Oppilaskunta

Euregio Comprehensive Schoolin oppilaskunta Epessä

Oppilaiden osallistumisen hengessä Euregio Comprehensive Schoolissa toimii myös oppilaskunta. Se koostuu koulun kaikkien luokkien edustajista. Se edustaa oppilaiden oikeuksia ja etuja ja osallistuu kouluelämän ja oppituntien järjestämiseen. Samalla se on sitoutunut hyväntekeväisyyteen ja jatkaa siksi entisen 6a (2016):
"Koulumaksut Ugandalle" -hankkeen sitoumusta.

Ugandan kaltaisissa maissa koulujärjestelmä on hyvin erilainen kuin Saksassa. Usein kaikilla lapsilla ja nuorilla ei ole mahdollisuutta käydä koulua, suorittaa tutkintoa ja opiskella ammattia. He elävät ja kasvavat hyvin erilaisissa olosuhteissa kuin meidän oppilaamme. Epen paikallinen Pyhän Agathan seurakunta on jo 25 vuoden ajan sitoutunut tekemään koulun ja koulutuksen mahdolliseksi juuri näille ihmisille. Kouluopetus on suuri mahdollisuus! SV ja oppilaskunta tukevat tätä hanketta myyntikampanjoilla ja lahjoittavat saamansa tuotot.

Weebale (kiitos) SV:lle ja oppilaskunnalle heidän ponnisteluistaan!