Informasjon om religionsundervisning

Først den viktigste informasjonen om deltakelse i religionsundervisningen fra utdanningsportalen i NRW:

Er religionsundervisningen obligatorisk? Elever som tilhører det aktuelle trossamfunnet, er forpliktet til å delta i undervisningen.

Er det mulig å bli fritatt fra religionsundervisningen? Elever kan melde seg ut av religionsundervisningen. For elever som ennå ikke har fylt 14 år og dermed ikke er religionsmyndig, er det foreldrene som melder avbud. Elever kan derimot delta i religionsundervisningen etter avtale med religionslæreren selv om de ikke tilhører det aktuelle trossamfunnet. Elever på ungdomstrinnet som ikke deltar i religionsundervisningen, får på mange skoler tilbud om det obligatoriske faget "Praktisk filosofi".(https://www.schulministerium.nrw/themen/schulsystem/unterricht/lernbereiche-und-unterrichtsfaecher/religionsunterricht/index.html fra 31.08.2018)
På Werner-von-Siemens-Gymnasium har det i flere år blitt undervist i det obligatoriske faget "Praktisk filosofi" på ungdomstrinnet. -

Hvis barnet ditt er døpt protestantisk, katolsk eller syrisk-ortodoks, men du ønsker at barnet ditt skal delta i faget "Praktisk filosofi", må du melde barnet ditt skriftlig ut av religionsundervisningen (se utmeldingsskjema for religionsundervisning). -

Vi prøver å ta hensyn til dine ønsker om faget "Praktisk filosofi" når vi organiserer læringsgruppene. Ettersom vi må forholde oss til et gjennomsnittstall når det gjelder størrelsen på læringsgruppene, er det imidlertid ikke alltid mulig å opprette en ekstra gruppe i praktisk filosofi for døpte elever. I så fall ber vi om at barnet ditt deltar i de respektive konfesjonelle klassene.
Hvis det ikke er mulig å oppfylle ønsket du fremsatte ved påmeldingen, vil du bli informert separat om andre ordninger senest ved skolestart.