Gegevensbescherming en gegevensverwerking

Verantwoordelijke gegevensbescherming: Thomas Herden

Informatie over de verwerking van gegevens vindt u op:

Verordening inzake de voor Verwerking Toegelaten Gegevens van Leerlingen en Ouders (VO-DV I)

Verordening inzake voor verwerking geautoriseerde gegevens van leraren (VO-DV II)