Euregio profils

EUREGIO ir 129 Vācijas un Nīderlandes pilsētu, pašvaldību, rajonu un ūdenssaimniecības pārvalžu pārrobežu apvienība. EUREGIO teritorija aizņem aptuveni 13 000 kvadrātkilometru, un tajā dzīvo aptuveni 3,4 miljoni iedzīvotāju. No Nīderlandes puses šajā teritorijā ietilpst Tvente un Achterhoek, kā arī daļa ziemeļaustrumu Overeiselas un dienvidaustrumu Drentes; no Vācijas puses - Minsterlande, Grafschaft Bentheim administratīvais rajons, Osnabrikas pilsēta un administratīvais rajons un daļa dienvidu Emslandes.

Kopš dibināšanas 1958. gadā EUREGIO ir strādājusi pie pārrobežu struktūru izveides un konsolidācijas. Tās mērķis ir veicināt gan sociāli kulturālo sadarbību, gan reģiona sociālekonomisko attīstību.

Līdz šim veiktie pasākumi

Kopš 2016./2017. mācību gada sākuma Euregio vispārizglītojošā skola ir pastiprinājusi centienus turpināt attīstīt un internacionalizēt savu skolas programmu. Šajā nolūkā divi skolotāji ciešā sadarbībā ar skolas vadību ir iesaistījušies kontaktu dibināšanā ar ārvalstu partneriem un Eiropas projektu īstenošanā. Līdz šim ir apmeklēti vairāki Pedagoģiskās apmaiņas dienesta (PAD) un Eiropas partnerības institūta (IPZ) mācību kursi un semināri, īpaši par Erasmus+ un eTwinning tēmām. Turklāt kopā ar AOC-Oost Enschede (Nīderlande) jau ir atrasts partneris, ar kuru Eiropas dienā (2017. gada 9. maijā) varētu īstenot pirmo Eiropas projektu. Tā ietvaros Euregio vispārizglītojošā skola piedalījās arī Westfälische Nachrichten un Tubantia Enschede izsludinātajā vācu-holandiešu rakstu konkursā.

Turklāt Euregio Gesaamtschule sazinās ar TalentStad Zolle (Nīderlande), kā arī Montessori koledžu Hengelo (Nīderlande), ar kuru pašlaik notiek sarunas par stratēģisku partnerību.

Lai izstrādātu Eiropas attīstības plānu un pieteiktos ES finansētajam Erasmus+ mobilitātes projektam, 2017. gada sākumā tika izveidota skolas attīstības grupa "Eiropa", kurā šobrīd ir četri dalībnieki.

Eiropas attīstības plāns

Kā starpkultūru ziņā spēcīga skola mēs vēlamies daudzos veidos pielāgot mūsu skolas programmu mūsu skolēnu vajadzībām. Tāpēc mēs vēlamies pievērst lielāku uzmanību angļu un holandiešu valodām, izveidojot bilingvālus GL kursus. Tas nozīmē mūsu skolas programmas tālāku attīstību, kā arī mācību stundu organizācijas pārstrukturēšanu, visa mūsu pedagoģiskā personāla kvalifikācijas paaugstināšanu un resursu pārdali. Ar katru mācību gadu ir paredzēts palielināt bilingvālo kursu skaitu. Izmantojot Eiropas mācību pasākumus, tiek attīstīti un padziļināti apgūti bilingvālās mācīšanas pamati un mācību metodes.

Ilgtermiņā mērķis ir iegūt Eiropas skolas statusu.