Informace o náboženském vzdělávání

Nejprve nejdůležitější informace o účasti na náboženské výchově ze vzdělávacího portálu NRW:

Je náboženská výchova povinná? Žáci, kteří se hlásí k danému vyznání, jsou povinni navštěvovat výuku.

Je možné být od výuky náboženstvíosvobozen? Žáci se mohou z hodin náboženské výchovy odhlásit. Žáky, kteří ještě nedosáhli věku 14 let, a nejsou tedy ještě plnoletí v oblasti náboženství, odhlašují rodiče. Naopak žáci se mohou po dohodě s učitelem náboženství účastnit hodin náboženské výchovy, i když nepatří k příslušnému vyznání. Žákům na nižším sekundárním stupni, kteří se neúčastní výuky náboženství, je na mnoha školách nabízen povinný program "Praktická filozofie".(https://www.schulministerium.nrw/themen/schulsystem/unterricht/lernbereiche-und-unterrichtsfaecher/religionsunterricht/index.html od 31. 8. 2018)
Na gymnáziu Werner-von-Siemens se povinný předmět "Praktická filozofie" vyučuje na nižším sekundárním stupni již několik let . -

Pokud je Vaše dítě pokřtěné jako protestant, katolík nebo syrský pravoslavný, ale přejete si, aby se Vaše dítě účastnilo předmětu "Praktická filozofie", musíte své dítě písemně odhlásit z výuky náboženství (viz formulář pro odhlášení z výuky náboženství). -

Vaše přání ohledně předmětu "Praktická filozofie" se snažíme zohlednit při organizaci výukových skupin. Protože je však nutné dodržet průměrný počet žáků s ohledem na velikost učebních skupin, nemusí být možné zřídit další skupinu "Praktická filozofie" pro pokřtěné žáky. V takovém případě prosíme, aby vaše dítě navštěvovalo příslušné denominační třídy.
Pokud nebude možné realizovat požadavek, který jste vznesli při zápisu, budete nejpozději do začátku školního roku informováni zvlášť o dalších opatřeních.