Information om religionsundervisning

Først de vigtigste oplysninger om deltagelse i religionsundervisning fra NRW's uddannelsesportal:

Er religionsundervisning obligatorisk? Elever, der tilhører den pågældende trosretning, har pligt til at deltage i undervisningen.

Kan man blive fritaget fra religionsundervisningen? Elever kan melde sig ud af religionsundervisningen. Elever, der endnu ikke er fyldt 14 år og derfor ikke har nået den religiøse lavalder, udmeldes af deres forældre. Omvendt kan elever deltage i religionsundervisningen efter aftale med religionslæreren, selv om de ikke tilhører det pågældende trossamfund. Elever på lavere sekundærtrin, som ikke deltager i religionsundervisning, tilbydes det obligatoriske program "Praktisk filosofi" på mange skoler.(https://www.schulministerium.nrw/themen/schulsystem/unterricht/lernbereiche-und-unterrichtsfaecher/religionsunterricht/index.html fra 31.08.2018)
På Werner-von-Siemens-Gymnasium har man i flere år undervist i det obligatoriske fag "Praktisk Filosofi" på mellemtrinnet. -

Hvis dit barn er døbt protestantisk, katolsk eller syrisk-ortodoks, men du ønsker, at dit barn skal deltage i faget "Praktisk Filosofi", skal du skriftligt af melde dit barn fra religionsundervisningen (se afmeldingsblanket til religionsundervisning). -

Vi forsøger at tage hensyn til dine ønsker vedrørende faget "Praktisk filosofi", når vi organiserer læringsgrupperne. Men da gennemsnittet skal overholdes med hensyn til læringsgruppestørrelser, er det måske ikke muligt at oprette en ekstra "Praktisk Filosofi"-gruppe for de døbte elever. I dette tilfælde beder vi om, at dit barn deltager i de respektive konfessionelle klasser.
Hvis det ikke er muligt at opfylde det ønske, du fremsatte ved tilmeldingen, vil du blive informeret separat om andre ordninger senest ved skolestart.