Studentrådet

Elevrådet ved Euregio Comprehensive School Epe (Euregio grunnskole Epe)

I elevmedvirkningens ånd har Euregio Comprehensive School også et elevråd. Dette består av alle klasserepresentantene på skolen. Elevrådet representerer elevenes rettigheter og interesser og deltar i organiseringen av skolehverdagen og undervisningen. Samtidig er elevrådet engasjert i veldedige formål og viderefører derfor engasjementet til den tidligere 6a (2016):
"Skolepenger til Uganda".

Skolesystemet i land som Uganda er bygget opp på en helt annen måte enn i Tyskland. Ofte er det ikke alle barn og unge som har mulighet til å gå på skole, ta en utdannelse og lære seg et yrke. De lever og vokser opp under helt andre forhold enn elevene våre. I 25 år har den lokale St. Agatha-menigheten i Epe engasjert seg for å gjøre skolegang og utdanning mulig for nettopp disse menneskene. Skolegang er en fantastisk mulighet! SV og studentbedriften støtter dette prosjektet gjennom salgskampanjer og donerer inntektene.

Weebale (takk) til SV og studentbedriften for innsatsen!