Euregio profilis

EUREGIO yra tarpvalstybinė 129 Vokietijos ir Nyderlandų miestų, savivaldybių, rajonų ir vandens valdybų asociacija. EUREGIO teritorija užima apie 13 000 kvadratinių kilometrų, joje gyvena apie 3,4 mln. gyventojų. Olandijos pusėje šiai teritorijai priklauso Tventės ir Achterhoeko miestai, taip pat šiaurės rytų Overeiselio ir pietryčių Drentės dalys, o Vokietijos pusėje - Miunsterlandas, Bentheimo grafystės administracinė apygarda, Osnabriuko miestas ir administracinė apygarda bei pietų Emslando dalis.

Nuo pat įkūrimo 1958 m. EUREGIO siekia kurti ir konsoliduoti tarpvalstybines struktūras. Tikslas - skatinti socialinį ir kultūrinį bendradarbiavimą bei socialinį ir ekonominį regiono vystymąsi.

Iki šiol vykdyta veikla

Nuo 2016/2017 mokslo metų pradžios Euregio bendrojo lavinimo mokykla deda daugiau pastangų, kad toliau plėtotų ir internacionalizuotų savo mokyklos programą. Šiuo tikslu du mokytojai, glaudžiai bendradarbiaudami su mokyklos vadovybe, rūpinasi kontaktų su užsienio partneriais užmezgimu ir europinių projektų įgyvendinimu. Iki šiol dalyvauta keliuose Pedagoginių mainų tarnybos (PAD) ir Europos partnerysčių instituto (IPZ) mokymuose ir seminaruose, ypač "Erasmus+" ir "eTwinning" temomis. Be to, su AOC-Oost Enschede (Nyderlandai) jau surastas partneris, su kuriuo Europos dienos proga (2017 m. gegužės 9 d.) būtų galima įgyvendinti pirmąjį europinį projektą. Įgyvendinant šį projektą Euregio bendrojo lavinimo mokykla taip pat dalyvavo "Westfälische Nachrichten" ir "Tubantia Enschede" paskelbtame vokiečių-olandų rašinių konkurse.

Be to, Euregio Gesaamtschule palaiko ryšius su Zolės (Nyderlandai) "TalentStad" ir Hengelo (Nyderlandai) Montessori koledžu, su kuriais šiuo metu vyksta derybos dėl strateginės partnerystės.

Siekiant parengti Europos plėtros planą ir teikti paraišką ES finansuojamam " Erasmus+" mobilumo projektui, 2017 m. pradžioje buvo įkurta mokyklos plėtros grupė "Europa", kurią šiuo metu sudaro keturi nariai.

Europos plėtros planas

Būdami tarpkultūriškai stipri mokykla, norime įvairiais būdais suderinti savo mokyklos programą su mūsų mokinių poreikiais. Todėl norime daugiau dėmesio skirti anglų ir olandų kalboms, įsteigdami dvikalbius GL kursus. Tai reiškia tolesnį mūsų mokyklos programos plėtojimą, taip pat pamokų organizavimo pertvarkymą, viso mūsų mokytojų personalo kvalifikacijos kėlimą ir išteklių perskirstymą. Kiekvienais mokslo metais dvikalbių kursų skaičius bus didinamas. Įgyvendinant Europos mokymo priemones, plėtojami ir gilinami dvikalbio mokymo pagrindai ir mokymo metodai.

Ilgalaikėje perspektyvoje siekiama būti pripažinta Europos mokykla.