Õpilasesindus

Euregio Comprehensive School Epe õpilasesindus

Õpilaste osalemise vaimus on Euregio üldkoolis ka õpilasnõukogu. See koosneb kõigist kooli klassi esindajatest. Ta esindab õpilaste õigusi ja huve ning osaleb koolielu ja õppetöö korraldamises. Samal ajal on ta pühendunud heategevuslikele eesmärkidele ja jätkab seega endise 6a (2016):
"Koolitasud Ugandale".

Uganda-sugustes riikides on koolisüsteem väga erinevalt üles ehitatud kui Saksamaal. Sageli ei ole kõigil lastel ja noortel võimalus käia koolis, omandada diplom ja õppida elukutset. Nad elavad ja kasvavad üles hoopis teistsugustes tingimustes kui meie õpilased. Juba 25 aastat on kohalik Püha Agatha kogudus Epe'is pühendunud sellele, et just neile inimestele kooli ja hariduse andmine oleks võimalik. Kooliharidus on suur võimalus! SV ja õpilasfirma toetavad seda projekti müügikampaaniate kaudu ja annetavad oma tulu.

Weebale (aitäh) SV-le ja õpilasfirmale nende pingutuste eest!