Studentská rada

Studentská rada na Euregio Comprehensive School Epe

V duchu participace studentů má Euregio Comprehensive School také studentskou radu. Ta se skládá ze zástupců všech tříd školy. Zastupuje práva a zájmy žáků a podílí se na organizaci života školy a výuky. Zároveň se angažuje v charitativních záležitostech, a proto navazuje na závazek bývalé 6a (2016):
"Školné pro Ugandu".

Školský systém v zemích, jako je Uganda, je strukturován zcela jinak než v Německu. Ne všechny děti a mladí lidé mají často možnost chodit do školy, získat titul a vyučit se nějakému povolání. Žijí a vyrůstají ve zcela jiných podmínkách než naši žáci. Místní farnost svaté Agáty v Epe se již 25 let snaží umožnit školu a vzdělání právě těmto lidem. Školní vzdělání je velká příležitost! SV a studentská společnost podporují tento projekt prostřednictvím prodejních akcí a věnují svůj výtěžek.

Weebale (děkuji) SV a studentské společnosti za jejich úsilí!