Izjava o omejitvi odgovornosti

 1. Vsebina spletne ponudbe
  Avtor ne prevzema nobene odgovornosti za aktualnost, pravilnost, popolnost ali kakovost navedenih informacij. Zahtevki iz naslova odgovornosti do avtorja v zvezi z materialno ali nematerialno škodo, nastalo zaradi uporabe ali neuporabe posredovanih informacij ali zaradi uporabe nepravilnih ali nepopolnih informacij, so v osnovi izključeni, razen če obstajajo dokazi o nameri ali hudi malomarnosti avtorja.
  Vse ponudbe se lahko spremenijo in niso zavezujoče. Avtor si izrecno pridržuje pravico, da brez predhodnega obvestila spremeni, dopolni ali izbriše dele strani ali celotno ponudbo ali da začasno ali trajno preneha z objavo.
 2. Sklici in povezave
  V primeru neposrednih ali posrednih sklicev na zunanje spletne strani ("hiperpovezave"), ki so zunaj avtorjevega področja odgovornosti, bi obveznost odgovornosti nastopila le v primeru, če bi bil avtor seznanjen z vsebino in bi bilo zanj tehnično mogoče in razumno, da bi preprečil uporabo v primeru nezakonite vsebine.
  Avtor izrecno izjavlja, da v času ustvarjanja povezav na povezanih straneh ni bilo zaznati nezakonite vsebine. Avtor nima nikakršnega vpliva na sedanjo in prihodnjo obliko, vsebino ali avtorstvo povezanih strani. Avtor se zato izrecno distancira od vseh vsebin vseh povezanih strani, ki so bile spremenjene po ustvarjanju povezave. Ta izjava velja za vse povezave in sklice, ki so postavljene na avtorjevi spletni strani, ter tudi za vnose tretjih oseb v knjige gostov, diskusijske forume, imenike povezav, poštne sezname in vse druge oblike baz podatkov, ki jih je vzpostavil avtor in do katerih vsebine je mogoč zunanji pisarniški dostop. Odgovornost za nezakonito, nepravilno ali nepopolno vsebino in zlasti za škodo, ki nastane zaradi uporabe ali neuporabe takih informacij, nosi izključno ponudnik strani, na katero se sklicuje, in ne oseba, ki se na zadevno objavo zgolj sklicuje prek povezav.
 3. Zakon o avtorskih pravicah in blagovnih znamkah
  Avtor si prizadeva spoštovati avtorske pravice za slike, grafike, zvočne dokumente, video sekvence in besedila, ki se uporabljajo v vseh publikacijah, uporabljati slike, grafike, zvočne dokumente, video sekvence in besedila, ki jih je ustvaril sam, ali uporabljati grafike, zvočne dokumente, video sekvence in besedila brez licence.
  Za vsa imena blagovnih znamk in blagovne znamke, omenjene na spletni strani in morebiti zaščitene s strani tretjih oseb, brez omejitev veljajo določbe veljavne zakonodaje o blagovnih znamkah in lastniške pravice zadevnih registriranih lastnikov. Zgolj omemba blagovne znamke ne pomeni, da ni zaščitena s pravicami tretjih oseb!
  Avtorske pravice za objavljene predmete, ki jih je ustvaril avtor sam, ostanejo izključno v lasti avtorja strani. Vsako razmnoževanje ali uporaba predmetov, kot so diagrami, zvoki ali besedila, v drugih elektronskih ali tiskanih publikacijah brez soglasja avtorja ni dovoljena.
 4. Varstvo podatkov
  Če je dana možnost vnosa osebnih ali poslovnih podatkov (e-poštni naslovi, imena, naslovi), se ti podatki vnesejo prostovoljno. Uporaba in plačilo vseh ponujenih storitev sta - kolikor je to tehnično mogoče in razumno - dovoljena tudi brez posredovanja teh podatkov ali s posredovanjem anonimiziranih podatkov ali psevdonima. Uporaba kontaktnih podatkov, kot so poštni naslovi, telefonske številke in številke telefaksa ter elektronski naslovi, ki so objavljeni v odtisu, ali primerljivih informacij s strani tretjih oseb za pošiljanje informacij, ki niso bile izrecno zahtevane, ni dovoljena. Izrecno si pridržujemo pravico, da v primeru kršitve te prepovedi proti pošiljateljem tako imenovane neželene pošte sprožimo sodni postopek.
 5. Pravna veljavnost te izjave o omejitvi odgovornosti
  To izjavo o omejitvi odgovornosti je treba obravnavati kot del spletne publikacije, iz katere ste bili napoteni. Če deli ali posamezni izrazi te izjave niso zakoniti ali pravilni, to dejstvo ne vpliva na vsebino ali veljavnost drugih delov.

Dodatne informacije o obdelavi podatkov o učencih, starših in učiteljih so na voljo na Varstvo podatkov