Studentenraad

Studentenraad van de Euregiogemeenschap Epe

In de geest van leerlingenparticipatie heeft de Euregiogemeenschap ook een leerlingenraad. Deze bestaat uit alle klassenvertegenwoordigers van de school. De raad vertegenwoordigt de rechten en belangen van de leerlingen en neemt deel aan de organisatie van het schoolleven en de lessen. Tegelijkertijd zet de raad zich in voor goede doelen en zet daarom de inzet van de voormalige 6a (2016) voort:
"Schoolgeld voor Oeganda".

Het schoolsysteem in landen als Oeganda is heel anders gestructureerd dan in Duitsland. Vaak hebben niet alle kinderen en jongeren de kans om naar school te gaan, een diploma te halen en een beroep te leren. Ze leven en groeien op onder heel andere omstandigheden dan onze leerlingen. De plaatselijke St. Agatha-parochie in Epe zet zich al 25 jaar in om school en onderwijs voor deze mensen mogelijk te maken. Een schoolopleiding is een geweldige kans! De SV en het studentengezelschap steunen dit project door middel van verkoopacties en doneren hun opbrengsten.

Weebale (dank u) aan de SV en het studentengezelschap voor hun inspanningen!