Tájékoztatás a vallási oktatásról

Először is, a vallásoktatásban való részvétellel kapcsolatos legfontosabb információk az NRW oktatási portáljáról:

Kötelező-e a vallásoktatás? Az adott felekezethez tartozó tanulóknak kötelező részt venniük a hittanórákon.

Lehet-e felmentést kérni a hittanórák alól? A tanulók lemondhatnak a vallásoktatásról. Azokat a tanulókat, akik még nem töltötték be a 14. életévüket, és ezért még nem érik el a vallási korhatárt, a szüleik iratják le. Ezzel szemben a tanulók a vallástanárral egyetértésben akkor is részt vehetnek a hittanórákon, ha nem tartoznak az adott felekezethez. Azoknak a középiskolai tanulóknak, akik nem vesznek részt a vallásoktatásban, sok iskolában kötelező "Gyakorlati filozófia" programot kínálnak.(https://www.schulministerium.nrw/themen/schulsystem/unterricht/lernbereiche-und-unterrichtsfaecher/religionsunterricht/index.html 2018.08.31-től)
A Werner-von-Siemens-Gimnáziumban a "Gyakorlati filozófia" kötelező tantárgyat már több éve tanítják alsó tag ozaton. -

Ha gyermeke protestáns, katolikus vagy szír ortodox vallású, de szeretné, hogy gyermeke részt vegyen a "Gyakorlati filozófia" tantárgy oktatásában, akkor gyermekét írásban le kell iratkoznia a vallásoktatásról (lásd a vallásoktatásról való leiratkozási űrlapot). -

A "Gyakorlati filozófia" tantárgyra vonatkozó kívánságait igyekszünk figyelembe venni a tanulási csoportok szervezésekor. Mivel azonban a tanulási csoportok méretét illetően az átlaglétszámot be kell tartani, előfordulhat, hogy a megkeresztelt tanulók számára nem lehet további "Gyakorlati filozófia" csoportot létrehozni. Ebben az esetben kérjük, hogy gyermeke a megfelelő felekezeti osztályokba járjon.
Amennyiben a beiratkozáskor megfogalmazott kérését nem tudjuk megvalósítani, legkésőbb az iskolakezdésig külön értesítjük Önt az egyéb intézkedésekről.