Ochrana a zpracování údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Thomas Herden

Informace o zpracování údajů naleznete na adrese:

Vyhláška o údajích žáků a rodičů povolených ke zpracování (VO-DV I)

Nařízení o údajích učitelů povolených ke zpracování (VO-DV II)