Studentu padome

Euregio Comprehensive School Epe skolēnu padome

Lai veicinātu skolēnu līdzdalību, Euregio vispārizglītojošajā skolā darbojas arī skolēnu padome. To veido visu skolas klašu pārstāvji. Tā pārstāv skolēnu tiesības un intereses un piedalās skolas dzīves un mācību stundu organizēšanā. Vienlaikus tā ir iesaistījusies labdarības pasākumos un tādējādi turpina bijušās 6a (2016):
"Skolas maksa Ugandai" saistības.

Skolu sistēma tādās valstīs kā Uganda ir strukturēta pavisam citādi nekā Vācijā. Bieži vien ne visiem bērniem un jauniešiem ir iespēja mācīties skolā, iegūt izglītību un apgūt profesiju. Viņi dzīvo un aug pavisam citādos apstākļos nekā mūsu skolēni. Jau 25 gadus vietējā Svētās Agatas draudze Epe ir apņēmusies nodrošināt skolu un izglītību tieši šiem cilvēkiem. Skolas izglītība ir lieliska iespēja! SV un studentu kompānija atbalsta šo projektu, rīkojot pārdošanas kampaņas, un ziedo savus ienākumus.

Weebale (paldies) SV un studentu kompānijai par ieguldīto darbu!