Profil Euregio

EUREGIO je přeshraniční sdružení 129 německých a nizozemských měst, obcí, okresů a vodárenských společností. Území EUREGIO má rozlohu přibližně 13 000 km2 a žije v něm přibližně 3,4 milionu obyvatel. Na nizozemské straně zahrnuje oblast Twente a Achterhoek a části severovýchodního Overijselu a jihovýchodního Drenthe; na německé straně Münsterland, správní okres Grafschaft Bentheim, město a správní okres Osnabrück a části jižního Emslandu.

Od svého založení v roce 1958 pracuje EUREGIO na budování a konsolidaci přeshraničních struktur. Cílem je podporovat jak sociokulturní spolupráci, tak socioekonomický rozvoj regionu.

Dosavadní činnosti

Od začátku školního roku 2016/2017 zintenzivnila Euregio Comprehensive School své úsilí o další rozvoj a internacionalizaci svého školního programu. Za tímto účelem se dva učitelé v úzké spolupráci s vedením školy věnují navazování kontaktů se zahraničními partnery a realizaci evropských projektů. Doposud byla absolvována řada školení a seminářů Pedagogické výměnné služby (PAD) a Institutu pro evropská partnerství (IPZ), zejména na téma Erasmus+ a eTwinning. Kromě toho se s AOC-Oost v Enschede (NL) již podařilo najít partnera, se kterým by mohl být realizován první evropský projekt ke Dni Evropy (9. května 2017). V rámci toho se Euregio Comprehensive School zúčastnila také německo-nizozemské soutěže v psaní, kterou vyhlásily Westfälische Nachrichten a Tubantia Enschede.

Kromě toho je Euregio Gesaamtschule v kontaktu s TalentStad v Zolle (NL) a s Montessori College v Hengelo (NL), se kterou v současné době probíhají jednání o strategickém partnerství.

Za účelem vypracování evropského plánu rozvoje a podání žádosti o projekt mobility Erasmus+ financovaný EU byla na začátku roku 2017 založena skupina pro rozvoj školy "Evropa", která má v současné době čtyři členy.

Evropský rozvojový plán

Jako interkulturně silná škola chceme náš školní program v mnoha ohledech přizpůsobit potřebám našich studentů. Proto se chceme více zaměřit na angličtinu a nizozemštinu zavedením dvojjazyčných kurzů GL. To znamená další rozvoj našeho školního programu a také restrukturalizaci organizace výuky, kvalifikaci celého našeho pedagogického sboru a přerozdělení zdrojů. Počet dvojjazyčných kurzů se bude s každým školním rokem zvyšovat. Prostřednictvím evropských vzdělávacích opatření jsou rozvíjeny a prohlubovány základy a metody dvojjazyčné výuky.

Dlouhodobým cílem je získat uznání evropské školy.