Колеж

Нашият персонал


Уважаеми родители,

ако желаете да разговаряте с някой от нашите колеги извън деня за насоки за обучение, моля, уговорете си среща по имейл.

Balke, Alexandra (BAL)

balkal@egs.gronau.de

Ръководител на отдел 5-7, класен ръководител 6г

Bäumer, Siebo (BAM)

baeusi@egs.gronau.de

Класен ръководител 9б

Below, Rebekka (BEL)

belore@egs.gronau.de

Учител по ориентиране в горните класове

Berensen, Laura (BER)

berela@egs.gronau.de

Berg, Paulina (BRG)

bergpa@egs.gronau.de

Класен ръководител 6б

Bittscheidt, Fiona (BIT)

bittfi@egs.gronau.de

Класен ръководител 9в

Brkic, Dolores (BRK)

brkido@egs.gronau.de

Учител по предмета

Bubnic, Evelina (BUB)

bubnev@egs.gronau.de

Класен ръководител 8в

Brebaum, Stefan (BRE)

brebst@egs.gronau.de

Класен ръководител 8а

Breul, Anna (BRL)

breuan@egs.gronau.de

Brünen, Lina (BRU)

brueli@egs.gronau.de

Класен ръководител 7d

Dammann, Hannah (DAM)

dammha@egs.gronau.de

Класен ръководител 5в

Dengler, Dagmar (DEN)

dengda@egs.gronau.de

Директор на училището

Ehmke, Svenja (EHM)

ehmksv@egs.gronau.de

Емерсън, Тим (EME)

emerti@egs.gronau.de

Fahlbusch, Meike (FAH)

fahlme@egs.gronau.de

Класен ръководител 10в

Feldhues, Frederik (FEL)

feldfr@egs.gronau.de

Класен ръководител 8d

Focke, Laura (FOC)

fockla@egs.gronau.de

Учител по предмета

Гапонов, Елена (GAP)

gapoel@egs.gronau.de

Класен ръководител 5в

Gebhardt, Markus (GEB)

gebhma@egs.gronau.de

Учител по предмета

Giesemann, Marieke (GIE)

giesma@egs.gronau.de

Класен ръководител 10б

Хакер, Филип (HAC)

hackph@egs.gronau.de

Учител по предмета

Hampton, Michael (HAM)

hampmi@egs.gronau.de

Класен ръководител 6d

Hassels, Tina (HAS)

hassti@egs.gronau.de

Съветник в горните класове на училището, класен ръководител 10а

Heck, Jennifer (HCK)

heckje@egs.gronau.de

Hedemann, Lena (HDM)

hedele@egs.gronau.de

Учител по предмета

Хелинг, Катя (HEE)

heelka@egs.gronau.de

Учител по предмета

Hilbring-Temme, Manuela (TEM)

temmma@egs.gronau.de

Класен ръководител 6c

Holtmannspötter, Carmen (HLT)

holtca@egs.gronau.de

Javadinejad, Christina (JAV)

javach@egs.gronau.de

Учител по предмета

Jürgens, Michael (JUR)

michael.juergens@egs.gronau.de

Класен ръководител 5a

Kakos, Jalila (KAS)

kakoja@egs.gronau.de

Учител по предмета

Kemper, Dietmar (KEM)

kempdi@egs.gronau.de

Дидактически ръководител, класен ръководител 7г

Kleine, Carina (KLE)

kleica@egs.gronau.de

Класен ръководител 6а

Клайн, Тимо (KLT)

kleiti@egs.gronau.de

Учител по предмета

Koepe, Markus (KOE)

koepma@egs.gronau.de

Класен ръководител 10б

Корте, Нина (KOR)

kortni@egs.gronau.de

Учител за деца със специални нужди, класен ръководител 7a

Leuderalbert, Sina (LED)

leudsi@egs.gronau.de


Leusmann, Christoph (LEU)

leusch@egs.gronau.de

Ръководител на отдел 8-10, класен ръководител 10г

Ludwig, Leo (LUD)

ludwle@egs.gronau.de

Класен ръководител 9в

Lütke Scharmann, Anna (LUE)

luetan@egs.gronau.de

Класен ръководител 7б

Meendermann, Kristina (MEE)

meenkr@egs.gronau.de

Класен ръководител 5a

Melcher, Vera (MEL)

melcve@egs.gronau.de

Класен ръководител 7а

Mitsou, Georgia (MIT)

mitsge@egs.gronau.de

Moldrickx, Andrea (MOL)

moldan@egs.gronau.de

Класен ръководител 9d

Niemeier, Stefan (NIE)

niemst@egs.gronau.de

Класен ръководител 7в

Nowack, Philipp (NOW)

nowaph@egs.gronau.de

Класен ръководител 10а

Оединг, Мелина (OED)

oedime@egs.gronau.de

Ostendorff, Kira (OST)

osteki@egs.gronau.de

Класен ръководител 7в

Pachnicke, Nehle (PAC)

pachne@egs.gronau.de

Класен ръководител 9а

Perrevort, Brigitte (PER)

perrbr@egs.gronau.de

Класен ръководител 6б

Pietsch, Sabrina (PIE)

pietsa@egs.gronau.de

Класен ръководител 8а

Porschen, Philipe-Henry (POR)

porsph@egs.gronau.de

Класен ръководител 5б

Schenzel, Fabian (SZL)

schefa@egs.gronau.de

Класен ръководител 6а

Швенглер, Лиза (SWE)

schwli@egs.gronau.de

Класен ръководител 5d

Sickmann, Nina (SIC)

sickni@egs.gronau.de

Класен ръководител 9d

Specht, Ina (SPT)

specin@egs.gronau.de

Учител по предмета

Spelmink, Franca (PES)

spelfr@egs.gronau.de

Tarp, Sascha (TAR)

tarpsa@egs.gronau.de

Класен ръководител 5d

Terbeck, Daniel (TER)

terbda@egs.gronau.de

Съветник по ориентиране в горните класове

Twelbeck, Lucia (TWE)

twellu@egs.gronau.de

Untiedt, Raphael (UNT)

untira@egs.gronau.de

Ръководител на отдел Upper School

Vischedyk, Stefanie (VIS)

viscst@egs.gronau.de

Учител по предмета

Voß, Philipp (VOS)

vossph@egs.gronau.de

Класен ръководител 6c

Wolbers, Michael (WOL)

wolbmi@egs.gronau.de

Класен ръководител 8б