Din eğitimi hakkında bilgi

İlk olarak, NRW eğitim portalından din eğitimine katılımla ilgili en önemli bilgiler:

Din eğitimi zorunlu mu? Söz konusu mezhebe mensup olan öğrenciler derslere katılmakla yükümlüdür.

Din derslerinden muaf tutulmak mümkün müdür? Öğrenciler din eğitimi derslerinden çekilebilirler. Henüz 14 yaşını doldurmamış ve dolayısıyla dinen reşit olmayan öğrencilerin kayıtları velileri tarafından silinir. Buna karşılık öğrenciler, ilgili mezhebe mensup olmasalar bile din dersi öğretmeniyle anlaşarak din derslerine katılabilirler. Din eğitimine katılmayan ortaokul seviyesindeki öğrencilere birçok okulda zorunlu "Pratik Felsefe" programı sunulmaktadır.(https://www.schulministerium.nrw/themen/schulsystem/unterricht/lernbereiche-und-unterrichtsfaecher/religionsunterricht/index.html 31/08/2018'den itibaren)
Werner-von-Siemens-Gymnasium'da zorunlu "Pratik Felsefe" dersi birkaç yıldır ortaokul seviyesinde öğretilmektedir . -

Çocuğunuz Protestan, Katolik veya Suriyeli Ortodoks olarak vaftiz edilmişse, ancak çocuğunuzun "Pratik Felsefe" dersine katılmasını istiyorsanız, çocuğunuzun din eğitiminden kaydını yazılı olarak sildirmelisiniz (bkz. din eğitimi için kayıt sildirme formu). -

Öğrenme gruplarını düzenlerken "Pratik Felsefe" dersiyle ilgili isteklerinizi dikkate almaya çalışıyoruz. Ancak, öğrenme gruplarının büyüklüğü konusunda ortalama sayılara uyulması gerektiğinden, vaftiz edilen öğrenciler için ek bir "Pratik Felsefe" grubu oluşturmak mümkün olmayabilir. Bu durumda çocuğunuzun ilgili mezhep sınıflarına devam etmesini rica ediyoruz.
Kayıt sırasında yaptığınız talebin gerçekleştirilmesinin mümkün olmaması halinde, en geç okul başlangıcına kadar diğer düzenlemeler hakkında size ayrıca bilgi verilecektir.