Samorząd Uczniowski

Samorząd uczniowski w Euregio Comprehensive School Epe

W duchu uczestnictwa uczniów, Euregio Comprehensive School posiada również radę uczniowską. Składa się ona z przedstawicieli wszystkich klas w szkole. Reprezentuje ona prawa i interesy uczniów oraz uczestniczy w organizacji życia szkolnego i lekcji. Jednocześnie jest zaangażowana w działalność charytatywną i dlatego kontynuuje zaangażowanie byłej 6a (2016):
"Opłaty szkolne dla Ugandy".

System szkolnictwa w krajach takich jak Uganda ma zupełnie inną strukturę niż w Niemczech. Często nie wszystkie dzieci i młodzież mają możliwość pójścia do szkoły, zdobycia dyplomu i wyuczenia się zawodu. Żyją i dorastają w zupełnie innych warunkach niż nasi uczniowie. Od 25 lat lokalna parafia św. Agaty w Epe angażuje się w umożliwienie tym ludziom uczęszczania do szkoły i edukacji. Edukacja szkolna to wielka szansa! SV i firma studencka wspierają ten projekt poprzez kampanie sprzedażowe i przekazują swoje dochody.

Weebale (dziękuję) dla SV i firmy studenckiej za ich wysiłki!