Отпечатък и политика за поверителност

I. Отпечатък

Информация съгласно § 5 от Закона за цифровите услуги (DDG)

Доставчик на услуги

Общообразователно училище Euregio Gronau/Epe

представлявано от:
Dagmar Dengler
Headmistress

Gildehauser Damm 49

48599 Гронау


Длъжностно лице по защита на данните

Айра Валтерман

Електронна поща: datenschutz.bor1@bdsb.nrw.schule

Тим Биторф

Електронна поща: datenschutz.bor2@bdsb.nrw.schule

Компетентният надзорен орган е

Държавният комисар за защита на данните и свобода на информацията на провинция Шварцвалд (LDI)
Postfach 20 04 44
40102 Дюселдорф
Тел.: 0211/38424-0
E-mail: poststelle@ldi.nrw.de

Забележка относно отговорността за съдържанието и връзките

Информацията на този уебсайт се актуализира постоянно. Въпреки внимателното редактиране е възможно данните да са се променили или да са възникнали грешки. Молим ви за разбиране в това отношение. Молим да ни уведомите, ако собственото ни съдържание може да не е напълно безгрешно, актуално и пълно.

Отговорност по смисъла на § 7 DDG

Училището предоставя своята оферта при следните условия за ползване:

Училището носи отговорност като доставчик на услуги съгласно § 7, ал. 1 DDG за собственото си съдържание, което предоставя за ползване в съответствие с приложимите разпоредби. Отговорността за вреди от материален или нематериален характер, причинени от използването на съдържанието, е изключена, освен в случаите на умисъл или груба небрежност. Доколкото съдържанието е създадено от трета страна, отговорност за него носи авторът на съответния документ или клиентът.

Изключване на отговорността по смисъла на § 8 DDG

Училището изрично не приема съдържанието на външното съдържание, достъпно чрез хипервръзки, за свое и поради това не може да предостави гаранция за неговата коректност, пълнота и достъпност. Училището няма влияние върху настоящия и бъдещия дизайн и съдържание на свързаните страници и изрично се дистанцира от тях. Ако училището открие или узнае, че свързаните страници съдържат незаконно съдържание или съдържание, което е несъвместимо с неговата мисия, съответните връзки ще бъдат незабавно премахнати.

Авторско право

Съдържанието и произведенията на този уебсайт, създадени и предоставени от операторите на сайта, са обект на германското законодателство за авторското право. Възпроизвеждането, редактирането, разпространението и всякакъв вид използване извън границите на закона за авторското право изискват - освен ако не е посочено друго - писменото съгласие на съответния автор или създател. Доколкото съдържанието на страниците на настоящата оферта не е създадено от оператора на сайта, авторските права на трети лица се спазват. Ако въпреки това ви стане известно, че има нарушение на авторските права, моля, информирайте ни за това. Ако разберем за нарушения, такова съдържание ще бъде незабавно премахнато.

II. политика за поверителност

Операторът на този уебсайт се отнася сериозно към защитата на данните. Използването на офертата е възможно без предоставяне на лични данни, освен ако изрично не е посочено друго. Ако се събират лични данни, напр. име, адрес, телефонен номер, имейл адрес, това се прави на доброволна основа. Събраните данни се обработват само за целите, посочени в момента на събирането им, и не се предават на трети страни без изрично съгласие.

Въпреки предприетите технически и организационни мерки за гарантиране на сигурността на обработваните данни в съответствие със съвременните постижения, пълната защита не е възможна при предаването на данни по интернет, например при комуникация по електронна поща или използване на безплатни, незащитени WLAN хотспотове, и по този начин не е възможен незаконен достъп на неупълномощени трети страни.

Регистрационни файлове на сървъра

Когато използвате настоящата оферта, информацията се събира автоматично и се съхранява от техническия доставчик в т.нар. сървърни лог-файлове, които се предават автоматично от използвания интернет браузър. Лог-файловете съдържат следните данни:

 • Тип и версия на браузъра
 • Използвана операционна система
 • URL адрес на препращащата страница (адрес на страницата, от която е направена връзката)
 • Име на хоста на компютъра за достъп
 • Доставчик на интернет услуги
 • Време на заявката към сървъра
 • обем прехвърлени данни

Данните се използват за осигуряване на безпроблемното функциониране на офертата и не могат да бъдат приписвани на конкретни лица. Тези данни не се обединяват с други източници на данни.

Бисквитки

При предоставянето на тази оферта се използват и съхраняват в системата ви бисквитки. Бисквитките се използват за следните цели:

 • Повишаване на удобството за потребителя и подобряване на потребителското изживяване на офертата
 • Анализ на поведението на сърфистите

Данните, обработвани от "бисквитките", се обработват въз основа на § 15, параграф 3 от ДР на ЗЗЛД и член 6, параграф 1, буква е от ОРЗД от легитимния интерес за горепосочените цели.
Събраните данни се анонимизират чрез технически мерки, което прави невъзможно отнасянето на данните към Вашата личност. Чрез извършване на съответните настройки в интернет браузъра, използван за използване на уебсайта, можете да предотвратите съхраняването и предаването на свързаните с тях данни и да изтриете вече съхранените бисквитки. Това обаче може да означава, че не всички функции на уебсайта ще могат да се използват в пълния им обем.

Формуляри за контакт и поръчки

Може да има възможност за отправяне на запитвания и поръчка на материали по електронен път. Данните, събрани за тези цели, ще бъдат обработвани само за обработка и изпълнение на запитванията или поръчките и за последващи въпроси. Данните няма да бъдат предавани на неупълномощени трети страни. Ако е необходимо, поръчаните материали се изпращат по пощата чрез външни доставчици на услуги, поръчани от доставчика на офертата, на които се предават данните, необходими за изпращането.

Бюлетин

Възможно е да има предложение за абониране за бюлетини. За тази цел се изисква имейл адрес, както и информация, удостоверяваща законната собственост и съгласието за получаване на предложението за бюлетин.
Съгласието, дадено за обработване на данни за изпращане на бюлетин, може да бъде оттеглено по всяко време, например чрез връзката "Отписване" в бюлетините.

Плъгини на Facebook

Възможно е на страниците на тази оферта да са интегрирани плъгини на социалната мрежа Facebook. Плъгините на Facebook се разпознават по логото на Facebook или по бутона "Like".

Когато посещавате уебсайт с интегрирана приставка на Facebook, се установява директна връзка между използвания браузър и сървъра на Facebook. По този начин Facebook получава информация, че уебсайтът е бил посетен с IP адреса, използван от браузъра. Ако бутонът "Харесвам" на Facebook бъде щракнат по време на текуща сесия на Facebook, т.е. ако посетителят има профил във Facebook и е влязъл там във фонов режим, съдържанието на интернет офертата може да бъде свързано в личния профил във Facebook. Това позволява на Facebook да присвои посещението на интернет страницата към потребителския профил.

Допълнителна информация за това можете да намерите в политиката за поверителност на Meta на адрес https://www.facebook.com/privacy/policy.

Instagram

Възможно е функциите на услугата Instagram да бъдат интегрирани на страниците на тази оферта.

При използване на функционалности на Instagram по време на текуща сесия на Instagram, т.е. ако посетителят има акаунт в Instagram и е влязъл в него във фонов режим, Instagram може да присвои посещението на даден уебсайт на личния потребителски акаунт в Instagram.

Допълнителна информация за това можете да намерите в политиката за поверителност на Meta на адрес https://www.facebook.com/privacy/policy.

YouTube

Възможно е на страниците на тази оферта да се използват плъгини на сайта YouTube, управляван от Google.

Когато посещавате уебсайтове, които са оборудвани с приставка на YouTube, се установява връзка със сървърите на YouTube. По този начин YouTube получава информация, че уебсайтът е бил посетен с IP адреса, използван от браузъра. По време на текуща сесия в YouTube, т.е. ако посетителят има акаунт в YouTube и е влязъл в него във фонов режим, YouTube може да присвои посещението на даден уебсайт на личния потребителски акаунт в YouTube.

Допълнителна информация за това можете да намерите в политиката за поверителност на YouTube на следния адрес: https: //www.google.de/intl/de/policies/privacy

Twitter

Възможно е функциите на услугата Twitter да бъдат интегрирани на страниците на тази оферта.

Когато използвате функционалностите на Twitter и функцията "Re-Tweet" по време на текуща сесия в Twitter, т.е. ако посетителят има акаунт в Twitter и е влязъл в него във фонов режим, Twitter може да присвои посещението на уебсайта на личния потребителски акаунт в Twitter.

Допълнителна информация за това можете да намерите в политиката за поверителност на Twitter на адрес https://twitter.com/privacy.

Изтриване и блокиране на лични данни

Личните данни се съхраняват и обработват само за периода от време, който се изисква от целите, посочени в момента на събирането, или до степента, предвидена в законовите и подзаконовите актове, на които се подчинява администраторът.
Ако целта, посочена в момента на събирането, престане да се прилага или ако законовите срокове за съхранение изтекат, съхранените данни ще бъдат изтрити.

Права на субектите на данни

Субектите на данни имат право по всяко време

 • до информация за данните, които ги засягат.
 • да коригират неверни данни за тях.
 • на изтриване на данните, които се отнасят до тях, ако те вече не са необходими, ако се обработват незаконно или ако съгласието за обработване е оттеглено.
 • да ограничат обработката на данните, които ги засягат, например за да отстояват други права.
 • на преносимост на данните, за да се предоставят въпросните данни на други процедури, ако е необходимо.
 • да възразяват в конкретна ситуация срещу по-нататъшното обработване на данни, които ги засягат.

Даденото съгласие за обработване на лични данни може да бъде оттеглено по всяко време. Съответните лични данни няма да бъдат обработвани по-нататък след оттеглянето, освен ако убедителни легитимни основания за обработката имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данните или обработката служи за предявяване, упражняване или защита на правни претенции. За да упражнят правата си, субектите на данни трябва да се свържат с адреса за контакт, посочен в отпечатъка, или с администраторите на уебсайта.

Ако субектите на данни смятат, че данните им са били обработени незаконно, те могат да се обърнат към държавния комисар на провинция Шотландия за защита на данните и свобода на информацията, Kavalleriestr. 2-4, 40213 Дюселдорф.

Възражение срещу рекламни писма

Използването на данните за контакт, публикувани в рамките на задължението за отпечатване, за изпращане на рекламни и информационни материали, които не са били изрично поискани, е изрично забранено. Операторът на страниците изрично си запазва правото да предприеме правни действия в случай на нежелано изпращане на рекламна информация, като например спам имейли.