Mensa

Od školského roka 2017/2018 preberá prípravu, dodávku a výdaj jedál v našej škole nový nájomca jedálne "Fine Food und Catering Qualitätsbäckerei und Café Claus Duesmann". Tieto body spolu s vyúčtovaním tak budú v jedných rukách. Vyúčtovaním a objednávaním spoločnosť Duesmann poverila kompetentného partnera "Kitafino". Kitafino je softvér, ktorý má s procesmi v školskej jedálni bohaté skúsenosti.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa objednávok a platieb kontaktujte horúcu linku spoločnosti Kitafino na čísle 0911 62179731.

V spoločnosti Kitafino máte možnosť vybrať si jednotlivé jedlá alebo predplatné.

Pri distribúcii potravín dostanú všetci žiaci čip s 10-miestnym číselným kódom. Iba s týmto čipom môžu deti dostať jedlo. Preto sa oň dobre starajte a majte ho vždy pri sebe.

So všetkými otázkami týkajúcimi sa refektára, jedla a objednávok sa obráťte na spoločnosť Duesmann alebo priamo na horúcu linku spoločnosti Kitafino.

Duesmann
FineFood and Catering Quality Bakery and Café
Inh. Claus Duesmann
Enscheder Str. 81
48599 Gronau

Domovská stránka