Euregio-profiili

EUREGIO on 129 saksalaisen ja alankomaalaisen kaupungin, kunnan, piirin ja vesilaitoksen rajat ylittävä yhdistys. EUREGIO-alueen pinta-ala on noin 13 000 neliökilometriä, ja siellä asuu noin 3,4 miljoonaa asukasta. Alankomaiden puolella alueeseen kuuluvat Twente ja Achterhoek sekä osa Overijsselin koillisosaa ja Drenthen kaakkoisosaa; Saksan puolella Münsterland, Grafschaft Bentheimin hallintoalue, Osnabrückin kaupunki ja hallintoalue sekä osa Emslandin eteläosaa.

EUREGIO on perustamisestaan vuonna 1958 lähtien pyrkinyt rakentamaan ja lujittamaan rajat ylittäviä rakenteita. Tavoitteena on edistää sekä sosiokulttuurista yhteistyötä että alueen sosioekonomista kehitystä.

Tähänastinen toiminta

Lukuvuoden 2016/2017 alusta lähtien Euregio Comprehensive School on tehostanut ponnistelujaan kouluohjelmansa kehittämiseksi ja kansainvälistämiseksi. Tätä varten kaksi opettajaa huolehtii tiiviissä yhteistyössä koulun johdon kanssa yhteyksien luomisesta ulkomaisiin yhteistyökumppaneihin sekä eurooppalaisten hankkeiden toteuttamisesta. Tähän mennessä on osallistuttu useisiin Pedagogisen vaihtopalvelun (PAD) ja Eurooppakumppanuusinstituutin (IPZ) järjestämiin koulutuksiin ja seminaareihin, erityisesti Erasmus+- ja eTwinning-ohjelmista. Lisäksi Enschedessä (NL) sijaitsevan AOC-Oostin kanssa on jo löydetty kumppani, jonka kanssa voitaisiin toteuttaa ensimmäinen eurooppalainen hanke Eurooppa-päivänä (9. toukokuuta 2017). Osana tätä Euregio Comprehensive School osallistui myös saksalais-hollantilaiseen kirjoituskilpailuun, jonka käynnistivät Westfälische Nachrichten ja Tubantia Enschede.

Euregio Gesaamtschule on lisäksi yhteydessä Zollen (NL) TalentStadiin ja Hengelon (NL) Montessori Collegeen, joiden kanssa käydään parhaillaan keskusteluja strategisesta kumppanuudesta.

Eurooppalaisen kehittämissuunnitelman laatimista ja EU:n rahoittaman Erasmus+-liikkuvuushankkeen hakemista varten perustettiin vuoden 2017 alussa koulun kehittämisryhmä "Eurooppa", jossa on tällä hetkellä neljä jäsentä.

Euroopan kehityssuunnitelma

Kulttuurienvälisesti vahvana kouluna haluamme mukauttaa kouluohjelmamme monin tavoin oppilaskuntamme tarpeisiin. Siksi haluamme keskittyä enemmän englannin ja hollannin kieliin perustamalla kaksikielisiä GL-kursseja. Tämä tarkoittaa kouluohjelmamme kehittämistä edelleen sekä oppituntien järjestämisen uudelleenjärjestelyä, koko opetushenkilöstön pätevöittämistä ja resurssien uudelleenjakoa. Kaksikielisten kurssien määrää on tarkoitus lisätä joka lukuvuosi. Eurooppalaisten koulutustoimenpiteiden avulla kehitetään ja syvennetään kaksikielisen opetuksen perusteita ja opetusmenetelmiä.

Pitkällä aikavälillä tavoitteena on, että koulu tunnustetaan eurooppalaiseksi kouluksi.