Disclaimer

 1. Conținutul ofertei online
  Autorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru actualitatea, corectitudinea, caracterul complet sau calitatea informațiilor furnizate. Pretențiile de răspundere împotriva autorului referitoare la daune materiale sau imateriale cauzate de utilizarea sau neutilizarea informațiilor furnizate sau de utilizarea unor informații incorecte sau incomplete sunt excluse în mod fundamental, cu excepția cazului în care există dovezi de intenție sau de neglijență gravă din partea autorului.
  Toate ofertele pot fi modificate și nu sunt obligatorii. Autorul își rezervă în mod expres dreptul de a modifica, completa sau șterge părți din pagini sau întreaga ofertă fără o notificare prealabilă sau de a înceta temporar sau definitiv publicarea.
 2. Referințe și link-uri
  În cazul trimiterilor directe sau indirecte la site-uri externe ("hyperlink-uri") care se află în afara domeniului de responsabilitate al autorului, o obligație de răspundere ar intra în vigoare numai în cazul în care autorul are cunoștință de conținut și i-ar fi posibil din punct de vedere tehnic și rezonabil să împiedice utilizarea în cazul unui conținut ilegal.
  Autorul declară în mod expres că, la momentul creării link-urilor, nu a fost recunoscut niciun conținut ilegal pe paginile legate. Autorul nu are niciun fel de influență asupra concepției actuale și viitoare, a conținutului sau a paternității paginilor legate. Prin urmare, autorul se distanțează în mod expres de toate conținuturile tuturor paginilor legate care au fost modificate după crearea linkului. Această declarație este valabilă pentru toate legăturile și trimiterile stabilite în cadrul paginii proprii a autorului, precum și pentru înregistrările terților în cărți de oaspeți, forumuri de discuții, directoare de linkuri, liste de discuții și toate celelalte forme de baze de date create de autor, la al căror conținut este posibil accesul extern în scris. Răspunderea pentru conținutul ilegal, incorect sau incomplet și, în special, pentru daunele care rezultă din utilizarea sau neutilizarea acestor informații revine exclusiv furnizorului paginii la care se face trimitere, și nu persoanei care face doar trimitere la publicația respectivă prin intermediul linkurilor.
 3. Dreptul de autor și dreptul mărcilor
  Autorul se străduiește să respecte drepturile de autor ale imaginilor, graficelor, documentelor sonore, secvențelor video și textelor utilizate în toate publicațiile, să utilizeze imagini, grafice, documente sonore, secvențe video și texte create de el însuși sau să utilizeze grafice, documente sonore, secvențe video și texte fără licență.
  Toate mărcile și mărcile comerciale menționate pe site-ul web și eventual protejate de terți sunt supuse fără restricții prevederilor legislației aplicabile privind mărcile comerciale și drepturilor de proprietate ale proprietarilor înregistrați respectivi. Simpla menționare a unei mărci comerciale nu implică faptul că aceasta nu este protejată de drepturi ale unor terți!
  Drepturile de autor pentru obiectele publicate create de autorul însuși rămân exclusiv la autorul paginilor. Orice reproducere sau utilizare a obiectelor precum diagrame, sunete sau texte în alte publicații electronice sau tipărite nu este permisă fără acordul autorului.
 4. Protecția datelor
  În cazul în care se oferă posibilitatea de a introduce date personale sau de afaceri (adrese de e-mail, nume, adrese), introducerea acestor date are loc în mod voluntar. Utilizarea și plata tuturor serviciilor oferite este - în măsura în care este posibil din punct de vedere tehnic și rezonabil - permisă și fără furnizarea acestor date sau prin furnizarea de date anonime sau a unui pseudonim. Nu este permisă utilizarea de către terți a datelor de contact, cum ar fi adresele poștale, numerele de telefon și de fax și adresele de e-mail publicate în imprint sau a informațiilor comparabile, în scopul trimiterii de informații care nu au fost solicitate în mod expres. Ne rezervăm în mod expres dreptul de a lua măsuri legale împotriva expeditorilor de așa-numite e-mailuri spam în cazul încălcării acestei interdicții.
 5. Valabilitatea juridică a prezentei clauze de declinare a responsabilității
  Această clauză de declinare a responsabilității trebuie să fie considerată ca parte a publicației de internet la care ați fost trimis. În cazul în care anumite secțiuni sau termeni individuali ai acestei declarații nu sunt legali sau corecți, conținutul sau valabilitatea celorlalte părți nu sunt influențate de acest fapt.

Informații suplimentare privind prelucrarea datelor elevilor și părinților, precum și a datelor profesorilor pot fi găsite la adresa Protecția datelor