Nākotnes skola

Mūsu skola kopš 2016. gada ir reģistrēta valsts programmā "Nākotnes skola". Ar valsts programmas projektiem mēs vēlamies pavadīt mūsu skolēnus ceļā uz apzinātu un atbildīgu attieksmi pret vidi. Mērķis ir iemācīt viņiem prasmes, kas nepieciešamas, lai veidotu savu dzīvi ilgtspējīgā veidā. Galvenā uzmanība tiek pievērsta tam, lai iemācītos pieņemt lēmumus ekoloģiskās, sociālās un ekonomiskās perspektīvas konflikta jomā un apzināt sistēmiskas un globālas saiknes. Kampaņas periods ilgst līdz 2020. gada vasarai. Skola saņem sertifikātu, ja skolēni un skolotāji ar savām idejām un projektiem ir apņēmušies īstenot izglītību ilgtspējīgai attīstībai.
Tā kā mūsu skola ir izvirzījusi par prioritāti ilgtspējības tēmu un Tā kā ilgtspēja un uz ilgtspējīgu attīstību vērsta izglītība jau no paša sākuma ir bijusi mūsu skolas galvenā prioritāte, mēs esam stingri nostiprinājuši šo aspektu mūsu skolas ikdienas dzīvē, kā arī mācību programmās un stundu saturā.
Šāda projekta īstenošanai un aktīvai izglītības ilgtspējīgai attīstībai veidošanai nepieciešama sadarbība un vadība gan skolas iekšienē, gan ārpus tās. Vairāku skolotāju un skolēnu komanda pārrauga projekta īstenošanu, izmanto esošās līdzdalības struktūras savu projektu īstenošanai, paplašina tās vai izveido jaunas.

Skolu projekti