Informacije o verskem izobraževanju

Najprej najpomembnejše informacije o obiskovanju pouka verske vzgoje z izobraževalnega portala NRW:

Ali je pouk verske vzgoje obvezen? Učenci, ki pripadajo zadevni veroizpovedi, morajo obiskovati pouk.

Ali je mogoče biti oproščen pouka verske vzgoje? Učenci se lahko od pouka verske vzgoje odjavijo. Učence, ki še niso dopolnili 14 let in torej še niso polnoletni za verouk, odjavijo starši. Nasprotno pa lahko učenci v dogovoru z učiteljem verske vzgoje sodelujejo pri urah verske vzgoje, tudi če ne pripadajo ustrezni veroizpovedi. Učencem na nižji sekundarni stopnji, ki se ne udeležujejo verske vzgoje, je na številnih šolah na voljo obvezni program "praktične filozofije".(https://www.schulministerium.nrw/themen/schulsystem/unterricht/lernbereiche-und-unterrichtsfaecher/religionsunterricht/index.html od 31. 8. 2018)
Na gimnaziji Werner-von-Siemens se na nižji sekundarni ravni že več let poučuje obvezni predmet "Praktična filozofija" . -

Če je vaš otrok krščen kot protestant, katoličan ali sirski pravoslavec, vi pa želite, da se vaš otrok udeležuje predmeta "Praktična filozofija", morate svojega otroka pisno odjaviti iz verske vzgoje (glej obrazec za odjavo iz verske vzgoje). -

Vaše želje glede predmeta "Praktična filozofija" skušamo upoštevati pri organizaciji učnih skupin. Ker pa je treba pri velikosti učnih skupin upoštevati povprečno število učencev, morda ne bo mogoče ustanoviti dodatne skupine "Praktična filozofija" za krščene učence. V tem primeru vas prosimo, da vaš otrok obiskuje ustrezne veroučne razrede.
Če ne bo mogoče uresničiti zahteve, ki ste jo podali ob prijavi, vas bomo o drugih dogovorih obvestili posebej najpozneje do začetka pouka.