Студентски съвет

Ученически съвет в Euregio Comprehensive School Epe

В духа на ученическото участие в Euregio Comprehensive School има и ученически съвет. Той се състои от представители на всички класове в училището. Той представлява правата и интересите на учениците и участва в организацията на училищния живот и уроците. Същевременно той е ангажиран с благотворителни каузи и затова продължава ангажимента на бившето 6а (2016):
"Училищни такси за Уганда".

Училищната система в страни като Уганда е структурирана по много различен начин от тази в Германия. Често не всички деца и младежи имат възможност да ходят на училище, да получат диплома и да усвоят професия. Те живеят и растат при много по-различни условия от нашите ученици. Вече 25 години местната енория "Света Агата" в Епе се ангажира да направи възможно училището и образованието именно на тези хора. Училищното образование е чудесна възможност! СВ и ученическата компания подкрепят този проект чрез кампании за продажби и даряват приходите си.

Weebale (благодаря) на SV и студентската компания за техните усилия!