Sorumluluk Reddi

 1. Çevrimiçi teklifin içeriği
  Yazar, sağlanan bilgilerin güncelliği, doğruluğu, eksiksizliği veya kalitesi konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez. Yazara karşı, sağlanan bilgilerin kullanılması veya kullanılmaması ya da yanlış veya eksik bilgilerin kullanılmasından kaynaklanan maddi veya manevi zararlarla ilgili sorumluluk talepleri, yazarın kasıtlı veya ağır ihmalinin kanıtı olmadıkça, temelde hariç tutulur.
  Tüm teklifler değişikliğe tabidir ve bağlayıcı değildir. Yazar, önceden haber vermeksizin sayfaların bazı kısımlarını veya teklifin tamamını değiştirme, tamamlama veya silme ya da yayını geçici veya kalıcı olarak durdurma hakkını açıkça saklı tutar.
 2. Referanslar ve bağlantılar
  Yazarın sorumluluk alanı dışında kalan harici web sitelerine ("köprüler") doğrudan veya dolaylı referanslar söz konusu olduğunda, bir sorumluluk yükümlülüğü yalnızca yazarın içerikten haberdar olması ve yasadışı içerik durumunda kullanımı engellemesinin teknik olarak mümkün ve makul olması durumunda yürürlüğe girecektir.
  Yazar, bağlantıların oluşturulduğu sırada bağlantılı sayfalarda yasadışı içerik bulunmadığını açıkça beyan eder. Yazarın, bağlantılı sayfaların mevcut ve gelecekteki tasarımı, içeriği veya yazarlığı üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Bu nedenle yazar, bağlantı oluşturulduktan sonra değiştirilen tüm bağlantılı sayfaların tüm içeriğiyle arasına açıkça mesafe koyar. Bu beyan, yazarın kendi web sitesinde yer alan tüm bağlantılar ve referansların yanı sıra konuk defterlerindeki üçüncü taraf girişleri, tartışma forumları, bağlantı dizinleri, posta listeleri ve yazar tarafından oluşturulan ve içeriğine harici yazma erişimi mümkün olan diğer tüm veri tabanları için de geçerlidir. Yasadışı, yanlış veya eksik içerikten ve özellikle bu tür bilgilerin kullanımından veya kullanılmamasından kaynaklanan zararlardan sorumluluk, yalnızca bağlantılar aracılığıyla ilgili yayına atıfta bulunan kişiye değil, yalnızca atıfta bulunulan sayfanın sağlayıcısına aittir.
 3. Telif hakkı ve ticari marka yasası
  Yazar, tüm yayınlarda kullanılan görüntülerin, grafiklerin, ses belgelerinin, video dizilerinin ve metinlerin telif haklarına uymaya, kendi oluşturduğu görüntüleri, grafikleri, ses belgelerini, video dizilerini ve metinleri kullanmaya veya lisanssız grafikler, ses belgeleri, video dizileri ve metinler kullanmaya gayret eder.
  Web sitesinde belirtilen ve muhtemelen üçüncü şahıslar tarafından korunan tüm marka adları ve ticari markalar, herhangi bir kısıtlama olmaksızın geçerli ticari marka yasasının hükümlerine ve ilgili tescilli sahiplerin mülkiyet haklarına tabidir. Bir ticari markadan yalnızca bahsedilmesi, üçüncü taraf haklarıyla korunmadığı anlamına gelmez!
  Yazarın kendisi tarafından oluşturulan yayınlanmış nesnelerin telif hakkı yalnızca sayfaların yazarına aittir. Yazarın onayı olmadan diyagramlar, sesler veya metinler gibi nesnelerin başka elektronik veya basılı yayınlarda çoğaltılmasına veya kullanılmasına izin verilmez.
 4. Veri koruma
  Kişisel veya ticari verilerin (e-posta adresleri, isim, adresler) girilmesi için fırsat verildiğinde, bu verilerin girilmesi gönüllü olarak gerçekleşir. Sunulan tüm hizmetlerin kullanımına ve ödemesine - teknik olarak mümkün ve makul olduğu ölçüde - bu tür veriler sağlanmadan veya anonimleştirilmiş veriler veya takma ad sağlanarak da izin verilir. Künyede yayınlanan posta adresleri, telefon ve faks numaraları ve e-posta adresleri gibi iletişim verilerinin veya üçüncü şahıslar tarafından açıkça talep edilmeyen bilgilerin gönderilmesi amacıyla karşılaştırılabilir bilgilerin kullanılmasına izin verilmez. Bu yasağın ihlali durumunda, sözde spam postaları gönderenlere karşı yasal işlem başlatma hakkımızı açıkça saklı tutarız.
 5. Bu feragatnamenin yasal geçerliliği
  Bu feragatname, yönlendirildiğiniz internet yayınının bir parçası olarak kabul edilmelidir. Bu beyanın bölümleri veya münferit şartları yasal veya doğru değilse, diğer bölümlerin içeriği veya geçerliliği bu durumdan etkilenmez.

Öğrenci ve veli verilerinin yanı sıra öğretmen verilerinin işlenmesine ilişkin daha fazla bilgi şu adreste bulunabilir Veri koruma