Ansvarsfraskrivelse

 1. Indholdet af online-tilbuddet
  Forfatteren påtager sig intet ansvar for aktualiteten, korrektheden, fuldstændigheden eller kvaliteten af de leverede oplysninger. Ansvarskrav mod forfatteren vedrørende materielle eller immaterielle skader forårsaget af brug eller manglende brug af de leverede oplysninger eller ved brug af forkerte eller ufuldstændige oplysninger er grundlæggende udelukket, medmindre der er bevis for forsæt eller grov uagtsomhed fra forfatterens side.
  Alle tilbud er med forbehold for ændringer og ikke-bindende. Forfatteren forbeholder sig udtrykkeligt ret til at ændre, supplere eller slette dele af siderne eller hele tilbuddet uden forudgående varsel eller til midlertidigt eller permanent at ophøre med offentliggørelsen.
 2. Henvisninger og links
  I tilfælde af direkte eller indirekte henvisninger til eksterne websteder ("hyperlinks"), der ligger uden for forfatterens ansvarsområde, ville en ansvarsforpligtelse kun træde i kraft, hvis forfatteren er opmærksom på indholdet, og det ville være teknisk muligt og rimeligt for ham at forhindre brug i tilfælde af ulovligt indhold.
  Forfatteren erklærer hermed udtrykkeligt, at der på det tidspunkt, hvor linkene blev oprettet, ikke kunne genkendes noget ulovligt indhold på de linkede sider. Forfatteren har ingen som helst indflydelse på den aktuelle og fremtidige udformning, indhold eller forfatterskab af de sider, der linkes til. Forfatteren distancerer sig derfor udtrykkeligt fra alt indhold på alle linkede sider, som er blevet ændret efter oprettelsen af linket. Denne erklæring gælder for alle links og henvisninger på forfatterens eget websted samt for tredjepartsindlæg i gæstebøger, diskussionsfora, linkkataloger, mailinglister og alle andre former for databaser oprettet af forfatteren, til hvis indhold ekstern skriveadgang er mulig. Ansvaret for ulovligt, ukorrekt eller ufuldstændigt indhold og især for skader, der skyldes brug eller manglende brug af sådanne oplysninger, ligger udelukkende hos udbyderen af den side, der henvises til, og ikke hos den person, der blot henviser til den respektive publikation via links.
 3. Ophavsret og varemærkeret
  Forfatteren bestræber sig på at overholde ophavsretten til de billeder, grafikker, lyddokumenter, videosekvenser og tekster, der anvendes i alle publikationer, at anvende selvskabte billeder, grafikker, lyddokumenter, videosekvenser og tekster eller at anvende licensfri grafikker, lyddokumenter, videosekvenser og tekster.
  Alle varemærker, der er nævnt på hjemmesiden, og som eventuelt er beskyttet af tredjemand, er ubegrænset underlagt bestemmelserne i den gældende varemærkelovgivning og de respektive registrerede ejeres ejendomsrettigheder. Den blotte omtale af et varemærke betyder ikke, at det ikke er beskyttet af tredjemands rettigheder!
  Ophavsretten til offentliggjorte objekter, der er oprettet af forfatteren selv, forbliver udelukkende hos forfatteren af siderne. Enhver kopiering eller brug af objekter som diagrammer, lyde eller tekster i andre elektroniske eller trykte publikationer er ikke tilladt uden forfatterens samtykke.
 4. Databeskyttelse
  Hvis der gives mulighed for indtastning af personlige eller forretningsmæssige data (e-mailadresser, navn, adresser), sker indtastningen af disse data frivilligt. Brug og betaling af alle tilbudte tjenester er - så vidt det er teknisk muligt og rimeligt - også tilladt uden at give sådanne data eller ved at give anonymiserede data eller et pseudonym. Brug af kontaktdata såsom postadresser, telefon- og faxnumre og e-mail-adresser, der er offentliggjort i aftrykket eller sammenlignelige oplysninger fra tredjeparter med det formål at sende oplysninger, der ikke udtrykkeligt er blevet anmodet om, er ikke tilladt. Vi forbeholder os udtrykkeligt retten til at tage retslige skridt mod afsendere af såkaldte spam-mails i tilfælde af overtrædelse af dette forbud.
 5. Juridisk gyldighed af denne ansvarsfraskrivelse
  Denne ansvarsfraskrivelse skal betragtes som en del af den internetpublikation, som du blev henvist fra. Hvis dele eller individuelle vilkår i denne erklæring ikke er lovlige eller korrekte, forbliver indholdet eller gyldigheden af de andre dele upåvirket af dette faktum.

Yderligere oplysninger om databehandling af elev- og forældredata samt lærerdata kan findes på Beskyttelse af data