Tulevaisuuden koulu

Koulumme on rekisteröitynyt "Tulevaisuuden koulu" -ohjelmaan vuodesta 2016 lähtien. Valtionohjelman hankkeiden avulla haluamme olla oppilaidemme mukana matkalla kohti tietoista ja vastuullista suhtautumista ympäristöönsä. Tavoitteena on opettaa heille taitoja, joita he tarvitsevat muokatakseen elämäänsä kestävällä tavalla. Pääpaino on siinä, että oppilaat oppivat tekemään päätöksiä ekologisten, sosiaalisten ja taloudellisten näkökulmien välisessä ristiriidassa ja tunnistamaan systeemiset ja globaalit yhteydet. Kampanja-aika ulottuu kesään 2020 asti. Koulu saa sertifikaatin, jos oppilaat ja opettajat ovat ideoillaan ja hankkeillaan sitoutuneet kestävän kehityksen kasvatukseen.
Koska koulumme on priorisoinut kestävän kehityksen teemaa ja Koska kestävä kehitys ja kestävään kehitykseen tähtäävä kasvatus on ollut koulumme painopisteenä alusta alkaen, olemme juurruttaneet tämän näkökulman vahvasti koulun arkeen sekä opetussuunnitelmiin ja oppisisältöihin.
Tällaisen hankkeen toteuttaminen ja kestävän kehityksen kasvatuksen aktiivinen muokkaaminen edellyttää yhteistyötä ja johtamista sekä koulun sisällä että sen ulkopuolella. Useista opettajista ja oppilaista koostuva tiimi valvoo toteutusta, hyödyntää hankkeissaan olemassa olevia osallistumisrakenteita, laajentaa niitä tai luo uusia.

Koulujen hankkeet