Προφίλ Euregio

Η EUREGIO είναι μια διασυνοριακή ένωση 129 γερμανικών και ολλανδικών πόλεων, δήμων, περιφερειών και συμβουλίων υδάτων. Η περιοχή της EUREGIO καλύπτει περίπου 13.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα και φιλοξενεί περίπου 3,4 εκατομμύρια κατοίκους. Στην ολλανδική πλευρά, η περιοχή περιλαμβάνει το Twente και το Achterhoek καθώς και τμήματα του βορειοανατολικού Overijssel και του νοτιοανατολικού Drenthe- στη γερμανική πλευρά, το Münsterland, τη διοικητική περιφέρεια Grafschaft Bentheim, την πόλη και τη διοικητική περιφέρεια Osnabrück και τμήματα του νότιου Emsland.

Από την ίδρυσή της το 1958, η EUREGIO εργάζεται για τη δημιουργία και την εδραίωση διασυνοριακών δομών. Στόχος είναι η προώθηση τόσο της κοινωνικοπολιτιστικής συνεργασίας όσο και της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης της περιοχής.

Δραστηριότητες μέχρι σήμερα

Από την έναρξη του σχολικού έτους 2016/2017, το Εύρηγο Γενικό Λύκειο έχει εντείνει τις προσπάθειές του για περαιτέρω ανάπτυξη και διεθνοποίηση του σχολικού του προγράμματος. Για το σκοπό αυτό, δύο εκπαιδευτικοί, σε στενή συνεργασία με τη διεύθυνση του σχολείου, ασχολούνται με τη δημιουργία επαφών με ξένους εταίρους καθώς και με την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Μέχρι στιγμής, έχουν παρακολουθήσει μια σειρά από εκπαιδευτικά μαθήματα και σεμινάρια της Υπηρεσίας Παιδαγωγικών Ανταλλαγών (PAD) και του Ινστιτούτου Ευρωπαϊκών Συμπράξεων (IPZ), ιδίως με θέμα το Erasmus+ και το eTwinning. Επιπλέον, με το AOC-Oost στο Enschede (NL), έχει ήδη βρεθεί ένας εταίρος με τον οποίο θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ένα πρώτο ευρωπαϊκό σχέδιο για την Ημέρα της Ευρώπης (9 Μαΐου 2017). Στο πλαίσιο αυτό, το Εύρηκα Comprehensive School συμμετείχε επίσης σε έναν γερμανο-ολλανδικό διαγωνισμό συγγραφής που προκηρύχθηκε από την Westfälische Nachrichten και την Tubantia Enschede.

Επιπλέον, το Euregio Gesaamtschule βρίσκεται σε επαφή με το TalentStad στο Zolle (NL) καθώς και με το Montessori College στο Hengelo (NL), με το οποίο διεξάγονται επί του παρόντος συνομιλίες για στρατηγική συνεργασία.

Προκειμένου να εκπονηθεί ένα ευρωπαϊκό σχέδιο ανάπτυξης και να υποβληθεί αίτηση για ένα σχέδιο κινητικότητας Erasmus+ που χρηματοδοτείται από την ΕΕ, η ομάδα ανάπτυξης του σχολείου "Ευρώπη" ιδρύθηκε στις αρχές του 2017 και αποτελείται σήμερα από τέσσερα μέλη.

Ευρωπαϊκό Σχέδιο Ανάπτυξης

Ως ένα διαπολιτισμικά ισχυρό σχολείο, θέλουμε να ευθυγραμμίσουμε το σχολικό μας πρόγραμμα με πολλούς τρόπους με τις ανάγκες των μαθητών μας. Ως εκ τούτου, θέλουμε να εστιάσουμε περισσότερο στην αγγλική και την ολλανδική γλώσσα, καθιερώνοντας δίγλωσσα μαθήματα GL. Αυτό σημαίνει περαιτέρω ανάπτυξη του σχολικού μας προγράμματος, καθώς και αναδιάρθρωση της οργάνωσης των μαθημάτων, εξειδίκευση ολόκληρου του διδακτικού προσωπικού και ανακατανομή των πόρων. Ο αριθμός των δίγλωσσων μαθημάτων θα αυξάνεται με κάθε σχολικό έτος. Μέσω ευρωπαϊκών μέτρων κατάρτισης, αναπτύσσονται και εμβαθύνονται οι βασικές αρχές και οι μέθοδοι διδασκαλίας της δίγλωσσης διδασκαλίας.

Μακροπρόθεσμα, ο στόχος είναι να αναγνωριστεί ως Ευρωπαϊκή Σχολή.