Datu aizsardzība un datu apstrāde

Datu aizsardzības inspektors: Thomas Herden

Informācija par datu apstrādi ir atrodama vietnē:

Rīkojums par skolēnu un vecāku datiem, kurus atļauts apstrādāt (VO-DV I)

Rīkojums par skolotāju datiem, kurus atļauts apstrādāt (VO-DV II)