Euregio profiel

De EUREGIO is een grensoverschrijdend samenwerkingsverband van 129 Duitse en Nederlandse steden, gemeenten, districten en waterschappen. Het EUREGIO-gebied beslaat ongeveer 13.000 vierkante kilometer en er wonen ongeveer 3,4 miljoen mensen. Aan Nederlandse zijde omvat het gebied Twente en de Achterhoek en delen van Noordoost-Overijssel en Zuidoost-Drenthe; aan Duitse zijde het Münsterland, het bestuursdistrict Grafschaft Bentheim, de stad en het bestuursdistrict Osnabrück en delen van het zuidelijke Emsland.

Sinds haar oprichting in 1958 zet de EUREGIO zich in voor de opbouw en consolidatie van grensoverschrijdende structuren. Het doel is zowel de sociaal-culturele samenwerking als de sociaal-economische ontwikkeling van de regio te bevorderen.

Activiteiten tot nu toe

Sinds het begin van het schooljaar 2016/2017 heeft de Euregio Comprehensive School haar inspanningen geïntensiveerd om het schoolprogramma verder te ontwikkelen en te internationaliseren. Hiervoor zijn twee docenten, in nauwe samenwerking met de schoolleiding, bezig met het leggen van contacten met buitenlandse partners en het realiseren van Europese projecten. Tot nu toe is er deelgenomen aan een aantal trainingen en seminars van de Pedagogische Uitwisselingsdienst (PAD) en het Instituut voor Europese Partnerschappen (IPZ), met name over het onderwerp Erasmus+ en eTwinning. Daarnaast is er met het AOC-Oost in Enschede (NL) al een partner gevonden met wie een eerste Europees project kon worden uitgevoerd voor Europadag (9 mei 2017). In het kader hiervan heeft de Euregiogemeenschap ook deelgenomen aan een Duits-Nederlandse schrijfwedstrijd van de Westfälische Nachrichten en Tubantia Enschede.

Verder heeft de Euregio Gesaamtschule contact met de TalentStad in Zolle (NL) en het Montessori College in Hengelo (NL), waarmee momenteel gesprekken worden gevoerd over een strategisch partnerschap.

Om een Europees ontwikkelingsplan uit te werken en een aanvraag in te dienen voor een Erasmus+ mobiliteitsproject gefinancierd door de EU, werd begin 2017 de schoolontwikkelingsgroep "Europa" opgericht, die momenteel uit vier leden bestaat.

Europees Ontwikkelingsplan

Als intercultureel sterke school willen we ons schoolprogramma op veel manieren afstemmen op de behoeften van onze leerlingen. Daarom willen we ons meer richten op de Engelse en Nederlandse taal door tweetalige GL-cursussen op te zetten. Dit betekent een verdere ontwikkeling van ons schoolprogramma, evenals een herstructurering van de organisatie van de lessen, de kwalificatie van ons voltallige onderwijzend personeel en de herverdeling van middelen. Het aantal tweetalige cursussen moet elk schooljaar worden uitgebreid. Door middel van Europese opleidingsmaatregelen worden de grondbeginselen en lesmethoden van tweetalig onderwijs ontwikkeld en verdiept.

Op de lange termijn is het doel om erkend te worden als een Europese School.