Πληροφορίες για τη θρησκευτική εκπαίδευση

Πρώτον, οι σημαντικότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή στο μάθημα των θρησκευτικών από την εκπαιδευτική πύλη της NRW:

Είναι το μάθημα των θρησκευτικών υποχρεωτικό; Οι μαθητές που ανήκουν στο εν λόγω δόγμα είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν το μάθημα.

Είναι δυνατή η απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών; Οι μαθητές μπορούν να απαλλαγούν από το μάθημα των θρησκευτικών. Μαθητές που δεν έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους και συνεπώς δεν έχουν φτάσει ακόμη στην ηλικία των θρησκευτικών διαγράφονται από τους γονείς τους. Αντίθετα, οι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν στο μάθημα των θρησκευτικών σε συνεννόηση με τον καθηγητή θρησκευτικών, ακόμη και αν δεν ανήκουν στο αντίστοιχο δόγμα. Στους μαθητές της κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που δεν συμμετέχουν στο μάθημα των θρησκευτικών προσφέρεται το υποχρεωτικό πρόγραμμα "Πρακτική Φιλοσοφία" σε πολλά σχολεία.(https://www.schulministerium.nrw/themen/schulsystem/unterricht/lernbereiche-und-unterrichtsfaecher/religionsunterricht/index.html από 31/08/2018)
Στο Werner-von-Siemens-Gymnasium, το υποχρεωτικό μάθημα "Πρακτική Φιλοσοφία" διδάσκεται στην κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση εδώ και αρκετά χρόνια. -

Εάν το παιδί σας είναι βαπτισμένο προτεστάντης, καθολικός ή συριακός ορθόδοξος, αλλά επιθυμείτε το παιδί σας να συμμετέχει στο μάθημα "Πρακτική Φιλοσοφία", πρέπει να διαγράψετε το παιδί σας από το μάθημα των θρησκευτικών εγγράφως (βλ. έντυπο διαγραφής για το μάθημα των θρησκευτικών). -

Προσπαθούμε να λάβουμε υπόψη τις επιθυμίες σας σχετικά με το μάθημα "Πρακτική Φιλοσοφία" κατά την οργάνωση των μαθησιακών ομάδων. Ωστόσο, καθώς πρέπει να τηρείται ο μέσος όρος αριθμών όσον αφορά το μέγεθος των μαθησιακών ομάδων, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η δημιουργία μιας επιπλέον ομάδας "Πρακτικής Φιλοσοφίας" για τους βαπτισμένους μαθητές. Σε αυτή την περίπτωση, ζητάμε να παρακολουθεί το παιδί σας τα αντίστοιχα ομολογιακά μαθήματα.
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί το αίτημα που διατυπώσατε κατά την εγγραφή σας, θα ενημερωθείτε ξεχωριστά για άλλες ρυθμίσεις το αργότερο μέχρι την έναρξη του σχολείου.