Information om religionsundervisning

Först den viktigaste informationen om deltagande i religionsundervisning från NRW:s utbildningsportal:

Är religionsundervisningen obligatorisk? Elever som tillhör det aktuella trossamfundet är skyldiga att delta i undervisningen.

Är det möjligt att bli befriad från religionsundervisning? Elever kan avstå från att delta i religionsundervisningen. Elever som ännu inte har fyllt 14 år och därmed ännu inte har uppnått religiös ålder avregistreras av sina föräldrar. Omvänt kan elever också delta i religionsundervisning i samråd med religionsläraren om de inte tillhör respektive trossamfund. Elever på högstadienivå som inte deltar i religionsundervisning erbjuds det obligatoriska programmet "Praktisk filosofi" i många skolor.(https://www.schulministerium.nrw/themen/schulsystem/unterricht/lernbereiche-und-unterrichtsfaecher/religionsunterricht/index.html från 31/08/2018)
På Werner-von-Siemens-Gymnasium har det obligatoriska ämnet "Praktisk filosofi" undervisats på högstadienivå under flera år . -

Om ditt barn är döpt protestantiskt, katolskt eller syrisk-ortodoxt, men du vill att ditt barn ska delta i ämnet "Praktisk filosofi", måste du skriftligen av anmäla ditt barn från religions undervisningen (se avanmälningsformulär för religionsundervisning). -

Vi försöker ta hänsyn till dina önskemål om ämnet "Praktisk filosofi" när vi organiserar undervisningsgrupperna. Eftersom vi måste hålla oss till ett genomsnittligt antal när det gäller storleken på undervisningsgrupperna, kan det dock hända att det inte är möjligt att inrätta en extra grupp för "Praktisk filosofi" för de döpta eleverna. I detta fall ber vi att ditt barn deltar i respektive konfessionell undervisning.
Om det inte skulle vara möjligt att uppfylla den begäran som du gjorde vid anmälan, kommer du att informeras separat om andra arrangemang senast vid skolstarten.