Profil Euregio

EUREGIO jest transgranicznym stowarzyszeniem 129 niemieckich i holenderskich miast, gmin, powiatów i zarządów wodnych. Obszar EUREGIO obejmuje około 13 000 kilometrów kwadratowych i jest domem dla około 3,4 miliona mieszkańców. Po stronie holenderskiej obszar ten obejmuje Twente i Achterhoek, a także części północno-wschodniego Overijssel i południowo-wschodniego Drenthe; po stronie niemieckiej Münsterland, powiat Grafschaft Bentheim, miasto i powiat Osnabrück, a także części południowego Emsland.

Od momentu powstania w 1958 r. EUREGIO pracuje nad budową i konsolidacją struktur transgranicznych. Celem jest promowanie zarówno współpracy społeczno-kulturalnej, jak i rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.

Dotychczasowe działania

Od początku roku szkolnego 2016/2017 Szkoła Ogólnokształcąca Euregio zintensyfikowała wysiłki na rzecz dalszego rozwoju i umiędzynarodowienia swojego programu szkolnego. W tym celu dwóch nauczycieli, w ścisłej współpracy z dyrekcją szkoły, zajmuje się nawiązywaniem kontaktów z partnerami zagranicznymi oraz realizacją projektów europejskich. Do tej pory wzięli Państwo udział w wielu szkoleniach i seminariach organizowanych przez Biuro Wymiany Pedagogicznej (PAD) i Instytut Partnerstw Europejskich (IPZ), zwłaszcza na temat programów Erasmus+ i eTwinning. Ponadto, wraz z AOC-Oost w Enschede (Holandia), znaleziono już partnera, z którym można zrealizować pierwszy projekt europejski z okazji Dnia Europy (9 maja 2017 r.). W ramach tego projektu Euregio Comprehensive School wzięła również udział w niemiecko-holenderskim konkursie pisarskim ogłoszonym przez Westfälische Nachrichten i Tubantia Enschede.

Ponadto Euregio Gesaamtschule jest w kontakcie z TalentStad w Zolle (NL), a także Montessori College w Hengelo (NL), z którym obecnie prowadzone są rozmowy na temat strategicznego partnerstwa.

W celu opracowania europejskiego planu rozwoju i ubiegania się o projekt mobilności Erasmus+ finansowany przez UE, na początku 2017 r. powstała grupa rozwoju szkoły "Europa", która obecnie składa się z czterech członków.

Europejski Plan Rozwoju

Jako szkoła silna międzykulturowo, chcemy dostosować nasz program szkolny na wiele sposobów do potrzeb naszych uczniów. W związku z tym chcemy skupić się bardziej na językach angielskim i niderlandzkim, tworząc dwujęzyczne kursy GL. Oznacza to dalszy rozwój naszego programu szkolnego, a także restrukturyzację organizacji lekcji, kwalifikacji całej naszej kadry nauczycielskiej i redystrybucję zasobów. Liczba kursów dwujęzycznych ma być zwiększana z każdym rokiem szkolnym. Dzięki europejskim środkom szkoleniowym podstawy i metody nauczania dwujęzycznego są rozwijane i pogłębiane.

W dłuższej perspektywie celem jest uzyskanie statusu szkoły europejskiej.