Mensa

Od školního roku 2017/2018 převezme přípravu, rozvoz a výdej jídel v naší škole nový nájemce jídelny "Fine Food und Catering Qualitätsbäckerei und Café Claus Duesmann". Tyto body tak bude mít spolu s vyúčtováním v jedněch rukou. Pro fakturaci a objednávání pověřila společnost Duesmann kompetentního partnera "Kitafino". Kitafino je software, který má s procesy ve školní jídelně bohaté zkušenosti.

Veškeré dotazy týkající se objednávek a plateb směřujte na infolinku Kitafino 0911 62179731.

U společnosti Kitafino máte možnost vybrat si jednotlivá jídla nebo předplatné.

Všichni žáci obdrží při výdeji potravin čip s desetimístným číselným kódem. Pouze s tímto čipem mohou děti dostávat jídlo. Proto si ho dobře hlídejte a mějte ho vždy u sebe.

Veškeré dotazy týkající se refektáře, jídla a objednávek směřujte přímo na společnost Duesmann nebo na infolinku Kitafino.

Duesmann
FineFood and Catering Quality Bakery and Café
Inh. Claus Duesmann
Enscheder Str. 81
48599 Gronau

Domovská stránka