Informatie over godsdienstonderwijs

Allereerst de belangrijkste informatie over deelname aan het godsdienstonderwijs uit het onderwijsportaal van NRW:

Is godsdienstonderwijs verplicht? Leerlingen die tot de betreffende denominatie behoren, zijn verplicht om de lessen bij te wonen.

Is het mogelijk om vrijgesteld te worden van lessen godsdienstonderwijs? Leerlingen kunnen zich uit de lessen godsdienstonderwijs terugtrekken. Leerlingen die nog geen 14 jaar oud zijn en dus nog niet de religieuze leeftijd hebben, worden door hun ouders uitgeschreven. Omgekeerd kunnen leerlingen in overleg met de godsdienstleerkracht deelnemen aan godsdienstlessen, zelfs als ze niet tot de betreffende denominatie behoren. Leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs die geen godsdienstonderwijs volgen, krijgen op veel scholen het verplichte programma "Praktische filosofie" aangeboden.(https://www.schulministerium.nrw/themen/schulsystem/unterricht/lernbereiche-und-unterrichtsfaecher/religionsunterricht/index.html vanaf 31/08/2018)
Op het Werner-von-Siemens-Gymnasium wordt het verplichte vak "Praktische Filosofie" al enkele jaren in de onderbouw gegeven . -

Als uw kind protestants, katholiek of Syrisch-orthodox gedoopt is, maar u wilt dat uw kind deelneemt aan het vak "Praktische filosofie", dan moet u uw kind schriftelijk uitschrijven voor het godsdienstonderwijs (zie uitschrijfformulier godsdienstonderwijs). -

Wij proberen bij het organiseren van de leergroepen rekening te houden met uw wensen met betrekking tot het vak "Praktische Filosofie". Omdat er echter gemiddelde aantallen aangehouden moeten worden met betrekking tot de grootte van de leergroepen, kan het zijn dat het niet mogelijk is om een extra "Praktische Filosofie"-groep voor de gedoopte leerlingen in te richten. In dit geval vragen wij uw kind naar de respectieve confessionele klassen te laten gaan.
Mocht het niet mogelijk zijn om het verzoek dat u bij inschrijving heeft gedaan te realiseren, dan wordt u uiterlijk bij aanvang van de school apart geïnformeerd over andere regelingen.