Jälg & privaatsuspoliitika

I. Jälg

Teave vastavalt digiteenuste seaduse (DDG) § 5 kohaselt

Teenusepakkuja

Euregio üldkool Gronau/Epe

keda esindab:
Dagmar Dengler
direktor

Gildehauser Damm 49

48599 Gronau


Andmekaitseametnik

Ira Waltermann

E-post: datenschutz.bor1@bdsb.nrw.schule

Tim Bittorf

E-post: datenschutz.bor2@bdsb.nrw.schule

Pädev järelevalveasutus on

Andmekaitse- ja teabevabaduse liidumaa volinik NRW (LDI)
Postfach 20 04 44
40102 Düsseldorf
Tel.: 0211/38424-0
E-mail: poststelle@ldi.nrw.de

Märkus vastutuse kohta sisu ja linkide eest

Sellel veebisaidil olevat teavet ajakohastatakse pidevalt. Hoolimata hoolikast toimetamisest võivad andmed olla muutunud või olla esinenud vigu. Palume sellega seoses teie mõistmist. Palume teatada, kui meie enda sisu ei pruugi olla täiesti vigadeta, ajakohane ja täielik.

Vastutus DDG § 7 tähenduses

Kool teeb oma pakkumise kättesaadavaks järgmistel kasutustingimustel:

Kool vastutab teenusepakkujana vastavalt DDG § 7 lõikele 1 oma sisu eest, mille ta teeb kooskõlas kehtivate eeskirjadega kasutamiseks kättesaadavaks. Vastutus sisu kasutamisest põhjustatud varalise või mittevaralise kahju eest on välistatud, välja arvatud tahtliku või raske hooletuse korral. Kui sisu on loodud kolmanda isiku poolt, vastutab sisu eest vastava dokumendi autor või klient.

Vastutuse välistamine DDG § 8 tähenduses

Kool ei võta hüperlinkide kaudu kättesaadavaks tehtud välise sisu selgesõnaliselt enda omaks ega saa seetõttu anda garantiid selle õigsuse, täielikkuse ja kättesaadavuse kohta. Kool ei mõjuta lingitud lehekülgede praegust ja tulevast kujundust ega sisu ning distantseerub neist selgesõnaliselt. Kui kool avastab või saab teada, et lingitud leheküljed sisaldavad ebaseaduslikku sisu või sisu, mis ei ole kooskõlas kooli missiooniga, eemaldatakse vastavad lingid viivitamatult.

Autoriõigus

Veebisaidi operaatorite poolt loodud ja pakutud sisu ja teosed kuuluvad Saksamaa autoriõiguse alla. Reprodutseerimine, redigeerimine, levitamine ja igasugune kasutamine väljaspool autoriõiguse piire nõuab - kui ei ole märgitud teisiti - vastava autori või looja kirjalikku nõusolekut. Kui käesoleva pakkumise lehekülgede sisu ei ole loodud veebilehe operaatori poolt, siis austatakse kolmandate isikute autoriõigusi. Kui teile peaks siiski teatavaks saama autoriõiguste rikkumine, teavitage meid sellest. Kui me saame teada rikkumistest, eemaldatakse selline sisu viivitamatult.

II. privaatsuspoliitika

Selle veebisaidi operaator võtab andmekaitset tõsiselt. Pakkumise kasutamine on võimalik ilma isikuandmeid esitamata, kui ei ole selgesõnaliselt sätestatud teisiti. Kui isikuandmeid, nt nimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, kogutakse vabatahtlikult. Kogutud andmeid töödeldakse ainult kogumise ajal märgitud eesmärkidel ja neid ei edastata kolmandatele isikutele ilma selgesõnalise nõusolekuta.

Vaatamata tehnilistele ja korralduslikele meetmetele, mis on võetud töödeldud andmete turvalisuse tagamiseks vastavalt tehnika tasemele, ei ole täielik kaitse võimalik andmete edastamisel interneti teel, nt e-posti teel suhtlemisel või tasuta, kaitsmata WLAN-hotspotide kasutamisel, mistõttu ei pruugi volitamata kolmandate isikute ebaseaduslik juurdepääs olla võimalik.

Serveri logifailid

Käesoleva pakkumise kasutamisel kogub ja salvestab tehniline teenusepakkuja automaatselt teavet niinimetatud serverilogifailidesse, mis edastatakse automaatselt kasutatava internetibrauseri poolt. Logifailid sisaldavad järgmisi andmeid:

 • Brauseri tüüp ja versioon
 • Kasutatud operatsioonisüsteem
 • Referrer URL (selle lehekülje aadress, millelt link pärineb)
 • juurdepääsu võimaldava arvuti hostinimi
 • Interneti-teenuse pakkuja
 • Serveripäringu aeg
 • edastatud andmemaht

Andmeid kasutatakse pakkumise tõrgeteta toimimise tagamiseks ja neid ei saa omistada konkreetsetele isikutele. Neid andmeid ei liideta teiste andmeallikatega.

Küpsised

Küpsiseid kasutatakse ja salvestatakse teie süsteemi käesoleva pakkumise esitamisel. Küpsiseid kasutatakse järgmistel eesmärkidel:

 • Suurendada kasutajasõbralikkust ja parandada pakkumise kasutajakogemust.
 • Surfkäitumise analüüs

Küpsiste abil töödeldud andmeid töödeldakse DDG § 15 lõike 3 ja GDPR artikli 6 lõike 1 punkti f alusel õigustatud huvist eespool nimetatud eesmärkidel.
Kogutud andmed anonümiseeritakse tehniliste meetmete abil, mis muudab andmete seostamise teie isikuga võimatuks. Tehes veebilehe kasutamiseks kasutatavas internetibrauseris asjakohased seaded, saate takistada seotud andmete salvestamist ja edastamist ning kustutada juba salvestatud küpsised. See võib siiski tähendada, et kõiki veebisaidi funktsioone ei saa kasutada täies ulatuses.

Kontakt- ja tellimisvormid

Võimalik on teha päringuid ja tellida materjale elektrooniliselt. Sel eesmärgil kogutud andmeid töödeldakse ainult päringute või tellimuste käsitlemiseks ja töötlemiseks ning järelpäringute tegemiseks. Andmeid ei edastata volitamata kolmandatele isikutele. Vajaduse korral saadetakse tellitud materjalid posti teel pakkumise tegija poolt tellitud väliste teenusepakkujate kaudu, kellele edastatakse saatmiseks vajalikud andmed.

Uudiskiri

Seal võib olla pakkumine uudiskirjade tellimiseks. Selleks on vaja e-posti aadressi ning teavet, mis tõendab õiguspärase omandiõiguse olemasolu ja nõusolekut uudiskirja pakkumise saamiseks.
Uudiskirja saatmiseks antud nõusoleku võib igal ajal tühistada, näiteks uudiskirjades oleva lingi "tellimuse tühistamine" kaudu.

Facebooki pluginad

On võimalik, et selle pakkumise lehekülgedele on integreeritud sotsiaalvõrgustiku Facebook pluginad. Facebooki pluginad on äratuntavad Facebooki logo või "Like" nupu järgi.

Kui külastate veebisaiti, millel on integreeritud Facebooki plugin, luuakse otsene ühendus kasutatava brauseri ja Facebooki serveri vahel. Facebook saab seeläbi teavet, et veebilehte külastati koos brauseri kasutatud IP-aadressiga. Kui Facebooki "Like" nupule vajutatakse käimasoleva Facebooki seansi ajal, st kui külastajal on Facebooki konto ja ta on sinna taustal sisse logitud, saab internetipakkumise sisu siduda isikliku Facebooki profiiliga. See võimaldab Facebookil seostada internetilehe külastuse kasutajakontoga.

Lisateavet selle kohta leiate Meta privaatsuspoliitikast aadressil https://www.facebook.com/privacy/policy.

Instagram

Võimalik, et selle pakkumise lehekülgedele on integreeritud Instagrami teenuse funktsioonid.

Instagrami funktsioonide kasutamisel käimasoleva Instagrami seansi ajal, st kui külastajal on Instagrami konto ja ta on sinna taustal sisse logitud, võib Instagram määrata veebisaidi külastuse isiklikule Instagrami kasutajakontole.

Lisateavet selle kohta leiate Meta privaatsuspoliitikast aadressil https://www.facebook.com/privacy/policy.

YouTube

On võimalik, et selle pakkumise lehekülgedel kasutatakse Google'i poolt hallatava YouTube'i veebisaidi pluginaid.

YouTube'i pluginaga varustatud veebisaitide külastamisel luuakse ühendus YouTube'i serveritega. YouTube saab seeläbi teavet, et veebilehte külastati koos brauseri kasutatud IP-aadressiga. Käimasoleva YouTube'i seansi ajal, st kui külastajal on YouTube'i konto ja ta on sinna taustal sisse logitud, võib YouTube määrata veebisaidi külastuse YouTube'i isiklikule kasutajakontole.

Lisateavet selle kohta leiate YouTube'i privaatsuspoliitikast aadressil: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Twitter

On võimalik, et Twitteri teenuse funktsioonid on integreeritud selle pakkumise lehekülgedele.

Twitteri funktsioonide ja "Re-Tweet" funktsiooni kasutamisel käimasoleva Twitteri seansi ajal, st kui külastajal on Twitteri konto ja ta on sinna taustal sisse logitud, võib Twitter määrata veebisaidi külastuse isiklikule Twitteri kasutajakontole.

Lisateavet selle kohta leiate Twitteri privaatsuspoliitikast aadressil https://twitter.com/privacy.

Isikuandmete kustutamine ja blokeerimine

Isikuandmeid säilitatakse ja töödeldakse ainult kogumise ajal märgitud eesmärkidel nõutava aja jooksul või ulatuses, mis on ette nähtud seadustes ja määrustes, mida vastutav töötleja järgib.
Kui kogumise ajal märgitud eesmärk enam ei kehti või kui seadusest tulenev säilitamisperiood lõpeb, siis salvestatud andmed kustutatakse.

Andmesubjektide õigused

Andmesubjektidel on igal ajal õigus

 • teavet neid puudutavate andmete kohta.
 • parandada neid puudutavad ebaõiged andmed.
 • neid puudutavate andmete kustutamisele, kui need ei ole enam vajalikud, kui neid töödeldakse ebaseaduslikult või kui nõusolek töötlemiseks on tagasi võetud.
 • piirata neid puudutavate andmete töötlemist, nt edasiste õiguste teostamiseks.
 • andmete ülekantavust, et teha kõnealused andmed vajaduse korral kättesaadavaks teistele menetlustele.
 • esitada konkreetses olukorras vastuväiteid neid puudutavate andmete edasise töötlemise suhtes.

Isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku võib igal ajal tagasi võtta. Asjaomaseid isikuandmeid ei töödelda pärast tagasivõtmist edasi, välja arvatud juhul, kui töötlemise kaalukad õiguspärased põhjused kaaluvad üles andmesubjekti huvid, õigused ja vabadused või kui töötlemise eesmärk on õigusnõuete esitamine, teostamine või kaitsmine. Oma õiguste teostamiseks peaksid andmesubjektid võtma ühendust jäljendis märgitud kontaktaadressiga või veebilehe haldajatega.

Kui andmesubjektid arvavad, et nende andmeid on töödeldud ebaseaduslikult, võivad nad pöörduda ka NRW andmekaitse- ja teabevabaduse voliniku poole, Kavalleriestr. 2-4, 40213 Düsseldorf.

Vastuväited reklaampostile

Käesolevaga on selgesõnaliselt keelatud kasutada jäljendamiskohustuse raames avaldatud kontaktandmeid reklaami- ja teabematerjalide saatmiseks, mida ei ole selgesõnaliselt taotletud. Lehekülgede operaator jätab endale selgesõnaliselt õiguse võtta õiguslikke meetmeid reklaamteabe soovimatu saatmise korral, näiteks rämpsposti saatmise korral.