Ochrona danych i przetwarzanie danych

Inspektor ochrony danych: Thomas Herden

Informacje na temat przetwarzania danych można znaleźć pod adresem:

Rozporządzenie w sprawie danych uczniów i rodziców dopuszczonych do przetwarzania (VO-DV I)

Rozporządzenie w sprawie danych nauczycieli dopuszczonych do przetwarzania (VO-DV II)