, τα δεδομένα ενδέχεται να έχουν αλλάξει ή να έχουν προκύψει σφάλματα. Ζητάμε την κατανόησή σας ως προς αυτό. Ζητάμε να μας ειδοποιήσετε εάν το δικό μας περιεχόμενο ενδέχεται να μην είναι εντελώς απαλλαγμένο από σφάλματα, ενημερωμένο και πλήρες.

Ευθύνη κατά την έννοια του § 7 DDG

Το σχολείο διαθέτει την προσφορά του υπό τους ακόλουθους όρους χρήσης:

Το σχολείο είναι υπεύθυνο ως πάροχος υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 DDG για το δικό του περιεχόμενο που διαθέτει προς χρήση σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Αποκλείεται η ευθύνη για υλικές ή ηθικές ζημίες που προκαλούνται από τη χρήση του περιεχομένου, εκτός από τις περιπτώσεις πρόθεσης ή βαριάς αμέλειας. Εφόσον το περιεχόμενο έχει δημιουργηθεί από τρίτους, υπεύθυνος για το περιεχόμενο είναι ο συντάκτης του αντίστοιχου εγγράφου ή ο πελάτης.

Αποκλεισμός ευθύνης κατά την έννοια του § 8 DDG

Το σχολείο ρητά δεν υιοθετεί το περιεχόμενο του εξωτερικού περιεχομένου που είναι προσβάσιμο μέσω υπερσυνδέσμων ως δικό του και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να παράσχει καμία εγγύηση για την ορθότητα, την πληρότητα και τη διαθεσιμότητά του. Το σχολείο δεν έχει καμία επιρροή στον τρέχοντα και μελλοντικό σχεδιασμό και το περιεχόμενο των σελίδων που συνδέονται με τους συνδέσμους και αποστασιοποιείται ρητά από αυτούς. Εάν το σχολείο ανακαλύψει ή αντιληφθεί ότι οι συνδεδεμένες σελίδες περιέχουν παράνομο περιεχόμενο ή περιεχόμενο που δεν συνάδει με τη δήλωση αποστολής του, οι αντίστοιχοι σύνδεσμοι θα αφαιρεθούν αμέσως.

Πνευματικά δικαιώματα

Τα περιεχόμενα και τα έργα αυτού του δικτυακού τόπου που δημιουργήθηκαν και παρέχονται από τους διαχειριστές του δικτυακού τόπου υπόκεινται στη γερμανική νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Για την αναπαραγωγή, επεξεργασία, διανομή και κάθε είδους χρήση εκτός των ορίων του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας απαιτείται - εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά - η γραπτή συγκατάθεση του εκάστοτε συγγραφέα ή δημιουργού. Εφόσον το περιεχόμενο των σελίδων της παρούσας προσφοράς δεν δημιουργήθηκε από τον διαχειριστή του ιστότοπου, τηρούνται τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων. Εάν παρόλα αυτά αντιληφθείτε παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε σχετικά. Εάν αντιληφθούμε οποιαδήποτε παραβίαση, το εν λόγω περιεχόμενο θα αφαιρεθεί αμέσως.

II. πολιτική απορρήτου

Ο διαχειριστής αυτού του ιστότοπου λαμβάνει σοβαρά υπόψη την προστασία των δεδομένων. Η χρήση της προσφοράς είναι δυνατή χωρίς την παροχή προσωπικών δεδομένων, εκτός εάν αναφέρεται ρητά το αντίθετο. Εάν συλλέγονται προσωπικά δεδομένα, π.χ. όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αυτό γίνεται σε εθελοντική βάση. Τα δεδομένα που συλλέγονται θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται κατά τη στιγμή της συλλογής και δεν θα διαβιβάζονται σε τρίτους χωρίς ρητή συγκατάθεση.

Παρά τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που έχουν ληφθεί για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των επεξεργασμένων δεδομένων σύμφωνα με το επίπεδο της τεχνολογίας, δεν είναι δυνατή η πλήρης προστασία κατά τη διαβίβαση δεδομένων μέσω του Διαδικτύου, π.χ. κατά την επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τη χρήση ελεύθερων, μη προστατευμένων WLAN hotspots, και συνεπώς δεν είναι δυνατή η παράνομη πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένους τρίτους.

Αρχεία καταγραφής διακομιστή

Κατά τη χρήση της παρούσας προσφοράς, οι πληροφορίες συλλέγονται αυτόματα και αποθηκεύονται από τον τεχνικό πάροχο στα λεγόμενα αρχεία καταγραφής διακομιστή, τα οποία μεταδίδονται αυτόματα από το χρησιμοποιούμενο πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο. Τα αρχεία καταγραφής περιέχουν τα ακόλουθα δεδομένα:

 • Τύπος και έκδοση προγράμματος περιήγησης
 • Χρησιμοποιούμενο λειτουργικό σύστημα
 • URL παραπομπής (διεύθυνση της σελίδας από την οποία έγινε ο σύνδεσμος)
 • Όνομα κεντρικού υπολογιστή του υπολογιστή πρόσβασης
 • Πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου
 • Ώρα του αιτήματος του διακομιστή
 • μεταφερόμενος όγκος δεδομένων

Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της προσφοράς και δεν μπορούν να αποδοθούν σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Τα δεδομένα αυτά δεν συγχωνεύονται με άλλες πηγές δεδομένων.

Cookies

Τα cookies χρησιμοποιούνται και αποθηκεύονται στο σύστημά σας κατά την παροχή αυτής της προσφοράς. Τα cookies χρησιμοποιούνται για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Αύξηση της φιλικότητας προς το χρήστη και βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη από την προσφορά
 • Ανάλυση της συμπεριφοράς του σερφ

Τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία με cookies υποβάλλονται σε επεξεργασία βάσει του § 15 (3) DDG και του άρθρου 6 (1) lit. f GDPR από το έννομο συμφέρον για τους προαναφερθέντες σκοπούς.
Τα δεδομένα που συλλέγονται ανωνυμοποιούνται με τεχνικά μέτρα, καθιστώντας αδύνατη την αντιστοίχιση των δεδομένων με το πρόσωπό σας. Κάνοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο που χρησιμοποιείται για τη χρήση του ιστότοπου, μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση και τη διαβίβαση των σχετικών δεδομένων και να διαγράψετε τα cookies που έχουν ήδη αποθηκευτεί. Ωστόσο, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλες οι λειτουργίες του ιστοτόπου στον πλήρη βαθμό τους.

Έντυπα επικοινωνίας και παραγγελίας

Ενδέχεται να υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ερωτημάτων και παραγγελίας υλικών ηλεκτρονικά. Τα δεδομένα που συλλέγονται για τους σκοπούς αυτούς θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για το χειρισμό και τη διεκπεραίωση των ερωτημάτων ή των παραγγελιών, καθώς και για την παρακολούθηση των ερωτήσεων. Τα δεδομένα δεν θα διαβιβαστούν σε μη εξουσιοδοτημένους τρίτους. Εφόσον είναι απαραίτητο, τα παραγγελθέντα υλικά αποστέλλονται ταχυδρομικώς μέσω εξωτερικών παρόχων υπηρεσιών που έχουν ανατεθεί από τον πάροχο της προσφοράς, στους οποίους διαβιβάζονται τα δεδομένα που απαιτούνται για την αποστολή.

Ενημερωτικό δελτίο

Ενδέχεται να υπάρχει προσφορά για εγγραφή σε ενημερωτικά δελτία. Για το σκοπό αυτό, απαιτείται μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς και πληροφορίες που επαληθεύουν τη νόμιμη ιδιοκτησία και τη συγκατάθεση για τη λήψη της προσφοράς του ενημερωτικού δελτίου.
Η συγκατάθεση που δόθηκε για την επεξεργασία δεδομένων για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή, για παράδειγμα μέσω του συνδέσμου "διαγραφή" στα ενημερωτικά δελτία.

Πρόσθετα του Facebook

Είναι πιθανόν να ενσωματωθούν plugins του κοινωνικού δικτύου Facebook στις σελίδες αυτής της προσφοράς. Τα πρόσθετα του Facebook είναι αναγνωρίσιμα από το λογότυπο του Facebook ή το κουμπί "Like".

Όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο με ενσωματωμένο πρόσθετο του Facebook, δημιουργείται απευθείας σύνδεση μεταξύ του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείται και του διακομιστή του Facebook. Το Facebook λαμβάνει έτσι τις πληροφορίες ότι ο ιστότοπος επισκέφθηκε με τη διεύθυνση IP που χρησιμοποιήθηκε από το πρόγραμμα περιήγησης. Εάν το κουμπί "Like" του Facebook πατηθεί κατά τη διάρκεια μιας τρέχουσας συνεδρίας στο Facebook, δηλαδή εάν ο επισκέπτης έχει λογαριασμό στο Facebook και είναι συνδεδεμένος εκεί στο παρασκήνιο, το περιεχόμενο της διαδικτυακής προσφοράς μπορεί να συνδεθεί στο προσωπικό προφίλ στο Facebook. Αυτό επιτρέπει στο Facebook να αντιστοιχίσει την επίσκεψη σε μια ιστοσελίδα στο λογαριασμό του χρήστη.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου της Meta στη διεύθυνση https://www.facebook.com/privacy/policy.

Instagram

Είναι πιθανό να ενσωματωθούν λειτουργίες της υπηρεσίας Instagram στις σελίδες αυτής της προσφοράς.

Κατά τη χρήση λειτουργιών του Instagram κατά τη διάρκεια μιας τρέχουσας συνεδρίας του Instagram, δηλαδή εάν ο επισκέπτης έχει λογαριασμό στο Instagram και είναι συνδεδεμένος εκεί στο παρασκήνιο, το Instagram μπορεί να αντιστοιχίσει την επίσκεψη σε έναν ιστότοπο στον προσωπικό λογαριασμό χρήστη του Instagram.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου της Meta στη διεύθυνση https://www.facebook.com/privacy/policy.

YouTube

Είναι πιθανό να χρησιμοποιούνται στις σελίδες αυτής της προσφοράς plugins του ιστότοπου YouTube που διαχειρίζεται η Google.

Όταν επισκέπτεστε ιστότοπους που είναι εξοπλισμένοι με ένα πρόσθετο του YouTube, δημιουργείται μια σύνδεση με τους διακομιστές του YouTube. Το YouTube λαμβάνει έτσι τις πληροφορίες ότι ο ιστότοπος επισκέφθηκε με τη διεύθυνση IP που χρησιμοποιείται από το πρόγραμμα περιήγησης. Κατά τη διάρκεια μιας τρέχουσας συνεδρίας YouTube, δηλαδή εάν ο επισκέπτης διαθέτει λογαριασμό YouTube και είναι συνδεδεμένος εκεί στο παρασκήνιο, το YouTube μπορεί να αντιστοιχίσει την επίσκεψη σε έναν ιστότοπο στον προσωπικό λογαριασμό χρήστη του YouTube.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου του YouTube στη διεύθυνση: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Twitter

Ενδέχεται να ενσωματωθούν λειτουργίες της υπηρεσίας Twitter στις σελίδες της παρούσας προσφοράς.

Κατά τη χρήση των λειτουργιών του Twitter και της λειτουργίας "Re-Tweet" κατά τη διάρκεια μιας τρέχουσας συνεδρίας του Twitter, δηλαδή εάν ο επισκέπτης έχει λογαριασμό στο Twitter και είναι συνδεδεμένος εκεί στο παρασκήνιο, το Twitter μπορεί να αντιστοιχίσει την επίσκεψη σε έναν ιστότοπο στον προσωπικό λογαριασμό χρήστη του Twitter.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου του Twitter στη διεύθυνση https://twitter.com/privacy.

Διαγραφή και αποκλεισμός προσωπικών δεδομένων

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα αποθηκεύονται και θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς που δηλώθηκαν κατά τη στιγμή της συλλογής ή στο βαθμό που προβλέπεται από νόμους και κανονισμούς στους οποίους υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας.
Εάν ο σκοπός που δηλώθηκε κατά τη στιγμή της συλλογής παύσει να ισχύει ή εάν λήξουν οι νόμιμες περίοδοι αποθήκευσης, τα αποθηκευμένα δεδομένα θα διαγραφούν.

Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή

 • σε πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που τους αφορούν.
 • να διορθώσει εσφαλμένα στοιχεία που τους αφορούν.
 • στη διαγραφή των δεδομένων που τους αφορούν, εάν δεν είναι πλέον απαραίτητα, εάν η επεξεργασία τους γίνεται παράνομα ή εάν έχει ανακληθεί η συγκατάθεση για την επεξεργασία.
 • να περιορίσουν την επεξεργασία των δεδομένων που τους αφορούν, π.χ. για να διεκδικήσουν περαιτέρω δικαιώματα.
 • στη φορητότητα των δεδομένων, προκειμένου να καταστήσει τα εν λόγω δεδομένα διαθέσιμα σε άλλες διαδικασίες, εάν είναι απαραίτητο.
 • να αντιταχθεί, σε συγκεκριμένη περίπτωση, στην περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων που τους αφορούν.

Η συγκατάθεση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή. Τα εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία μετά την ανάκληση, εκτός εάν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων ή η επεξεργασία εξυπηρετεί τη διεκδίκηση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. Προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, τα υποκείμενα των δεδομένων πρέπει να επικοινωνήσουν με τη διεύθυνση επικοινωνίας που αναφέρεται στο αποτύπωμα ή με τους διαχειριστές της ιστοσελίδας.

Εάν τα υποκείμενα των δεδομένων υποθέσουν ότι τα δεδομένα τους έχουν υποστεί παράνομη επεξεργασία, μπορούν επίσης να επικοινωνήσουν με τον Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων και Ελευθερίας της Πληροφορίας του κρατιδίου NRW, Kavalleriestr. 2-4, 40213 Ντίσελντορφ.

Ένσταση σε διαφημιστικά μηνύματα

Απαγορεύεται ρητά η χρήση των στοιχείων επικοινωνίας που δημοσιεύονται στο πλαίσιο της υποχρέωσης αποτύπωσης για την αποστολή διαφημιστικού και ενημερωτικού υλικού που δεν έχει ζητηθεί ρητά. Ο διαχειριστής των σελίδων επιφυλάσσεται ρητά για την ανάληψη νομικών μέτρων σε περίπτωση μη ζητηθείσας αποστολής διαφημιστικών πληροφοριών, όπως τα μηνύματα spam.