Euregio profili

EUREGIO, 129 Alman ve Hollanda şehri, belediyesi, ilçesi ve su kurulundan oluşan sınır ötesi bir birliktir. EUREGIO bölgesi yaklaşık 13.000 kilometrekarelik bir alanı kapsamakta ve yaklaşık 3,4 milyon nüfusa ev sahipliği yapmaktadır. Hollanda tarafında bu bölge Twente ve Achterhoek'un yanı sıra kuzeydoğu Overijssel ve güneydoğu Drenthe'nin bazı kısımlarını; Almanya tarafında ise Münsterland, Grafschaft Bentheim idari bölgesi, Osnabrück şehri ve idari bölgesi ile güney Emsland'ın bazı kısımlarını kapsamaktadır.

EUREGIO, kurulduğu 1958 yılından bu yana sınır ötesi yapıları inşa etmek ve sağlamlaştırmak için çalışmaktadır. Amaç, hem sosyo-kültürel işbirliğini hem de bölgenin sosyo-ekonomik kalkınmasını teşvik etmektir.

Bugüne kadarki faaliyetler

2016/2017 eğitim-öğretim yılının başından bu yana Euregio Kapsamlı Okulu, okul programını daha da geliştirmek ve uluslararasılaştırmak için çabalarını yoğunlaştırdı. Bu amaçla iki öğretmen, okul yönetimiyle yakın işbirliği içinde, yabancı ortaklarla temaslar kurmaya ve Avrupa projeleri gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Şu ana kadar Pedagojik Değişim Servisi (PAD) ve Avrupa Ortaklıkları Enstitüsü'nün (IPZ) özellikle Erasmus+ ve eTwinning konulu bir dizi eğitim kursuna ve seminerine katılım sağlanmıştır. Ayrıca Enschede'deki (Hollanda) AOC-Oost ile Avrupa Günü (9 Mayıs 2017) için ilk Avrupa projesinin gerçekleştirilebileceği bir ortak bulunmuştur. Bunun bir parçası olarak Euregio Comprehensive School, Westfälische Nachrichten ve Tubantia Enschede tarafından başlatılan bir Almanca-Hollandaca yazı yarışmasına da katıldı.

Ayrıca Euregio Gesaamtschule, Zolle'deki (Hollanda) TalentStad ve Hengelo'daki (Hollanda) Montessori Koleji ile temas halinde olup, şu anda stratejik bir ortaklık için görüşmeler yapılmaktadır.

Bir Avrupa gelişim planı hazırlamak ve AB tarafından finanse edilen bir Erasmus+ hareketlilik projesine başvurmak amacıyla 2017 yılının başında "Avrupa" okul gelişim grubu kuruldu ve şu anda dört üyeden oluşuyor.

Avrupa Kalkınma Planı

Kültürlerarası açıdan güçlü bir okul olarak, okul programımızı birçok yönden öğrencilerimizin ihtiyaçlarına uygun hale getirmek istiyoruz. Bu nedenle, iki dilli GL kursları oluşturarak İngilizce ve Hollandaca dillerine daha fazla odaklanmak istiyoruz. Bu, okul programımızın daha da geliştirilmesinin yanı sıra ders organizasyonunun yeniden yapılandırılması, tüm öğretim kadromuzun kalifikasyonu ve kaynakların yeniden dağıtılması anlamına geliyor. İki dilli kursların sayısı her öğretim yılında arttırılacaktır. Avrupa eğitim tedbirleri sayesinde iki dilli eğitimin temelleri ve öğretim yöntemleri geliştirilmekte ve derinleştirilmektedir.

Uzun vadede hedef, bir Avrupa Okulu olarak tanınmaktır.