Mokinių taryba

Euregio bendrojo lavinimo mokyklos Epe mokinių taryba

Siekdama skatinti mokinių dalyvavimą, Euregio bendrojo lavinimo mokykla taip pat turi mokinių tarybą. Ją sudaro visų mokyklos klasių atstovai. Ji atstovauja mokinių teisėms ir interesams, dalyvauja organizuojant mokyklos gyvenimą ir pamokas. Kartu ji yra įsipareigojusi labdaringiems tikslams, todėl tęsia buvusį įsipareigojimą 6a (2016):
"Mokesčiai už mokslą Ugandoje".

Tokiose šalyse kaip Uganda mokyklų sistema labai skiriasi nuo Vokietijos. Dažnai ne visi vaikai ir jaunuoliai turi galimybę lankyti mokyklą, įgyti išsilavinimą ir įgyti profesiją. Jie gyvena ir auga visai kitokiomis sąlygomis nei mūsų mokiniai. Jau 25 metus vietinė Epe Šv. Agotos parapija stengiasi, kad būtent šiems žmonėms būtų sudarytos sąlygos mokytis ir įgyti išsilavinimą. Mokyklinis išsilavinimas - tai puiki galimybė! SV ir mokinių kompanija remia šį projektą per pardavimo kampanijas ir aukoja gautas lėšas.

Weebale (ačiū) SV ir studentų kompanijai už jų pastangas!