Jälki & tietosuojaseloste

I. Jälki

Digitaalisia palveluja koskevan lain (DDG) 5 §:n mukaiset tiedot.

Palveluntarjoaja

Euregion peruskoulu Gronau/Epe

edustaja:
Dagmar Dengler
rehtori

Gildehauser Damm 49

48599 Gronau


Tietosuojavastaava

Ira Waltermann

Sähköposti: datenschutz.bor1@bdsb.nrw.schule

Tim Bittorf

Sähköposti: datenschutz.bor2@bdsb.nrw.schule

Toimivaltainen valvontaviranomainen on

Nordrhein-Westfalenin osavaltion tietosuojavaltuutettu (LDI)
Postfach 20 04 44
40102 Düsseldorf
Tel.: 0211/38424-0
E-mail: poststelle@ldi.nrw.de.

Huomautus vastuusta sisällöstä ja linkeistä

Tämän verkkosivuston tietoja päivitetään jatkuvasti. Huolellisesta muokkauksesta huolimatta tiedot ovat saattaneet muuttua tai niissä on saattanut esiintyä virheitä. Pyydämme ymmärrystä tältä osin. Pyydämme ilmoittamaan, jos oma sisältömme ei ole täysin virheetöntä, ajantasaista ja täydellistä.

DDG 7 §:ssä tarkoitettu vastuu

Koulu asettaa tarjouksensa saataville seuraavin käyttöehdoin:

Koulu on DDG:n 7 §:n 1 momentin mukaisena palveluntarjoajana vastuussa omasta sisällöstään, jonka se asettaa käyttöön sovellettavien säännösten mukaisesti. Vastuu sisällön käytöstä aiheutuneista aineellisista tai aineettomista vahingoista on suljettu pois, paitsi jos kyseessä on tahallisuus tai törkeä huolimattomuus. Siltä osin kuin sisältö on kolmannen osapuolen luoma, sisällöstä vastaa kyseisen asiakirjan laatija tai asiakas.

DDG:n 8 §:ssä tarkoitettu vastuun poissulkeminen.

Koulu ei nimenomaisesti ota hyperlinkkien kautta saataville asetetun ulkoisen sisällön sisältöä omakseen, eikä se näin ollen voi antaa mitään takeita sen oikeellisuudesta, täydellisyydestä ja saatavuudesta. Koulu ei voi vaikuttaa linkitettyjen sivujen nykyiseen ja tulevaan ulkoasuun ja sisältöön, ja se ottaa nimenomaisesti etäisyyttä niihin. Jos koulu havaitsee tai saa tietoonsa, että linkitetyt sivut sisältävät laitonta sisältöä tai sisältöä, joka on ristiriidassa koulun toiminta-ajatuksen kanssa, kyseiset linkit poistetaan välittömästi.

Tekijänoikeus

Sivuston ylläpitäjien luoma ja tarjoama tämän sivuston sisältö ja teokset ovat Saksan tekijänoikeuslain alaisia. Monistaminen, muokkaaminen, jakelu ja kaikenlainen käyttö tekijänoikeuslain rajojen ulkopuolella edellyttää - ellei toisin mainita - asianomaisen tekijän tai luojan kirjallista suostumusta. Siltä osin kuin tämän tarjouksen sivuilla oleva sisältö ei ole sivuston ylläpitäjän luomaa, noudatetaan kolmansien osapuolten tekijänoikeuksia. Jos kuitenkin havaitset tekijänoikeusrikkomuksen, ilmoita siitä meille. Jos saamme tietää loukkauksista, kyseinen sisältö poistetaan välittömästi.

II. tietosuojakäytäntö

Tämän verkkosivuston ylläpitäjä suhtautuu tietosuojaan vakavasti. Tarjouksen käyttö on mahdollista ilman henkilötietojen antamista, ellei nimenomaisesti toisin mainita. Jos henkilötietoja, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, kerätään, se tapahtuu vapaaehtoisesti. Kerättyjä tietoja käsitellään vain keruuhetkellä ilmoitettuihin tarkoituksiin, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille ilman nimenomaista suostumusta.

Huolimatta teknisistä ja organisatorisista toimenpiteistä, jotka on toteutettu käsiteltyjen tietojen turvallisuuden varmistamiseksi tekniikan tason mukaisesti, täydellinen suojaus ei ole mahdollista, kun tietoja siirretään Internetin välityksellä, esimerkiksi sähköpostitse tai ilmaisia, suojaamattomia WLAN-hotspoteja käytettäessä, ja näin ollen luvattomien kolmansien osapuolten laiton pääsy tietoihin ei välttämättä ole mahdollista.

Palvelimen lokitiedostot

Kun käytät tätä tarjousta, tekninen palveluntarjoaja kerää ja tallentaa automaattisesti tietoja niin sanottuihin palvelinlokitiedostoihin, jotka lähetetään automaattisesti käytetyn Internet-selaimen avulla. Lokitiedostot sisältävät seuraavat tiedot:

 • Selaimen tyyppi ja versio
 • Käytetty käyttöjärjestelmä
 • Referrer URL (sen sivun osoite, josta linkki on tehty).
 • Yhteyttä käyttävän tietokoneen isäntäkoneen nimi
 • Internet-palveluntarjoaja
 • Palvelinpyynnön aika
 • siirretty tietomäärä

Tietoja käytetään tarjouksen häiriöttömän toiminnan varmistamiseen, eikä niitä voida kohdistaa tiettyihin henkilöihin. Näitä tietoja ei yhdistetä muihin tietolähteisiin.

Evästeet

Tätä tarjousta tarjottaessa käytetään evästeitä, jotka tallennetaan järjestelmääsi. Evästeitä käytetään seuraaviin tarkoituksiin:

 • lisätä käyttäjäystävällisyyttä ja parantaa tarjouksen käyttökokemusta.
 • Surffauskäyttäytymisen analyysi

Evästeiden avulla käsiteltyjä tietoja käsitellään DDG:n 15 §:n 3 momentin ja yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan perusteella edellä mainittuihin tarkoituksiin liittyvän oikeutetun edun perusteella.
Kerätyt tiedot anonymisoidaan teknisin toimenpitein, jolloin tietoja ei voida yhdistää henkilöönne. Tekemällä asianmukaiset asetukset verkkosivuston käyttöön käytettävässä Internet-selaimessa voitte estää niihin liittyvien tietojen tallentamisen ja lähettämisen sekä poistaa jo tallennetut evästeet. Tämä voi kuitenkin tarkoittaa, että kaikkia verkkosivuston toimintoja ei voida käyttää täysimääräisesti.

Yhteystiedot ja tilauslomakkeet

Mahdollisesti on mahdollista tehdä tiedusteluja ja tilata materiaaleja sähköisesti. Näitä tarkoituksia varten kerättyjä tietoja käsitellään vain tiedustelujen tai tilausten käsittelyä ja jatkokysymyksiä varten. Tietoja ei luovuteta luvattomille kolmansille osapuolille. Tarvittaessa tilatut materiaalit lähetetään postitse tarjouksen tarjoajan toimeksiannosta ulkopuolisten palveluntarjoajien kautta, joille lähetystä varten tarvittavat tiedot toimitetaan.

Uutiskirje

Uutiskirjeen tilaamista saatetaan tarjota. Tätä varten tarvitaan sähköpostiosoite sekä tiedot, joilla varmistetaan laillinen omistusoikeus ja suostumus uutiskirjetarjouksen vastaanottamiseen.
Tietojen käsittelyyn uutiskirjeen lähettämistä varten annettu suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa esimerkiksi uutiskirjeissä olevan "poista tilaus"-linkin kautta.

Facebook-liitännäiset

On mahdollista, että tämän tarjouksen sivuille on integroitu sosiaalisen verkoston Facebookin liitännäisiä. Facebook-liitännäiset ovat tunnistettavissa Facebookin logosta tai "Tykkää"-painikkeesta.

Kun vierailet verkkosivustolla, johon on integroitu Facebook-lisäosa, käytetyn selaimen ja Facebook-palvelimen välille muodostetaan suora yhteys. Näin Facebook saa tiedon siitä, että verkkosivustolla on vierailtu selaimen käyttämän IP-osoitteen avulla. Jos Facebookin "Tykkää"-painiketta napsautetaan käynnissä olevan Facebook-istunnon aikana, eli jos kävijällä on Facebook-tili ja hän on kirjautunut sinne taustalla, internet-tarjouksen sisältö voidaan yhdistää henkilökohtaiseen Facebook-profiiliin. Näin Facebook voi liittää internet-sivulla käynnin käyttäjätiliin.

Lisätietoja tästä on Metan tietosuojakäytännössä osoitteessa https://www.facebook.com/privacy/policy.

Instagram

On mahdollista, että Instagram-palvelun toimintoja on integroitu tämän tarjouksen sivuille.

Kun Instagram-toimintoja käytetään käynnissä olevan Instagram-istunnon aikana, eli jos kävijällä on Instagram-tili ja hän on kirjautuneena sinne taustalla, Instagram voi määrittää verkkosivustolla käynnin henkilökohtaiselle Instagram-käyttäjätilille.

Lisätietoja tästä on Metan tietosuojakäytännössä osoitteessa https://www.facebook.com/privacy/policy.

YouTube

On mahdollista, että tämän tarjouksen sivuilla käytetään Googlen ylläpitämän YouTube-sivuston liitännäisiä.

Kun vierailet verkkosivustoilla, joissa on YouTube-lisäosa, yhteys YouTuben palvelimiin muodostetaan. YouTube saa näin tiedon siitä, että verkkosivustolla on vierailtu selaimen käyttämän IP-osoitteen avulla. Käynnissä olevan YouTube-istunnon aikana, eli jos kävijällä on YouTube-tili ja hän on kirjautuneena sinne taustalla, YouTube voi määrittää verkkosivustolla käynnin henkilökohtaiselle YouTube-käyttäjätilille.

Lisätietoja tästä on YouTuben tietosuojakäytännössä osoitteessa: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Twitter

On mahdollista, että Twitter-palvelun toimintoja on integroitu tämän tarjouksen sivuille.

Kun käytät Twitter-toimintoja ja "Re-Tweet"-toimintoa käynnissä olevan Twitter-istunnon aikana, eli jos kävijällä on Twitter-tili ja hän on kirjautuneena sinne taustalla, Twitter voi määrittää verkkosivustolla käynnin henkilökohtaiselle Twitter-käyttäjätilille.

Lisätietoja tästä on Twitterin tietosuojakäytännössä osoitteessa https://twitter.com/privacy.

Henkilötietojen poistaminen ja suojaaminen

Henkilötietoja säilytetään ja käsitellään vain keruuhetkellä ilmoitettujen tarkoitusten edellyttämän ajan tai siinä laajuudessa kuin rekisterinpitäjään sovellettavissa laeissa ja asetuksissa säädetään.
Jos keruuhetkellä ilmoitettua tarkoitusta ei enää sovelleta tai jos lakisääteiset säilytysajat päättyvät, tallennetut tiedot poistetaan.

Rekisteröityjen oikeudet

Rekisteröidyillä on milloin tahansa oikeus

 • saada tietoa heitä koskevista tiedoista.
 • korjata heitä koskevat virheelliset tiedot.
 • oikeus poistaa itseään koskevat tiedot, jos niitä ei enää tarvita, jos niitä käsitellään lainvastaisesti tai jos suostumus käsittelyyn on peruutettu.
 • rajoittaa itseään koskevien tietojen käsittelyä esimerkiksi muiden oikeuksiensa käyttämiseksi.
 • tietojen siirrettävyyttä, jotta kyseiset tiedot voidaan tarvittaessa asettaa muiden menettelyjen käyttöön.
 • vastustaa erityisessä tilanteessa itseään koskevien tietojen jatkokäsittelyä.

Henkilötietojen käsittelyyn annettu suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa. Asianomaisia henkilötietoja ei enää käsitellä peruuttamisen jälkeen, paitsi jos käsittelyn pakottavat oikeutetut perusteet syrjäyttävät rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos käsittelyä käytetään oikeudellisten vaatimusten esittämiseen, toteuttamiseen tai puolustamiseen. Oikeuksiensa käyttämiseksi rekisteröidyn on otettava yhteyttä painatuksessa ilmoitettuun yhteysosoitteeseen tai verkkosivuston ylläpitäjiin.

Jos rekisteröity olettaa, että hänen tietojaan on käsitelty lainvastaisesti, hän voi myös ottaa yhteyttä Nordrhein-Westfalenin osavaltion tietosuojavaltuutettuun, Kavalleriestr. 2-4, 40213 Düsseldorf.

Mainospostin vastustaminen

Jäljennösvelvoitteen puitteissa julkaistujen yhteystietojen käyttö sellaisen mainos- ja tiedotusmateriaalin lähettämiseen, jota ei ole nimenomaisesti pyydetty, on nimenomaisesti kielletty. Sivujen ylläpitäjä pidättää nimenomaisesti oikeuden ryhtyä oikeudellisiin toimenpiteisiin, jos mainostietoja, kuten roskapostia, lähetetään pyytämättä.