Škola budoucnosti

Naše škola je od roku 2016 přihlášena do státního programu "Škola budoucnosti". Pomocí projektů státního programu chceme naše žáky provázet na cestě k uvědomělému a odpovědnému přístupu k životnímu prostředí. Cílem je naučit je dovednostem, které potřebují k utváření svého života udržitelným způsobem. Důraz je kladen na to, aby se žáci naučili rozhodovat v oblasti střetu ekologických, sociálních a ekonomických hledisek a rozpoznávat systémové a globální souvislosti. Období kampaně trvá do léta 2020. Škola získá certifikát, pokud se žáci a učitelé svými nápady a projekty zavázali ke vzdělávání pro udržitelný rozvoj.
Protože naše škola upřednostnila téma udržitelnosti a udržitelnost a vzdělávání zaměřené na udržitelný rozvoj je pro naši školu od samého počátku hlavním zájmem, pevně jsme tento aspekt zakotvili do každodenního života školy a do našich osnov a obsahu vyučovacích hodin.
Realizace takového projektu a aktivní utváření vzdělávání pro udržitelný rozvoj vyžaduje spolupráci a řízení uvnitř školy i mimo ni. Tým několika učitelů a žáků dohlíží na realizaci, využívá pro své projekty stávající struktury participace, rozšiřuje je nebo vytváří nové.

Školní projekty